Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2428-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

Sjef Janssen en Sjaak Theelen

Tweede druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXIII

79. Kindsheidoptocht 1932. In de stoet wordt het Kindje Jezus meegedragen door de ze1atricen Agnes Geelen (Nieske), A. Hegger (Martens Anneke) en P. Beeker (Kamper Ne1ke). Yan de herdertjes herkennen we Ger de J ong en Piet Haenen (Stappers). En van de Fanfare zien we onder anderen G. Schreurs (Kempkes Graad), Sjaak Jacobs (vaandeldrager), A. van den Hombergh (Antoen van Adolf), Alex Konisser, H. van Leipsig (Foete Maan), Herman In 't Zandt en meester Linssen.

Inzet: zuster Angelica. Haar wereldlijke naam was Maria van Leipsig en zij werd geboren te Yelden (Genooi) op 4 december 1886. Zij was een zus van Sjang van Leipsig (Rijksweg). Op 2 augustus 1915 is zij ingetreden in de Congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph te Heerlen en aldaar geprofest op 23 januari 1923. In Heel, in "Klein Bethlehem", wijdde zij zich geheel aan de zorg voor de gehandicapte jeugd. Zij overleed aldaar op 14 januari 1963. Zij was voor anderen een voorbeeld voor wat betreft bidden, werken en het stipt naleven van de kloos tervoorschri ften.

80. Links: vrouw Vermazeren-Lichtevelt (van Thei, metselaar) met rouw-toer op, rechts, en Gritje Allart, links, gaan samen voor het laatst naar de oude kerk, die daarna wordt afgebroken. Ze komen uit de Koestraat. Op de voorgrond zien we het woonhuis van Herman Geerbex. De foto werd in 1933 gemaakt.

Rechts: Elisabeth van den Berg (zuster van vrouw Vosbeek-van den Berg, echtgenote van Benders Toen) en Triena Vosbeek (dochter van Benders Toen) komen in 1933 uit de houten noodkerk. Op de achtergrond staat mejuffrouw H. van Lipzig (Sieben Drika), v66r het huis van M. Rieter (Huube Jeu). Links zien we het hekwerk dat toen vom het klooster stond. De houten noodkerk met klokkestoel stond op de plaats waar nu de nieuwe gymnastiekzaal staat; destijds was dat de speelplaats van de "bewaarschool".

Bij Vermazers Thei werd voor heel Velden vlees gerookt in de schouw. Sjang Allart woonde aan de Hogeweg en was postbesteller.

81. Niet alleen het kerkkoor, maar ook de Jonge Boeren wisten de weg naar Schiphol te vinden. Daar werd, omstreeks 1933 geposeerd voor een vliegtuighangar. Ook hier weer "de kleintjes voorop": H. Lommen (Hand van de Klef), J. Geurts (K6nrate Jan), Louis Janssen (Kranen Loetje), Fer van der Zanden en A. Simons (Heiligers Toen), Staande achter hen: Harie Keltjens jr., Sjang In 't Zandt, Sjaak Boonen, J. Geurts (Zaolmgs Sjaak), Gir Lucassen, H. Janssen (Kranen Handrie), Handrie Lenders (De Lange van Riet), Sraar Tax, Sjeng Cox, Jan Lucassen, J. Dirkx (Driene Jan), Sjaak Willemsen, Sjang Bouten, Teen van Hees, Cor Verheyen, B. Geurts (Backus Ben), een functionaris van de K.L.M. en Jeu Simons.

Winteravond 1925-1926. Plaats van handeling: de huiskamer van meester Janssen. De kachel brandt, de petroleumlamp ook. Acteurs: de meister, pestoer, meister Linsse, Sanders Bert en Scholsen Ties. Moeder en kinderen Janssen zijn geevacueerd. Atmosfeer: tabaksrook om te snijden. Handeling: kaarten, foeteren, roken, koffie drinken en nu en dan "efkes ketse". Moeder Janssen vindt bij thuiskomst kamer en kaarters dik onder het roet van de lamp die de he Ie avond "geblii6k" had. Enige reactie van pestoer: "Ties, wilt is dien plaat zwart! "

82. In .Arcen en Velden in oude ansichten" staat bij nummer 30 een foto van de Fanfare voor zaal Janssen, gemaakt in 1934 toen de leden in nieuwe uniformen waren gestoken. Aan het festival herinnert deze foto uit hetzelfde jaar. Zij werd gemaakt voor het huis van D'n aIde Molder, die in 1927 overleed. Na de tweede wereldoorlog werd dit huis opgeruimd om plaats te maken voor het marktplein dat toen werd uitgebreid.

Nog steeds is een man van het eerste uur present: Adolf van den Hombergh, die bij de serenade die hem werd gebracht toen hij veertig of misschien weI vijftig jaar lid was, in de gloed van zijn rede uitriep: "En ik hoop dat de Fanfare van Velden nog vele jaren zal gloeien en broeien". Naast hem zitten, op de eerste rij: Graad Schreurs, wethouder Handrie van den Hombergh, dirigent J.C.C. Rinket (die zo vinnig kon omkijken als de zaal niet snel genoeg tot stilte kwam) en de president, meester Linssen. Dan volgen Sjaak Clabbers, Graad Litjens, Handrie Keltjens sr., Sjang Hoedemakers en Sjaak Boonen. De volgende rij geeft te zien: H. van Leipsig (Foete Maan), Jeu Beeker, Hay Schattefor, H. Jansen (Molders Handje), Ber Hermkens, Sraar en zijn vader Kuub Duyf, Bert Vosbeek, Jan van der Haghen, Sjaak Thiesen en Sjaak Jansen, Jeu Lommen, Jan Clabbers, L. Jansen (Molders Lei), A. Dirkx (Drienen Dris), Pierre Lucassen en Pierre Lommen, Sjeng Flinsenberg, Sjaak van Hees en Frans van der Haghen. Op de derde rij volgen dan: Herman Ledant, Piet Brueren, Toen Berden, Sjang Verspay, Wim Smits, Teng Litjens, Grad Vermeulen, Harie Beeker, Graad Duyf, Sjaak Driessen en Wiel Beurskens (uit Genooi), Sir In 't Zandt, Jer van Hees, Wiel Crommentuyn, Lei van den Hombergh, Piet Vermeulen, Wiel Holthuizen en Harie Keltjens jr. De bovenste rij ten slotte be staat uit: Wiel Leupers, Herman In 't Zandt, Alex Konisser, Hand Lommen, Sjang van den Hombergh, Sjaak Jacobs, Ber Brueren, Wiel Lucassen, Jan Lommen, Antoen van den Hombergh, Jan Geurts en Sef Peeters.

83. Had Velden oorspronkelijk aIleen maar zijn kerkkoor, later werd er ook een jongenskoor gevormd en kwamen nog de gemengde zangvereniging ANIMO en een bejaardenkoor tot stand.

In 1934 poseerde het jongenskoor voor de fotograaf op de speelplaats van de jongensschool en weI aan een zijde die niet bepaald de meest frisse mag heten. Maar goed, ook dit hoekje hoort bij de herinneringen uit grootvaders tijd! Wat staan ze er netjes bij en wat zitten ze keurig, met armen en benen gevouwen, die Hay van Lin, Jan Hermkens en L. Janssen (Krane Loetje)! De vier jongens die op de tweede rij zitten zijn: Pierre Gielen, Jeu Lommen, Wiel Janssen en Hay Hermkens. De derde rij bestaat uit de zangertjes Harie Hermkens, Jan Vosbeek, Ben Hermkens, Sef Duyf, Harie van Hees en Lei Brueren. En de hoogsten - zoal niet van stem - zijn ten slotte:

Sjaak Duyf, Thea Janssen, Twan Roefs en Jer Duyf. Sopraantjes, waar zijt gij gebleven?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek