Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Deze staatsiefoto van monseigneur Verriet werd in 1932 gemaakt ter gelegenheid van zijn bisschopswijding, P.J. Verriet werd te Venray geboren in 1880, trad na het voltooien van zijn studies, aan wat toen nog de Latijnse school was, in 1898 in de orde der dominicanen en vertrok enige jaren na zijn priesterwijding naar de missie van Curacao. Tijdens een verlof in Nederland bereikte hem het bericht van zijn benoeming tot apostolisch vicaris van Curacao. Hij werd op Driekoningen (6 januari) 1932 in de Grote kerk van Venray door de aartsbisschop van Utrecht tot bisschop gewijd, Hij overleed op 10 maart 1948 tijdens een inspectiereis naar Aruba.

22. Hier poseert het onderwijzend personeel van de open bare lagere school in de Schoolstraat, in 1918. Zittend van links naar rechts: E. Messemaeckers, H. Kraykamp, hoofd der school H. Nilissen, M. Verbeek en M. Janssen. Van de staande personen herkennen we, uiterst links, J. van Heyster.

23. Neen, we noemen geen namen! Eerlijk gezegd, we kennen ze ook lang niet allemaal meer. Alleen kunnen we verklappen dat dit een schoolfoto is van de Venrayse (jongensjschool van omstreeks 1905. De kinderen die hierop staan afgebeeld zijn niet alle van een klas. Ret gebeurde nogal eens bij het maken van schoolfoto's dat, (mede op verzoek van ouders), kinderen uit hetzelfde gezin samen op de foto kwamen.

Het is niet alleen hier maar ook elders dat we niet alle namen noemen. Dat kwam soms omdat we enkele namen niet kenden, soms ook omdat het er te veel waren voor de beperkte plaatsruimte; maar het is ook wel eens aardig de lezer zelf te 1aten raden en herkennen. Daarom aan u de beantwoording van de vraag: "Kent u ze nog ... deze Venrayers? "

24. Voordat de eigenlijke huishoudschoo1 in Venray van start ging bestond er reeds een huishoudcursus. Deze werd voor de eerste maa1 gegeven op 27 mei 1920 en was de eerste in Limburg. De lessen werden gegeven in de buitenschool van de ursulinen aan de Maasheseweg. Er konden maximaal twintig leer1ingen aan deelnernen, Hoofd van de cursus was meester Th. Peters uit Oir1o. Op deze foto zien we de geslaagden van de eerste cursus. De foto, gemaakt in 1921, vertoont op de eerste rij: tweede van links Th. Peters, vierde mere Bernarda, vijfde burgemeester O. van de Loo, zesde mejuffrouw M. P1uymakers en zevende meester J. Wijnhoven.

25. Links zien we W. de Haen, hoofd der school te Leunen. Maar dit aIleen zegt weinig over wat hij was. Degenen die hem hebben gekend spreken nog van hem met ontzag en be wondering, want zijn pedagogische en menselijke hoedanigheden waren uitzonderlijk. Hij werd geboren in 1865. In 1885 werd hij aangesteld als onderwijzer in Siebengewald, in 1893 volgde zijn benoeming tot hoofd der school te Merselo en sedert 1896 vervulde hij die functie te Leunen. In 1929 werd de heer De Haen gepensioneerd.

Rech ts staat Herman Maas, een heel andere figuur dan De Haen, maar op zijn eigen manier een even goed Venrayer. Hij werd geboren te Oostrum in 1877 en overleed te Eindhoven in 1958. Ook was hij onderwijzer, maar met een veelbewogen leven. Sociaal betrokken (wat in zijn tijd niet zo werd geapprecieerd), scherp waarnemer, emotioneel, rap met de mond en de pen, tekende hij in zijn talrijke streekromans zoals "Het goud van de Peel", "De hoofdzonden op het platteland" en "De Verstoteling" een beeld van de sociale ellende. Ook zijn opstellen over onderwijs en onderwijsvernieuwing bevatten rake opmerkingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek