Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2890-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De "Voetbalclub Vlissingen"

In een portrettenboekje over Vlissingers moet natuurlijk een groepsfoto van een bekend Vlissings elf tal voorkomen. Hier een prachtige, zij het bekende opname van in voetbalkringen legendarische spelers uit het eerste elftal van de "Voetbalclub Vlissingen". De personen op de foto dragen de volgende namen: zittend: Jan de Quelerij, Chris Kats en Arie de Buck. Gehurkt: Chiel Braat, Frans van Gelderen en Wijnand Vierhout. Staand:

Jaap van Maris, Katje Kokelaar, Frans Verhulst, Jaap van Peenen en Piet Sinke.

12.De VT.V

Deze drie letters waren vroeger voldoende om te weten dat de "Vlissingsche Tum Vereeniging" bij een of andere manifestatie van de partij was. De V.T.V. deed niet enkel aan sportopleiding en aan wedstrijden, doch was ook steeds bereid bij optochten met een grote en keurig uniform geklede groep mee te lopeno De vereniging was populair, werd uitstekend geleid en droeg een algemeen karakter. Er waren natuurlijk ook protestants-christelijke en rooms-katholieke sportverenigingen, maar V.T.V. was de bekendste en de grootste. Mogelijk droeg de vereniging een enigszins elitair karakter, want er waren weinig leden uit eenvoudige arbeiderskringen. Dat was ook wel verklaarbaar, want de contributie per kind telde toen voor de ouders met de allerdaagse inkomens mee als wekelijkse uitgavenpost, waarbij voorts nog de vereiste kleding moest worden aangeschaft en men op eigen kosten moest deelnemen aan uitwedstrijden en een jaarlijkse feestavond. Het was een streng geleide organisatie; er waren prima voortumers en -tumsters. Vele jongeren hebben de eerste schreden voor een verdere sportontwikkeling bij de V.T.V. gezet.

Of schoon onmogelijk aile namen van leden op deze grote groepsfoto uit 1919 konden worden opgespoord zijn er toch voldoende narnen bekend om deze foto te publiceren. Deze opname is gemaakt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan. De V.T.V. is opgericht op 1 september 1899 en het vijfenzeventigjarig bestaan werd herdacht in 1974.

De namen, zoals die met medewerking van A.C. Kole zijn achterhaald, luiden als volgt: op de voorgrond ligt links Corrie van Ham; op de rij achter haar zijn het negende en het laatste rneisje bekend, respectievelijk N. Maters en Sientje Pot. De twee dames op de rij achter hen zijn mejuffrouw Vader en N. Biezen, terwijl de jongen rechts Simon Schot is. Vervolgens ontmoeten we op de vierde rij: M. de Bruijne, K. Roos, P. Lievense, J. Westrate, P. v.d. Peijl, J. de Jong, G. Zeewald, F.G. Lemmers, J. Clowting, J. Oste, R. Kuijper, A. Oste, R. Batten en mejuffrouw E. Geldof. Op de vijfde rij: A. Kievit, onbekend, Parent, twee onbekenden, Geldof, onbekend, De Groot, v.d. Harst en F. Machielse. Op de zesde rij: drie onbekenden, mejuffrouw Pol, A. v.d. Linde, mejuffrouw Van Hoek, vijf onbekenden, mejuffrouw Bode en vier onbekenden. Op de zevende rij: onbekend, B. Machgeels, Anna Aerssens, E. Kole, onbekend, A. Kok, M. Eckhard, J. Meeuwsen, A. Everaers, C. Rademaker, J. Dingemanse, twee onbekenden, Geldof, Paepe en A. Suurmond. Op de achtste rij: onbekend, R. Rompu, P. Mos, mejuffrouw Aerssens, M. Bijl, G. de Nooijer, onbekend, Bode, L.P. Kole, L. de Waal, De Boer, G. Mulder, C. Weimar, C. Reijnders, A.C. Kole, S. v.d. Linde, M. Hollebrandse en B. Pol. Op de negende rij: onbekend, A. Machgeels, A. de Waal, onbekend, Erdle en J. Aamoutse. Op de laatste rij: C. Roos, P. de Groot, W. Ovaa, W. v.d. Kreeke, J.A. Oste, C. Huijbregtse, C. van Eck en Kl. de Groot.

13. De Scheldezwemmers

Het was in de jaren dertig een tops port de rivier de Schelde over te zwemmen van Breskens naar Vlissingen. Een grote organisatie werd opgebouwd door vrijwilligers om deze populaire en intemationaal bekende zwemwedstrijden elk jaar te houden. Soms was het slecht weer en kon de wedstrijd niet worden uitgevoerd. Het comite wist allerlei diensten te bewegen tot medewerking, onder meer de Koninklijke Marine, het Nederlandse en Belgische loodswezen, de gemeente Vlissingen, de Reddingbrigade en vele Ioodsen. Punt van aankomst was altijd het badstrand, waar het een grote drukte was op de zaterdagrniddag van de wedstrijd.

Yvonne Lauwereins was de snelste. Op de foto links boven zien we drie Vlissingse Scheldezwemmers: Marie van den Heuvel uit de Wilhelminastraat, Francien Prins uit de Scheldestraat en Ies van Bel.

De galley's van de roeivereniging "Luctor et Emergo" de den ook altijd mee. Op de foto onder er twee van, met onder andere de bekende schipper Streefkerk.

Ten slotte reehts boven een opname van het personeel van het zwembad aan het zogenaamde grote strand. Daar kwamen de Scheldezwemmers na de wedstrijd aan. De poserenden zijn Castel, onbekend, W. Roeting, onbekend, A.H. Verharen en F. Berting. De opname is van 12 juli 1939, toen de hakenkruisvlag de officiele landsvlag van Duitsland was geworden.

E. Aspeslagh wijdde er op 23 augustus 1930 een gelegenheidsgedieht aan, waaruit de sfeer heel goed spreekt:

'k Ging om alles te bekijken, Met de Ferryboot naar zee, Plotseling moest het vaartuig wijken 'k Hoorde roepen, ramp en wee!

't Was mijn buurman met zijn makkers Bleek en blauw rond neus en mond "Help hen toch, die arme stakkers!

Sehipbreuk! In de boot! ! Terstond! ! ! "

'k Hoorde ze bij aankomst vragen:

"Wat dreef er een volk in zee? " En 't kapteintje zeide lachend:

"Oeh, die zwemmen dikwijls mee! "

Later is hun toeh gebleken Dat het hier een wedstrijd was Dat de boot hen was ontweken Voor meer ruimte op de plas!

'k Heb de eersten toe zien komen:

"Yvonne Lauwreins", "Slager", "Bel", Duizend mensen rond hen stromen

'k Zag ze kussen, 't mocht ook wel, "Klaassen", "Prins" en "Van den Heuvel" Allen flink en kemgezond Wandelden in druk gekeuvel

Of het slechts een dansje gold.

'k Zag er flinke mensen tussen Vol met "honing" ingesmeerd 'k Dacht die zal men zeker kussen Doch die 1iet men ongedeerd.

'k Hoorde in 't eerst nog meisjes praten:

"Yvonne haalt het er niet door, 'k Heb die twee man in de gaten, Kijk, ze zijn al meters voor! "

Doch een oude zeeman zeide:

"Let maar op, ze doet het goed, Die komt v66r, ze klopt hen beiden, In dat ding zit loodsenbloed! " En jawel! Ze volgt de boeien, Stroom en wind, 't hielp alles mee, 'k Hoorde juichen, loeien:

"Yvonne Lauwreins 't eerst uit zee! "

't Was beslist een reuzewerk Zwemmend, kampend, recht door zee Durvend, flink, vertrouwend, sterk,

Worstlend, dwars door Vlissings reel Hoeden af voor "de Brigade" Burgemeester, politie, krant, Personeel en chef der baden,

Voor het deeglijk feest aan 't strand!

14. De Vlissingse damclub D.I.D. (Dammen is den ken )

Vlissingen had ook een actieve damclub, opgericht in 1925. Men kwam wekelijks bij elkaar in het achterzaaltje van cafe "Admiraal De Ruijter" in de Emmastraat. Later ging men over naar "Concordia" in de Palingstraat. Ret was een bloeiende vereniging met veelleden uit arbeiderskringen, die de edele denksport als ontspanning beoefenden. Men organiseerde wel wedstrijden en liet beroemde damspelers komen, zoa1s de wereldkampioen Springer uit Parijs. De Fransman Chestem kwam ook; geld had men echter onvoldoende en daarom werd de Fransman voor logies ondergebracht bij een landgenote, wier echtgenoot lid van D.I.D. was. De leden genoten van hun sport, kwamen in de krant en daardoor in de algemene belangstelling. De club leverde zelfs kampioenen op: voorzitter L. Goedbloed werd Zeeuws kampioen en bleef dit jarenlang.

De meeste leden lieten zich fotograferen bij het tienjarig bestaan in 1935. De namen zijn, dank zij de inlichtingen van de familie Goedbloed: op de eerste rij: G. van Hoorn, J. de Waal, L. Goedbloed, Van Duin, DJ. van Tuijl en L. Goedbloed (staand). Op de tweede rij: J. van Bloppoel, P. v.d. Broeke, A. van Bloppoel, Krijger, C. Wolf, Vader, J. Geljon, P. Maas, Sturm, J. Luwema, Schouten de Jel, A.C. Kool, P. de Ruijter, De Vos Burchart, Langedijk, C. van Biemen, Hellinga en J. v.d. Driest. Op de derde rij: W. Luwema,De Jonge, G. Luwema, J. Egeraat, Wolse en C. v.d. Linde.

15. De Vlissingsche schaakclub

In 1937 bestond de Vlissingse schaakclub vijfenvijftig jaar, voldoende aanleiding om een foto van de leden te maken. De plaatselijke schaakclub bezat een zeker aureool. Te kunnen schaken in clubverband met gerenomeerde spelers was wel een opgave. Deze mooie foto laat zien welke leden aan het schaken deelnamen en het geheel biedt bij het vernemen van de namen een beeld van een doorsnee van de bevolking. We herkennen op de eerste rij, zittend: P. Vijn, ir. M.A.L. Beun, Van Wijnen, J.D.C. de Vries, onbekend, J.J. Kroon, J. Merison, Y. Reidsma, Van Westen (? ), Steketee en een onbekende. Staand op de tweede rij: Van Eenennaam, onbekend, A. Rorije, Dobbelaar, G. Ruig, Van Poelje, Bergs, twee onbekenden, A. Korteweg, dominee J.S. Hartjes en Van Hove. Op de derde rij: Van Tiel Berghuis (?), twee onbekenden, A. Meerman, onbekend, Lameijn, F. Desein en P.J. Haccou.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek