Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2890-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Vier artsen uit Vlissingen

Het is natuurlijk niet mogelijk de foto's van aile bekende huisartsen en specialisten die in Vlissingen hebben gepraktiseerd in dit eerste boekje bijeen te brengen. Bij het zoeken naar ailerlei foto's zijn er vier van artsen bij ons terechtgekomen die passen in het beeld van de doktoren die jarenlang medische hulp hebben geboden in Vlissingen.

links boven: dr. C.A. Duyvis praktiseerde te Vlissingen van 1891 tot 1928. Hij was een zeer bernind huisarts met een groot sociaal gevoel. Tevens was hij geneesheer-directeur van het gemeenteziekenhuis (het Gasthuis) in de Hellebardierstraat. Dr. Duyvis promoveerde in 1890 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift .Eerste hulp bij spoorwegongelukken".

Rechts boven: in 1908 vestigde dr. A. Stavennan zich hier als chirurg en vrouwenarts. De invloed van dr. Stavennan op medisch, maatschappelijk en zelfs politiek terrein in Vlissingen en daarbuiten is groot geweest. Het ziekenfonds Walcheren kwam onder zijn leiding tot bloei. Hij was een invloedrijk lid van de gemeenteraad en van Provinciale Staten van Zeeland. Maar ook als medicus werd hij zeer geacht: hij had als een der eersten in den lande een bedrijfsgeneeskundige afdeling (bij "De Schelde"). De wijze waarop hij de chirurgische afdeling van het nieuwe ziekenhuis Bethesda in 1931 inrichtte was opvallend goed. Kortom, dokter Stavennan heeft in velerlei opzichten in zijn leven de aandacht getrokken.

links onder: dr. A.P. Srnitt was een heel beminnelijk mens en ook een knappe dokter. Als huisarts begonnen in Vlissingen, in 1909, ging hij over naar de functie van gemeente-schoolarts en hij "promoveerde" vanuit deze functie tot internist. Dr. Srnitt had een heel persoonlijke verhouding tot vele van zijn patienten, Hij heeft veel goeds verricht. Vooral kinderen uit volkskringen genoten zijn aandacht.

Rechts onder: dr. J.J. Wolters kwam als huisarts in 1924 van Colijnsplaat naar Vlissingen. Hij behoorde tot een van de weinige huisartsen in onze stad die duidelijk confessioneel waren gericht. In de grote strijd om het gemeenteziekenhuis en de oprichting van een protestants christelijk ziekenhuis te Vlissingen stond hij als enige arts bij de voorstanders van een protestants christelijke ziekenverpleging. Ook dokter Wolters was een heel beminnelijk man, een zacht mens en een huisdokter die openstond voor aile mensen uit zijn praktijk en daarbuiten. Zijn plotseling overlijden in 1949 trof velen diep en zelden hebben zich zovelen naar de begraafplaats begeven als bij zijn begrafenis.

7. De ziekenauto van "Bethesda"

links: vermoedelijk is dit de eerste nieuwe ziekenauto (een Cadillac) van het ziekenhuis "Bethesda" in 1931. De deftige chauffeur in een uniform met drie gouden banden is de heer De Voogd, tevens portier van het ziekenhuis.

Een fraai huis op de Groote Markt

In dit pand hebben heel wat families gewoond. Het bovenhuis met aparte opgang - een voorrecht in die dagen en een teken van stand - werd lang bewoond door de familie Merckens. De vader was schoolhoofd van de christelijke lagere school in de Palingstraat en een zoon heeft zich later als huisarts gevestigd in het grote huis op het Betje Wolffplein (vroeger woonhuis van dr. Wolters) dat stond op de plaats waar nu het warenhuis van V. & D. is. Dr. P. Merckens was een aanhanger van de homeopathie. Dit had hij wellicht meegekregen van zijn vader. Deze was bewerker uit het Duits van een destijds in Nederlandse volkskringen veel geraadpleegd werk over genezing door homeopathie.

Voor het huis staan Jopie Langwerden, B. Nederveen, Cobi Nederveen en mevrouw Nederveen-v.d, Hoeven, de dochter van J. van der Hoeven, de eigenaar van de winkel op de tegenover liggende hoek Groote MarktBreewaterstraat (zie nummer 32). Zij waren op familiebezoek. De heer Nederveen was in de jaren dertig, to en deze opname werd gemaakt, vertegenwoordiger van de automobielhandel Landeweer uit Utrecht. Hij leverde elke twee jaar een nieuwe auto aan het ziekenhuis Bethesda. Een Cadillac. Hij kon er in zijn Chevrolet best voor naar Vlissingen komen!

Het huis met zijn fraaie gevel is in 1943 afgebroken na een bombardement in 1942. Op zichzelf was deze afbraak onnodig: er was in het dak en aan de achterzijde wel aanzienlijke schade, doch de gevel had kunnen worden behouden.

--

8. Feest op koninginnedag

Koopman S.M. Polak, wonende in dit pand aan de Beursstraat 5, met een deur op de Smalle Kade, was erg oranjegezind. Hij stelde altijd geld beschikbaar bij buurtfeesten en was lid van het bestuur van de Oranjebond. Elk jaar mochten de Arnernuidse jongens en meisjes uit de Beursstraat (de Paauw) en omgeving op koninginnedag feest vieren op zijn kosten. Ze kwamen dan voor zijn woning staan aan de zijde van het Bellamypark: aIle meisjes in Arnemuidse dracht, met de rnutsen op, en aile jongens getooid met een oranje sjerp en voorzien van een platte burgerpet. Goed herkenbaar is het meisje M. de Nooijer, de latere visventster M. Jasperse-de Nooijer (achterste rij, laatste meisje rechts). S.M. Polak staat met zijn vrouw in de deuropening, Uit het bovenraam kijken twee kinderen toe; het zijn de kinderen Hiegenlich, zoontjes van een handelaar in meubelen op Bellamypark 6, die een pleegzoon was van Polak.

Het pand links is het cafe van Onno Borgman, een eertijds beroemd violist, een kunstenaar die zich met staande heeft kunnen houden. In het andere huis zitten voor het raam Geertje van Eenennaam en mevrouw Van Eenennaam-Schroevers.

9. Een dagje in het jaar uit

Boven: eenrnaal per jaar ging de christelijke knapenvereniging "Samuel" een dagreisje maken, meestal per binnenschip. Er werd dan een foto gemaakt, 's morgens vroeg op de trappen van het stadhuis aan de Houtkade. Het is niet doenlijk alle jongens en mannen te noemen, doch verschillende leiders zijn wei bekend. We zien onder anderen: W. de Ridder (met bolhoed), Ardewijn, J. van der Meulen en F.L. Hensel. Brood ging mee: somrnigen vervoerden het in een trommeltje, de meesten echter hadden het gewikkeld in krantenpapier, met een touwtje. Dikwijls waren dan bij het nuttigen van het brood de drukletters van de kranten in het brood afgedrukt, maar dat mocht de pret niet drukken. Een enkele knaap gebruikt nog een ouderwets boterhammenzakje. Dat Vlissingen al een echte stad was blijkt uit het volkomen afwezig zijn van jongens in boerendracht. Men was wel toegeeflijk op zo'n dag: twee jongens hebben een sigaret in de mond, een overtreding in die jaren! Naar de mode dragen verschillenden een matrozenpakje, erg gewild toen, of zij hebben een geweldige boord om de hals, Er staan er maar vier zonder pet bij, De jongens dragen lange kousen en hoge schoenen!

Onder: dezelfde groep is hier aan board gefotografeerd. Het schip is een beurtvaarder van Vermeulen uit Breskens, schipper op Vlissingen. De reis ging door het kanaal naar Veere. Vandaar wandelde men naar Oranjezon. Padvinders begeleidden de jongelui aan boord, enkele ouders gingen mee, en ook de leiders. Op de wal, de Houtkade, staan ouders en belangstellenden 's morgens vroeg toe te kijken. Let ook op de vier grote panden op de achtergrond: het gebouw van de telefoondienst (nummer 20), het huis van dokter Staverman (18), het woonhuis (16) en het grote huis van pension Schutz (14).

10. Een dames-toeristenclub in Vlissingen

Wie wist er nog iets van een bestaand hebbende Darnes-Toeristen Club? Onder leiding van een rijwielhandelaar uit de Reinier Claeszenstraat (op het Eiland dus), P.J. Paasse, moet dit een actieve groep fietsende dames zijn geweest. Men vindt op deze vier foto's de rijwielhandelaar en de dames afgebeeld. Links boven: merkwaardig om te zien, een "Rotterdamsche Rijwielhandel", met de fietsmerken Rover, Victor, La Danoise, Matador, Surprise en Centurij, maar "Rover rijwielen zijn de beste", staat er met reclameborden op de onderpui en in de etalage. Vermoedelijk is de meest rechtse man Paasse zelf. Deze reclame-prentbriefkaart (hoe ondernemend! ) draagt als datum 20 november 1901.

Van omstreeks 1912 dateren de opnamen van de groep dames. Het waren meest meisjes wier vader een Belgische loods was. Wie kon er anders een nieuwe fiets bezitten in die tijd? Men ziet, rechts boven, al fietsen met dubbele remmen, doch ook de handrem is er nog bij, Opmerkelijk is de uniforme kleding, De meisjes gingen, steeds met begeleiding van Paasse, fietstochten maken tot in Knokke toe. Ze schroomden niet een cafe te betreden, waar ook een foto werd gemaakt in hotel Zeeland aan de Kanaalstraat (links onder). De groep deed ook wel eens mee aan feestjes en aan ballet. Let op de roosjes op de japonnen, in het haar en in de hand. De namen van de meisjes bij het ballet zijn, liggend: Valentine Schaut en een onbekende; zittend: Leontine Lemmens en mejuffrouw Barbe en staand: mejuffrouw Dert, Marie Debra, Marie Pyckevet en Agatha Delzenne.

Deze vier kaarten komen rut drie collecties. In twee gevallen wisten de bezitters niet wat deze groepen voorstelden. Door combinaties werd de sainenhang ontdekt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek