Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2890-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vlissingers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. De Vlissingse bakkers

Weten de Vlissingers wel hoeveel broodbakkers er in de stad werkten in de jaren dertig? En dit waren ze nog niet eens allemaal. Er bestond nog een protestants christelijke bond op Walcheren, waarvan enigen lid waren, terwijl oak de broodbakkerijen van de verbruikerscooperaties "Eigen Hulp" en "De Broederband" een grote klan tenkring bezaten. Het publiek at toen nog veel brood, dat billijk in prijs was. De broodbakkers had den een hoge graad van organisatie bereikt. Hun vereniging "Samenwerking bevordert Welvaart" deed hen bij elkaar staan in de con curren tie met de bakkerijen van de cooperaties, Desondanks bleven het individualisten. Elk van hen was ervan overtuigd dat hij het beste brood bakte. Sommigen hadden zich wat gespecialiseerd: in scheepsbeschuit, in krentenbrood, in Fries roggebrood, in theebeschuit of in speculaas.

Het leger van zelfstandige broodbakkers staat hier voor u. Het waren hard werkende "warme bakkers" van wie meerderen nog winkelwerk deden en de kleinsten zelfs hun eigen brood bezorgden. Zij genoten doorgaans een zekere welstand. Heel wat van deze bakkerijen hebben het lang volgehouden of bestaan nu nog, door opvolgers bemand, want vele bakkers zijn niet zeer oud geworden. Het was een veel van het lichaam eisend beroep. Deze opname is gemaakt in de tuin achter het fotoatelier van de firma Preuninger in de Vrouwenstraat door de bekende eigenaar-fotograaf W. Vorder Hake. Daar was een groot houten atelier aan het achterhuis gebouwd. De heren waren in een goede bui; dit kan men aan de opgewekte gezichten zien. Onmiddellijk na het sein "gereed" trapte een van de bakkers de bank om waarop de achterste rij hoog stond opgesteld ...

De namen: zittend op de eerste rij: P.C. Speckens sr., J.C. van Damme, P.A. Salome, voorzitter Van Noppen, J. de Vlieger, H. Groenouwe en D. Roelse (Koudekerke). Staande op de tweede rij: Q. Brand, Somers sr., J.C. Cornelis, A.D. de Wolf, J. Beun, A. Cappon, A.L. Franken, J.B. v.d. Kop, M. de Bree en J. Frelier. Op de derde rij:

Risseeuw, Risseeuw (Souburg), J. Moerman (Koudekerke), P. v.d. Linde, Cornelis (Ritthem), Deurwaarder (Souburg) en T. Sijtsma. Op de vierde rij: Roelse (Souburg), M.C. Muste, L.C.M. Speckens, P.A. de Waal, P. Bostelaar, Verhage, J.W. v.d. Linde, A. Noom, onbekend, AJ. Somers en J. Roelse.

37. Aannemers uit Vlissingen

De Vlissingse aannemers hebben zich ook enkele malen laten fotograferen. Op de pagina hiernaast zien we twee opnamen, een uit de jaren omstreeks 1920 en een tweede uit 1933. De werkplaatsen waren in de oude stad gevestigd: Scherminkelstraat, Groenewoud, Nieuwstraat, Zeilmarkt, Dortmanslop, Hobeinstraat, Bouwen Ewoutstraat, en enkele in het nieuwere gedeelte als de Van Dishoeckstraat en de Paul Krugerstraat.

Op de oudste foto zien we, staand: Marchand, P. de Wolf, W. Anker, W. Huson en A. Calje. Zittend: J. Warren, M. Vader, H. v.d. Hof, Joh. Loois, Hanewinkel, W.H. van Breen, Krijger, D. Bijl en L. Boone.

Op de inzet, een opname uit 1933, herkennen we zittend: Van der Peijl, Loois, W. Anker, A. Calje, M. Vader en W.H. van Breen. Staand: B.J.N. Schmelzer, Goedbloed, D. Bijl, Joh. Loois, J.G. de Muinck en L. Boone.

De foto's stammen uit moeilijke tijden. Somrnige aannemers moesten hard werken, met enkele timmerlieden en metselaars. De werknemers hadden dan dikwijls "

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek