Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2427-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

0 0 (0 0 0 0 0
@ 0
e 0) e @ <0 @ @
@ @G (0 0)
@ 8 @
@ g
@ @ G G
(0 @ 0 @ @ 8@ @ ~ 31. Intussen bleef dus de openbare jongensschool onverdroten bestaan en op de foto's, zoals deze uit 1917, komen geen meisjes meer VOOL De opname werd gemaakt op de speelplaats achter de jongensschool, met als decor de achterzijde van het schoolhuis (rechts), de oude kerk en een van de grote platanen op de speelplaats (links). Grote petten waren in deze tijd blijkbaar in de mode! De volgende personen lieten zich vereeuwigen: I. meester Brueren; 2. meester Janssen; 3. Sjaak Litjens; 4. Gir Litjens; 5. Elbert Smits; 6. Harie Beeker; 7. Gir Crommentuyn; 8. Toon Linssen; 9. meester Linssen; 10. Wiel Lucassen; 11. Jan Fonken; 12. W. Derks (Heyer Wiel, De Witte); 13. M. Derks (Heyer Jeu, De Zwarte); 14. Piet Beeker; 15. Ben Geurts; 16. Cor Linssen; 17. Karel Haanen (Danker Karel); 18. Wiel Lucassen; 19. Tun Litjens; 20. Gir Heldens; 21. Sjeng Derks; 22. Lei Heldens; 23. Jan Geurts; 24. Lei Linssen; 25. Piet van Haeff; 26. Herman Heldens; 27. Sjeng Heldens; 28. Handrie Martens; 29. Handrie Lucassen; 30. Jan Linssen; 31. Handrie van Haeff; 32. Sjaak Theelen (Raor); 33. Jan Jacobs (Schiks); 34. Karel Jacobs; 35. Hand Heldens; 36. Hand Thiesen; 37. J. Hovens (Weer Jan); 38. Ber Derks (Heyer) en 39. Jan Lucassen.

32. Ziehier een tweede foto van de jongensschool uit 1917. Zwaar aangevreten door ratten of muizen kwam zij te voorschijn uit de schuur van Voorter Naad. Plaats van handeling: dezelfde als de vorige foto. Het hoofd van meester Janssen is in een rattemaag verdwenen! We herkennen, zij het met enige moeite, op de achterste rij: Sjeng van den Hombergh (van Voorter Naad), Sjeng Kusters, Ber Kusters, Dris Bouten, Wiel Bouten, Frans van der Haghen, Thei Hafmans en meester Brueren. Op de tweede rij: meester Linssen, Frans Willemsen, Louis Beurskens, Thei Dirkx (Drienen Thei), Wiel Appeldoorn, Hand Appeldoorn, Frans van der Haghen, Pierre Hafmans en Jan Brueren. Op de derde rij: Pierre Willemsen, Jan Dirkx, Graad Bouten, G. Steegh (Schelle Guus), Piet van der Haghen (Zwartewater) en Piet Brueren. Op de vierde rij: Sjeng Flinsenberg, Michel Knaapen, Jer Keltjens, Lei Steegh, Jan Kroonenberghs, Loetje Engels en M. Rieter (Huube Jeu). Vooraan hebben zich genesteld: J. van den Hombergh (Melk Sef), Sjeng Keltjens, Sjaak Paulus, Jan Steegh, Jos. Kroonenberghs, Frans Kroonenberghs en twee in Duitsland woonachtige pleegkinderen bij Engels, Schandelo, respectievelijk Ewalt en Johann Braam, beiden met de Nederlandse nationaliteit.

33. De landstorm kon ingevolge de Landstormwet 1913 uitsluitend worden opgeroepen tot de gewapende (of ook ongewapende) dienst in oorlogstijd of in tijd van oorlogsgevaar. Iedere twintigjarige die niet van de militie was vrijgesteld of zich had vrijgeloot, was landstormplichtig tot zijn veertigste jaar. Keuring (en herkeuring) was voorschrift.

Op de bovenste foto poseren, op de bovenste rij: Piet Theelen (Aarde Piet), Frans Muijres (Arcen), Handrie Clabbers, G. Geurts (Backes Grad), Hendr. Appeldoorn en J. Aerdts (Maos Sjang). Vooraan: Piet Huben (Arcen), Sjang Schreurs (Vilgert) en Sjeng Troost (Arcen).

Onder: in 1919 nam de wereldoorlog dan wei een einde, maar Nederland was en bleef paraat, en daaraan leverde ook Velden zijn bijdrage. Zo toog ook lichting 1919 ter keuring. Na afloop trok men dan gewoonlijk, getooid met een rood of een blauw lint al naargelang men was goed- of afgekeurd, uit vreugde of verdriet naar de kermis in een van de nabijgelegen plaatsen. En een biertje kwam dan in beide gevallen van pas!

Naar verluidt zou op het weggeknipte gedeelte een Geelen hebben gestaan. De overige personen zijn, te beginnen op de achterste rij: Handrie Zeelen (Genooi), Sef Peeters (Srneets Joep), P. Steegh (Schelle Pau), Sjaak Litjens, Lei Cox, Maan Clabbers en Handrie Theelen (Lomm). Op de tweede rij: Gir Zeelen, Kuiib van de Yen en Sir Otten. Op de derde rij: Sjang Bouten, Nol Holthuizen, Wiel Haanen (van Pau) en Poulissen. Op de voorste rij: Lei Akkermans, Thies Peters (Lomm) en Sjaak Willemsen.

34. In 1914 viert de Fanfare haar gouden feest. Keurig in rijen opgesteld poseert zij hier voor het huis van Adolf van den Hombergh, waarin toen nog een cafe (rechts) was gevestigd. Steeds meer breidt het gezelschap, dat hier vierenveertig personen telt, zich uit. We beginnen ditmaal eens vooraan. Zittend herkennen we: G. Schreurs (Kempkes Graad), Handrie Keltjens, L. Linssen, Sjaak en Antoon van den Hombergh, Sjaak Boonen, G. Litjens (Snier Graad), Adolf van den Hombergh en A. Vosbeek (Benders Toen), Achter hen, staand: Toen Lenssen, Sjeng Zeelen, Wim Smits, Handrie Keltjens, Herman Clabbers, Toen Roefs, Piet Roefs, H. Janssen (Kranen Handrie), Sjang Verspay, Sir Otten, W. Haanen (Pau ziene Wiel), L. Jansen (Molders Lei), H. Jansen (Molders Handje) en H. van Leipsig (Foete Maan). Op de derde rij: Lei Brueren, Sef Peeters, Toen Berden, Hand Clabbers, Piet Berden, Kuub Duyf, H. Vosbeek (Benders Bert), Wijnand Derix, Hand Thiesen, Cred Nielissen en G. Geurts (Backus Grad). Op de achterste rij kijken ons aan: Sjaak Smits, Sjaak Clabbers, Graad Lenssen, Piet Burgers, (voogdijkind bij Brueren), Sjang Bouten (D'n Haammeker), Graad Duyf, P. Vosbeek (Benders Piet), Sjaak Litjens, Tinus Berden en H. Geurts (Backus Ber),

Ten gevolge van het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd deze foto pas in 1919 gemaakt.

35. Hiernaast zien we de zelatricen van de H. Kindsheid, geportretteerd omstreeks 1920. Zij zorgden voor het ophalen van het kindsheidgeld, bestemd voor de missielanden. Sommigen betaalden per jaar, anderen per maand, weer anderen per week. En deze weekbijdrage bedroeg twee-en-een-halve cent. De zelatricen moesten deze soms ver ophalen, iedere week opnieuw, door weer en wind. Wat hadden de zelatricen toch veel over voor de missie! Tijdens de Kindsheidoptocht droegen de zelatricen het Kindje-Jezusbeeld of het Mariabeeld, dat thans nog op het Maria-altaar staat, links in de kerk.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Marie Bouten (Hasselt), Marie Vermeulen (Laorberg), To Jacobs (zus van mevrouw Fleuren), Marie Engels (zus van Frans Engels) en Marie Engels (zus van mevrouw Van de VenneEngels).

Wij gaan nog even verder met onze "taaloudjes": aortje ; D'n Baant; kieps; hasse; moer; piepworsjes; blaoker; elver; gros; schroet; begaoving; flette; poes; Ieement; garepaap; fiesternolle; baktand; ziep; moppe van Paar; henneske drinke; verket.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek