Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2890-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-.....-'

.r

J

31. De bestuurders en beheerders van de gereformeerde kerk

De ouderlingen, diakenen en de commissie van beheer van de gereformeerde kerk te Vlissingen zijn hier allen bijeen voor het nemen van een foto. Het is gebeurd ter gelegenheid van de ingebruikneming van de herstelde kerk aan de Paul Krugerstraat na de verwoesting door het oorlogsgeweld in 1944. De kerk was geadopteerd door een Engelse kerk uit Bromley en de Engelse dominee en zijn echtgenote zitten er als gasten bij, Deze foto toont een mooie groep van aile leidende personen van de gereformeerde kerk en verdient daarom een plaats in dit boekje. Hij is ter beschikking gesteld door J. van der Hoeven sr., die ook de namen heeft genoemd. Zittend op de eerste rij: C.J. Mommaas, B.H. Ligteringen, J. Marijs, C. van Alten, J.1. Laernoes, Mrs. Murray Walton, dominee J. Hindriks, Rev. Murray Walton, dominee H.J. Smeenk, H. de Klerk, C.J. van Belzen, L. Nonnekes en P. van Wouwe. Staand op de tweede rij: F. Huser, H. van Kampen, M.J. Steketee, Stroo, J. van Veen, C. van Driel, F.D.G. Prins, C. Leijnse, E. Bousma, C. Geervliet, J. de Bruijne, J.A. Prins, J. Suurmond, H.B. Woltering en H. Harinck. Op de derde rij: J. v.d. Hoeven sr., C. Geeve, F. Kuijper, J. Blanken, architect C. Trappenburg, J.D. Fregeres, W. van Leeuwen, C. Kamermans, M.P. Brouwer, M. Theune, M. Vader, J. Aarnoutse, J. Froberg, J. Steketee en G.F. Huser.

?

-----

32. De Grote Markt

De wijk Groote Markt, Breewaterstraat, Slijkstraat en tussenliggende straten tot aan het Bellamypark was destijds een belangrijk centrum van een volkswijk. Er bestonden weI veertig zaken in die buurt, van allerlei aard: kruidenierszaken, slagerijen, textiel- en kolenhandels, cafe's, een weeshuis, een ziekenhuis (het Gasthuis), het politiebureau, een venduhuis, meIkzaken, bakkerijen, petroleumhandels, schoenmakerijen, groentewinkels, een sleperij, een begrafenisonderneming, banken van lening, aannemersbedrijven, een zalenverhuurderij ("De Oude Vriendschap"), een artsenpraktijk en zelfs een waarzegsterstent. In de Schoolstraat was een groot aantal slachterijen gevestigd, tot vermaak van de schooljeugd die daar varkensblazen haalde voor een dubbeltje om er mee te kunnen voetballen. Het opdrijven van het slachtvee over de openbare weg droeg echter ook sterk bij tot de vervuiling van de straten. Men kan zich haast niet meer voorstellen hoe dit alles bij elkaar opeengehoopt in een klein deel van de binnenstad, het alleroudste van Vlissingen, heeft bestaan tot in de jaren dertig.

De foto links toont ons de winkel van J. van der Hoeven op de hoek van de Groote Markt en de Breewaterstraat, rand 1913. De behoefte aan klompen in die jaren demonstreert zich voor deze winkel duidelijk. Een prijsverschil van enkele centen was toen al voldoende om klandizie te winnen. Daarom werd de handel met prijs op de stoep geetaleerd. Op het huis ontdekken we allerlei rec1ameborden: Reckitt's zakje blauw, want dat gaf aan witte was een prachtige blanke kleur; Brasso koperpoets, omdat in de armoe toch alles moest blinken; Solo-margarine in plaats van een stukje boerenboter van acht-en-een-halve stuiver dat toch te duur was voor keukengebruik, en natuurlijk koffie en thee van de weduwe Van Nelle. Voor de winkeldeur staat J. van der Hoeven, met zijn dochter Johanna. Van der Hoeven werkte hard en had allerlei bijbaantjes. Maar toch had hij al een zekere welstand bereikt, want dit pand was door hem nieuw gebouwd op de plaats van een oud vervallen huis. Doch de zorgen am het bestaan waren te groot geworden; hij overleed plotseling in 1921 op eenenvijftigjarige leeftijd. In de winkel is in 1915 een drogisterij gesticht door Sijpestein. Deze verkocht er Indische kruiden. Na enkele jaren is deze zaak overgenomen door mejuffrouw D. van Schelven die tot 1928 de drogisterij heeft gedreven. Men bleef deze zaak echter dikwijls "de drogisterij van Siepestein" noemen. Ten slotte is deze winkel in 1928 overgenomen door de bekende apothekers-assistent F .H. Jilleba, thans gevestigd in de Kerkstraat.

Foto rechts: een eind verder op de Groote Markt zag men de oude herenhuizen die behalve aan bedrijven ook huisvesting boden aan grate gezinnen. Beneden en boven dikwijls twee gezinnen, door een gang en over een trap. De familie Contant staat voor de deur. De opname dateert van 1901.

33. Het personeel van Brasch & Rothenstein

Interessant is de bovenste foto van het lelijke gebouw van de Duitse expeditiefirma aan de Prins Hendrikweg voor het stationsgebouw, Daarop komt het personeel voor dat werkzaam was op het kantoor in Vlissingen in 1912. Het is wel lang geleden doch deze firma was heel bekend. Men deed administratief werk en had zeer bekwame mensen in dienst. Men verrichtte bemiddeling in internationale handelstransacties met allerlei landen in Europa en Amerika. Door de spoorwegverbinding met Duitsland en de dagelijkse vaarten op Engeland van de "Stoomvaart Maatschappij Zeeland" lag het kantoor in Vlissingen gunstig.

Onder: verscheidene leden van het vaste personeel kwamen ook in het plaatselijk leven naar voren. Een van de bekendsten is later LJ. Pie terse geworden, ten slotte directeur van het kantoor Vlissingen, die veel maatschappelijk werk heeft verricht. Hij was secretaris van de woningbouwvereniging "Goed Wonen" en had zitting in talrijke besturen. De leiding was in handen van Duitsers; het was ook een Duitse firma. In 1912 was E. Hofman uit Frankfort an der Oder directeur en chef-boekhouder was A. Sachs uit Breslau, Controleur op de financiele administratie was dr. G. Mannoury, van 1910 tot 1917 leraar aan de h.b.s. te Vlissingen, Deze verwekte opzien door zijn progressieve houding, Hij werd later een internationaal vermaard geleerde. Het personeel werd zeer goed beloond. Dit kan men ook waarnemen aan de kleding: alles even correct. De namen van de leden van de groep, opgesteld voor de ingang: zittend: J. Walraven, A. Sachs, C. Warren en Kloosterman. Staand op de eerste rij: J. Meertens, Oosterhuis, L.J. Pieterse, J. van Aartsen, Monte en J. Harting. Op de tweede rij: B. van Spanje, W. Bailleux (een zoon van de eerste dirigent van de harmonie "Ons Genoegen"), F.J.J. Lemoine, H. Schouten en, met bolhoed, E. Hofmann.

Op de bovenste foto staan dezelfde personen voor het kantoor.

34. Oude Nederlandse loodsen voor de societeit

Bij het speuren naar oude foto's kwam deze zeer oude opname in onze handen. Een kleinzoon van een van de gefotografeerden bezat hem. Hij ken de echter slechts zijn grootvader, loods Van Bel, die op de foto een kruisje boven het hoofd heeft. De overigen waren hem onbekend. Hoe kan dat ook anders met mens en uit 1890!

Wie zou het dan nog kunnen weten? In leven is nog mevrouw Van Breen-van der Eijk, een loodsendochter van bijna tweeennegentig jaar, fris van geest en met een uitstekend herinneringsverrnogen. Zij wist driekwart van de groep loodsen nog op te noemen. Degene die zij het eerst ontdekte was haar vader, H.C.A. van der Eijk, zittend op de voorgrond, met zeelaarzen. Voor haar was het bekijken van deze foto een verrassing en een ogenblik van vreugde. Zij noemde: zittend: S. Willemsen, onbekend, Van Driel, J. Roest, Mommaas, J. van der Eijk, H.C.A. van der Eijk en een onbekende. Staand: de heren Sutherland, v.d. Heuvel (of Jilleba), Wilders, Schot, onbekend, Meijnderts, Straver, onbekend, huisschilder Mos (vader van de bekende decoratieschilder Piet Mos), Van Bel, Riemens (kantoorbediende bij het Loodswezen) en L. van der Eijk.

35. De bemanning van de reddingsboot

Hier is de bemanning van de reddingsboot "Maria Carolina Blankenheim" bijeen, bestaande uit personeel van het Loodswezen. De blauwe reddingsboot heeft jarenlang voor de boulevard op post gelegen, bij de ingang van de Vissershaven.

De namen van de afgebeelde personen luiden: H. Mommaas, onbekend, F. Crucq, H. Barten, W. Louwerens, ChI. Crucq en schipper H.D. Streefkerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek