Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2427-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Terwijl buiten de grenzen de oorlog voortwoedt, hebben de grensbewakingstroepen in Velden een rustig bestaan. Zij zijn ondergebraeht in een barak op de plaats waar nu de Blokhut staat. De ene groep wordt afgelost door de andere. De soldaten komen van elders, maar dat er een verbroedering plaatsvindt met de Veldense bevolking bewijzen de foto's. Ook het gezellige biertje ontbreekt daarop niet ("Areen en Velden in oude ansiehten", foto 27). De burgers op de foto, die op 30 november 1916, het feest van St.-Andreas waarop in Velden "de Wuiles" (relikwie) werd gekust, is gemaakt, zijn bekend; het zijn: 11. Teen Keltjens, de slager; 12. Mien Bertrams uit Lomm, naaister; 13. R. van den Hombergh (Rub van de Molder); 14. F. van der Haghen (Mieje Frenske); 15. Th. Coppes (Srnid Thei); 17. Hay Coppes; 20. Jet Coppes; 22. Wies Coppes; 23. Marie Mulders uit Lomm, naaister; 24. Mien Zeelen; 25. Wiel Paar en 26. Jer Keltjens. Het nummer P 1324 op de motor doet denken aan nummer P (is: Limburg) 1314 van de enige luxe auto die Velden in die dagen rijk was en die in het bezit was van smid Thissen Lei.

Korver Mrie (van Pol) was evenals de Venlose Door Lamers een stevige rookster en stak dit niet onder stoelen of banken, getuige haar trotse gezegde: "De kins zegge wasse wils, ik bin dorrok wie en ald aolievaat."

0 @ ¤) 00 0®
@
@ @ @ @
G)e0 @ ®
® @ @
@ ® ~
@ (0
@ @ @ 9 @ @
@ @ 27. Ook in de oorlog staat de trouwerij niet stil. Op 4 september 1917 werd het huwelijk gesloten tussen Louis van den Hombergh, wiens Ford-garage te Venlo nog steeds bestaat, en Mia Lebesque "oet 't land van de reubevreters", Ziehier de feestgasten: 1. Louis Meeuwissen (Koete Lowieke); 2. Guus Leentjens; 3. Toos Lebesque; 4. Mathieu Lebesque; 5. Tien Breuers; 6. Lien Lebesque; 7. Wiel Veugelers; 8. Frits Meeuwissen, adjudant-administrateur te Maastricht; 9. Roos van den Hombergh; 10. dhr. Almekinders; 11. mejuffrouw Lebesque; 12. Sef van den Hombergh; 13. Sef Lebesque; 14. Louis van den Hombergh; 15. L. van den Hombergh (Wies van de Koster); 16. Louis Lebesque (De Lekkere van Lebesque); 17. Sir van den Hombergh; 18. Handrie van den Hombergh; 19. An Lebesque; 20. onbekend kind; 21. Anna Nefkens; 22. Frans van den Hombergh; 23. Theo Lebesque; 24. Tien Spreeuwenberg; 25. Mia Lebesque; 26. An Geomeny; 27. Twan van den Hombergh; 28. Hub. van den Hombergh; 29. mevrouw Lebesque-de Laeve; 30. H. van den Hombergh (Tien van de Koster); 31. Bert Geurts; 32. Sraar Geurts; 33. Maria Carolina van den Hombergh; 34. Lebesque (?) en 35. Mia van den Hombergh.

28. In 1912 kreeg Velden, dat tot dan toe een gemengde openbare lagere school had gehad, met de komst van de zusters een "Roomsch Katholieke Lagere School voor Meisjes". Groot voorvechter van het bijzonder onderwijs was pastoor J.G. Baltesen (Kriernelerner), die het openbaar onderwijs verfoeide als een instelling .waar de naam van God niet eens mag genoemd worden", zoals hij het - overigens zeer overdreven en dus onjuist - uitdrukte. Bij de meisjesschool (deur rechts) was ook de bewaarschool (deur links); hierin bevond zich later tevens de parochiebibliotheek. De schoolfototraditie werd ook hier voortgezet. In deze tijden van strenge regel was het de zusters echter verboden voor een fotograaf te poseren. Voor een lekeonderwijzeres gold dit verbod uiteraard niet. De eerste foto uit 1917 laat, naast groteren, ook een aantal "drubelkes" van de bewaarschool zien. Op de achterste rij: Jes Theeken (onderwijzeres van Duitse afkomst), Jan Litjens, Grada Kroonenberghs, Mien Brueren, Sjeng Crommentuyn, pastoor J.G. Baltesen, Hay Coppes, Marie van den Hombergh (van Roejen Ties ziene Graad), Ar Vermazeren, Sjaak Lenssen en Pierre Lenssen. Voor de twee laatstgenoemden staan Grit van den Berg en Mie van den Berg. Op de tweede rij ontmoeten we: Gir Lucassen, Lies Hegger, Mie Hegger, P. Dirkx (Driene Nel), Nellie Driessen, Annie Driessen, Marie Jansen (van Pompe Piet), Michel van Lipzig, Nelke Geelen (van Pornpe Wullem), Grada van den Berg en Stien van den Berg. Op de derde rij: Hand Lommen, Thei Lommen, Thei Rieter, Sjeng Janssen, Wiel Holthuizen, Paula Thijssen, Maria Thijssen, Pierre Janssen, Lies Bouten en, ietwat wazig, Dris Zeelen. Vooraan zitten: Jan Lommen (van de Klef), Pierre van Hees, An Rieter, Pierre Holthuizen, Nel Holthuizen, Paula Muijres, Wiel Muijres, Miet Muijres, Goen Bouten en Door Bouten.

29. Ondanks het ijveren van pastoor Baltesen - die in 1919 uit Velden vertrok en die twee jaar later stierf - bleef de jongensschool tot 1928 openbaar. De pastoor en het schoolhoofd meester Janssen waren weI buren, maar geen vrienden. Conflictstof was er genoeg. Was meester Janssen niet geabonneerd op dat verfoeilijke blad, De Courant Het Nieuws van de Dag? ! En liet hij zich niet kritisch, ja al te kritisch uit over vele zaken? De pastoor van zijn kant rekte de verplichte dagelijkse ochtendmis vaak zo lang, dat de kinderen een kwartier te laat op school kwamen. En dan vlogen er, of schoon beiden tegenover elkaar woonden, brieven de straat over, soms weI twaalf bladzijden lang! Neen, vrienden waren zij bepaald niet!

Van 1917 dateert nevenstaande foto van de meisjesschool. Op beide leien prijkt het cijfer I. We herkennen, op de bovenste rij: pastoor J.G. Baltesen, Marie Jacobs (van Gritje), To Jacobs, Wies Lucassen, Mina Jacobs (Schiks), Mien Theelen (Raor), Anna Roefs, Mien Haanen (van Danker Karel), Trien Haanen (idem) en Mina Flinsenberg. Op de tweede rij: Marie Zeelen, Mien Zeelen, Marie Jacobs (Schiks), Marie Theelen (Raor), Grada Roefs, iets naar voren Marie Bouten, dan Bertha Simons, Marie Holthuizen, An Flinsenberg en onderwijzeres Jes Theeken. Op de derde rij: Nel Zeelen, Leen Zeelen, Nel Cuenen, Drika Theelen (Raor), Mien Haanen (van de Dank), Dora Bouten, Bertha Beeker en Bertha Flinsenberg. Op de vierde rij: Jo Schreurs (van Kempkes Graad), Dris Zeelen, Grit Jacobs (Schiks), Mie Cuenen, Leen Cuenen, An Holthuizen, Anna Beeker en Trui Theelen (Hendrik). Vooraan ten slotte:

Han Haanen (van Fried ziene Sjang), Nel Haanen (idem), An Keltjens, Mie Keltjens, Nel Keltjens, Mie Schreurs (van Kempkes Lien), Nellie Beeker en Tiel Theelen (van Hendrik).

30. Een klas van de zustersschool in 1917. Links ontmoeten we juffrouw Theeken weer. Op de achterste rij staan:

Lien Hermans (Vorst), Bertha Schattefor, Catrien Schattefor, Dien Hovens (Weer Graad), Wiesje Jonkers (Belgic; pleegkind), Lies Rieter (Huube Lies), An Litjens, Marie Crommentuyn, pastoor Baltesen en Nel Schattefor. Op de tweede rij: Nel Hermans (Vorst), An Vosbeek (Medzen), To Geurts (Konrate), Door van Haeff, Jet Coppes (van Srnid Thei), Tru van der Haghen (Zwartewater), Dien Heldens (van Nate Sjang) en An Schattefor (van Herman). Op de derde rij: Marie Strijbosch (pleegkind), Marie Vermazeren, Marie van Wijlick, An van der Haghen (Vilgert; met lei), Wies Coppes (van Smid Thei), Mien van der Haghen (Zwartewater), Dien Heldens (van Naten Helm) en Wiel Crommentuijn. Op de vierde rij: Pierre in 't Zandt (Tummer Wullem), onbekend (foto beschadigd), Marie van der Haghen (Vilgert), Triena van der Haghen (Vilgert; met lei), Wiel Holthuizen (Nol), Gir Jeucken, Nelke Heldens (van Nate Sjang) en, uiterst rechts, Sjeng Crommentuijn. Op de voorste rij zitten: Herman in 't Zandt (van Tummer Wullem), Sir In 't Zandt (van Tummer Wullern), Mientje Linssen, C. Steegh (Schelle To), Pierre van Hees (Rijksweg), Jac. Knaapen, Mia Knaapen en Toos Knaapen.

Als een kind een keertje geen zin had om naar school te gaan, dan probeerde het .Jiekschoel te halde" (is: spijbelen). Al had het zich nog zo goed verborgen, als regel werd het gauw ontdekt. En dan ging het, met de zweep, naar school! Zo ging het vroeger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek