Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Hier begroeten de leden van de loterijclub "De Goudmijn" ons. De foto zal van omstreeks 1910 dateren. "De Goudmijn", opgericht in 1895, was tegelijkertijd societeit. Het stamlokaal was "De Zwaan". De leden op deze foto zijn, van links naar rechts: dr. E. Struben (arts, en opvolger van dokter Ellerbeck), F. Verkley (de eerste directeur van de Cooperatieve Zuivelfabriek Venray), H. Kraykamp (meer bekend als "me ester" Kraykamp), dr. H. Sala (gemeentelijk veearts), A.H. Martens (aannemer), Vincent Pijls (textielhandelaar), V. Fonck, Jos. Aerts en Jan Poels.

Er waren meer van deze verenigingen. Een andere, "De Bijwaaiers", kwam bijeen in " De Gouden Leeuw".

12. "Level Cambrinus". Maar ook zonder dit manifest is het wel duidelijk dat dit geen bijeenkomst van geheelonthouders is! De vier Venrayers geschaard om de bierton zijn, van links naar rechts: Leo Sassen, dr. H. Sala, Hubert (Huber) Janssen en Thei Slits. Sassen was enige tijd uitgever van het weekblad "Peel en Maas", Sala veearts sedert 1899, wat hij bijna zestig jaar is gebleven; over Hubert Janssen zal nog worden gesproken bij nummer 19 en Slits was oprichter (in 1893) van de eerste zuivelfabriek in Noord-Limburg. Hij was ook bij vele andere ondernemingen betrokken (ontginning, bierbrouwerij en strohulzenfabricage). Later is hij naar Belgie vertrokken en te Brussel overleden.

13. De schu tterij "Het Zandakker" zou, volgens de tradi tie, in 1600 zijn opgerich t. In elk geval ligt de oorsprong voor 1711. Van oorspronkelijke weerbaarheidsorganisaties werden de schu tterijen gaandeweg verenigingen die met hun kleurige .uniformen en feestelijke ceremonies aan wereldlijke en kerkelijke plechtigheden, zoals processies, luister bijzetten,

Op deze foto uit 1933 zien we, van links naar rechts, op de onderste rij: F. van Zwamen en W. Kessels. Op de tweede rij: F. Hendriks, J. van Hoof, P. Volle berg (koning, dragend het koningszilver met de prachtige vogel), M. Ewals en P. Willems. Op de derde rij: H. Poels, J. van de Munckhof, P. Lenssen, L. Litjens, J. Poels, A. Janssen en W. Hulsman. Achteraan ten slotte staat G. van Sinten.

14. Ook de schutterij "St.-Anna" moet zeer oud zijn, Volgens de datum op een van de vaandels werd zij opgericht in 1626, volgens een andere zelfs in 1526. Op de eerste rij zit ten, van links naar rechts: V. Pijls, M. Thuijls en J. Poels. Op de tweede rij, van links naar rechts: A. van Kessel, M. Arts, L. Volle berg, J. Janssen, J. Swaghoven, A. Hendriks, M. Clephas, G. Jans-Beken, W. Relouw, G. Flinsenberg, H. Hendriks, M. Pelzer, J. Oudenhoven, M. Hendriks, J. Beulen, F. Coppus, J. Janssen en opperwachtmeester J. de Groot. Op de derde rij: H. van Boven, H. Arts en A. Hendriks. De foto is in 1928 gemaakt.

15. Hier poseren de leden van de Venrayse Schaapscompagnie in 1913. Of schoon zij toen reeds over haar hoogtepunt heen was - dat hoogtepunt was wel in 1872, toen de compagnie de voor die tijd enorme omzet bereikte van een miljoen gulden - was zij nog steeds een bloeiend handelslichaam. De namen van de personen op deze foto zijn niet aIle meer bekend. De wel ge identificeerden zijn, derde van links, zittend, Martin Poels; vierde van links, zittend, Pierre Camps en staande, tweede van links, Jan Poels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek