Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2428-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

124. In het openluehttheater te Velden werd, omstreeks 1946, een opvoering van het toneelstuk "Marieke van Nimwegen" gegeven met, van links naar reehts: Doortje Lamers als Marieke van Nimwegen, Hay Peeters (van Sleehter Graad) als pastoor en Frits Berden (Frits van de Koster) als duivel. Het openluehttheater werd aangelegd in samenwerking met heel veel Veldenaren onder leiding en toezieht van de heer Van Erp, ambtenaar voor de wederopbouw van Velden in 1945.

Dat karnemelk een gezond voedsel is, wordt algemeen aangenomen. In Velden was men voor jaren ook al daarvan overtuigd, getuige een folkloristiseh liedje dat wel niet zeer hooggestemd is, maar dat wij u toeh niet willen onthouden. Gezondheid immers voor alles!

Handrie kepandrie,

wat rammelt in dien boks?

Det duit die boerebotterrnelk, flots, flots, flots!

125. De Voltige-club van de Landelijke Rijvereniging "Ze1denrust", Velden trad in 1946 op in het openluchttheater Hasselterheide te Velden. De leden sprongen, met gebruikmaking van een verende springplank, over zes paarden. Specifieke "fans" van de Voltige-club waren dr. Van Gasselt en ir. Van Keulen.

Op de foto poseren vol trots: J. Geurts (Deeper Sjaak), Gir Geurts (van Jannen Hannes), Sir Keltjens, Hay Keltjens (Klefsen Hay), Jan Geurts (van Jannen Hannes) en Frans Leupers, commandant-instructeur.

Om te voorkomen, dat dit boek door een onvoegzaam woord wordt ontsierd, geven we hier een folkloristisch Veldens versje waarin we enke1e letters door puntjes hebben vervangen. De invulling hiervan zal wel niemand zwaar vallen:

An Pan Schoere ging nao de boere,

de boere waore neet toes, doe ging An Pan Schoere nao 't sch ... hoes.

126. Sinds 1912 heeft Velden een klooster, dank zij het St-Sebastianusgilde, dat het klooster liet bouwen en het betaalde. De zusters werkten in het gewoon lager onderwijs en het kleuteronderwijs, terwijl een van de zusters wijkverpleegster was van het Groene Kruis. Zij behoorden tot de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Steyl). Op de foto, die dateert van 1947, kijken ons aan: zuster Lucia (hoofd van de meisjesschool), zuster Ludgerie (handwerkzuster), juffrouw Zeelen (Mien), juffrouw Koopmans (Mina), juffrouw Seelen (Car., VenIo) enjuffrouw Van der Linden (Bernadette, VenIo).

127. Voor de financiering van het Groene Kruisgebouw naast de pastorie in de Kloosterstraat werden in 1947 "Beierse avon den" georganiseerd. De helpsters waren in Beierse klederdracht gestoken en lieten zich door de fotograaf vereeuwigen. Op de achterste rij herkennen we: Goendje Berden (van de Koster), Mia van den Hombergh (Krosselt), Dien Duyf (van Graad), Doortje Lamers, Mie Terhaag, Mia Vosbeek (van Benders Bert), Mia Engels (van Handrie), Mia Nielissen (van Gred), Mia Simons (Rijksweg), Truus In 't Zandt (Schandelo), Grada Boonen en Jo Keltjens. Op de middelste rij: voorzitter H. Vosbeek (Benders Bert), Annie Lommen (Vilgert), Anneke van den Hombergh (van Molder ziene Rub), Lieske Theelen (Kraneveld), Lies Roefs (van Harie), An Geurts (Zaolings), Anneke In 't Zandt, Doortje Hegger, Truus Clemens, Lies Brueren (van Ber), secretaresse Mien Zeelen, mevrouw Geurts-Gijsen (van Backus Ber) en Herman Clabbers. Op de voorste rij: Truus van den Hombergh (van Molder ziene Rub), Nellie Duyf (van Graad), Mieke van Wylick (van Handrie), Marga Fleuren, Annie Schreurs (van Kempkes Graad), Jo Hermkens (van Ber), Jo van den

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek