Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Links: wie vroeger gevraagd zou hebben naar Frans Derkx zou aIleen maar een vragende blik tot antwoord hebben gekregen. Maar geen Venrayer zou zich hebben behoeven te bedenken als hem werd gevraagd naar de "Rosmulder". Toch was Frans Derkx (1869-1944) geen man die behoefte had naar voren te treden. Hij was eerder zwijgzaam en terughoudend, maar wie zijn indrukwekkende gestalte eenmaal had gezien vergat hem niet meer.

Rechts: het zou niet eerlijk zijn, onrechtvaardig zelfs, als aIleen mannen aan bod kwamen. Maar over vrouwen werd nu eenmaal niet gesproken en ze de den ook niet van zich spreken! Nochtans, de Venrayse boerinnen, die de hele week naast hun huishouding hard werkten op de boerderij, 's zondags met hun toer op en met het dikke in zwart leer gebonden en met zilver beslagen kerkboek naar de kerk togen en verder aIleen op een enkele kermisdag, een bruiloft of een begrafenis hun 11Uis uit kwamen, verdienen een monument, want zij waren het die hun kinderen niet alleen ter wereld brachten, maar ook hun opvoeding gaven. Zij zijn naamloos gebleven. En daarom hier, als een kleine hulde, het stille, ernstige gezicht van deze boerin, wier naam we niet hebben kunnen achterhalen.

27. Hier zien we de oprichters van het "Venraysch Mannenkoor". De foto is gemaakt in 1910, blijkbaar ter gelegenheid van de wijding van het pas vervaardigde vaandel. Het koor werd opgerich t in december 1909 in het cafe van L. Verbeek in de Hoenderstraat. Het kwam voort uit een kaartclub die de naam "Harten Vrouw" droeg. We herkennen van links naar rechts: M. van Aarssen, L. Verbeek, P. Schols en M. Thuyls.

28. Deze opname van de harmonie "Euterpe" werd gemaakt in 1911. "Euterpe", opgericht als fanfarekorps in 1860, was zeer lang het enige muziekkorps in Venray. We zien, van links naar rechts, zittend: Fr.Tlcedemakers, J. Aerts, P. Brull (organist van de Grote kerk), Jean Verheugen, J. Verheugen sr., dirigent J. Broeder, V. Fonck, W. Drenth (onderwijzer aan de normaalschool), J. Ariaens en W. Laurensse. Staande op de tweede rij herkennen we onder anderen: G. Janssen, A. Thomassen, G. Baltissen, J. Spee, Th. C1aessens, H. Pouwe1s, A. Cremers, Fr. Volleberg en J. Folbers.

29. Deze vrolijk in de lens kijkende lieden zijn leden van de fanfare van Merselo. Tot de oprichting werd al in 1917 besloten door rector L. Janssen en het kerkbestuur, want men zag de kerkelijke plechtigheden graag opgeluisterd met muziek. Maar door de wereldoorlog kon men pas in oktober 1918 de nodige instrumenten betrekken. Er waren spoedig zevenentwintig leden en dirigent werd P. Schols.

Op deze foto uit 1919 zien we, van links naar rechts, op de onderste rij: J. Jaspers, C. Kessels, L. van Dijck, H. Stiphout en S. Lemmens. Op de tweede rij: H. v.d. Bosch, M. Muijsers, A. Willems, M. Arts en A. van Rijswijck, Op de derde rij: G. van Dijck, H. Lemmens, J. Muijsers, P. Bistervels, A. van Osch, directeur P. Schols, P. Poels, G. Michels, J. v.d. Heuvel, P. Michels, J. Muijsers, M. Broers, J. Verstegen, en Jac. v.d. Heuvel. Op de vierde rij: J. Arts, G. Wismans, M. Michels, H. Bistervels en P. Pubben.

30. De 1eden van de rijwielclub "Ons Genoegen" te Oirlo deden aan een vorm van sportbeoefening die, wonderlijk genoeg, in onze dagen weer tot nieuw leven schijnt te komen. Er waren meer van deze rijwielclubs; de oudste is in 1897 opgericht in Venray en heette "Ramos". Een fiets was destijds nog een trots bezit. "Ons Genoegen" was overigens tevens zangvereniging, Hier zien we op de eerste rij: J. Rambags, dirigent P. Kuypers, Jac. Geurts, W. Hesen, G. de Ponti, Ant. Dinghs, Louis Kurvers, P. Pouwe1s en H. Kuypers. Op de tweede rij: L. van Rhee, W. Friesen, H. Camps, H. Volleberg, M. Arts, A. Duyf, G. Kemmelings, L. Gommans, Th. Peters, M. Stevens en P. Rongen. Op de derde rij: Th. Friesen, Th. Nelissen, Th. C1aessens, J. Linskens, A. Rongen, A. de Ponti, J. Bots, L. Nelissen, Th. Gommans, H. Kurvers, M. Dinghs, P.J. Rongen en M. Peters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek