Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. 't Was maandag 8 september 1924 to en koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan Vorden brachten. Dat was groot feest natuurlijk. Omstuwd door een mensenmenigte, zoals dat heet, rijden ze hier in een open auto midden in het dorp nabij het kruispunt van de Dorpsstraat met de Raadhuisstraat.

Op de achtergrond staat het pand van Wijers-Elshof, de vrachtrijder, met vaag daarvoor het Galleemonument in de vorm van een lantaarn, opgericht als herinnering aan de drie Gallee's die burgemeester van Vorden ziin geweest. Rechts daarvan de ANWB-handwijzer, toen nog met "vleugeltjes" bovenop.

Helemaal links naast de volgauto staat, met helm, rijksveldwachter Bos. Op de voorgrond links, van achteren gezien: wethouder W.F.E. baron van der Borch tot Verwolde, met de mooie kraag burgemeester W.C. Arriens, en met de hoge hoed in de hand wethouder H. Barendsen.

Links van prins Hendrik ziet u vooraan mevrouw Aalderink-Harmsen, die aan de Zwarteweg (nu Berend van Hackfortweg) woonde.

Tussen de beide chauffeurs, boven het windscherm van de auto Henna Hassink. Boven haar, met donker haar: Jan Rouwenhorst van Biesterveld. Vooraan, rechts van Henna, staat Jo Hassink. Rechts naast de chauffeur ziet u op de voorgrond Jan Wijers; rechts boven hem, met uitgestrekte hals, Cob us Scholz.

De overige mensen op de foto zijn moeilijk te herkennen; 't is de rest van de Vordenaren! Let u nog op het mooie bord van de Vordense Marktvereniging op de achtergrond.

7. De Cooperatieve Zuivelfabriek te Vorden werd al in 1893 opgericht onder de naam "Vordensche Cooperatieve Roomboterfabriek". De grote man achter deze oprichting was de hoofdonderwijzer van de plaatselijke dorpsschool, me ester G.J. Bieleman, die ook de eerste voorzitter van het bestuur werd. Hij was een op en top zuivelman, die zich verder inzette voor de landelijke organisatie van cooperatieve zuivelfabrieken en voor de levering van kwaliteitsprodukten. Hij kon zich daarin helemaal uitleven to en hij in 1901 tot rijksboterinspecteur werd benoemd.

De foto van het bestuur en de commissarissen van de Vordense fabriek, die u hier ziet, is op een later tiidstip genomen en wel omstreeks het jaar 1930.

Van links naar rechts staan hier opgesteld, achterste rij: W. Norde en burgemeester W.C. Arriens, Middelste rij: H. Schut, B.H. Koning, J. Lenselink, directeur J. Nienhuis, W.F.E. baron van der Borch tot Verwolde, M.J. Wissink, G.J. Brummelman, T. Loman, H.J. Gosselink, G.J. Broekgaarden en H. Groot Jebbink.

Voorste rij: H. Tjoonk, A.G. Zents, G.J. Gotink, voorzitter G.J. Bieleman, E.J. Wijers, D.J. Rossel, H.J. Tjoonk en J.W. Smit uit Wichmond.

8. De zuivelfabriek in Vorden was oorspronkelijk gehuisvest in het pand waar nu de borstelfabriek HA VO is gevestigd aan de Burgemeester Galleestraat.

Op de foto ziet u hoe de fabriek hulde bewees aan de Koningin, toen zij in 1924 een bezoek aan Vorden bracht. Er werd een fraaie erepoort opgericht, evenals op enkele andere plaatsen in het dorp.

De mensen, die bij de zuivelfabriek hoorden in die tiid, staan hier in en om de erepoort opgesteld. Links naast de woning ziet u mevrouw Nienhuis, de echtgenote van de directeur, en Wieke Noordenbos, een nichtje van haar.

In de poort staan van links naar rechts: Marie Vriezen, machinist Gerrit Martinus, Jan Brinkerink, l e botermaker Jan Hartman, Gerrit Brinkerink, machinist H. v.d. Brink, de melkwegers Gerrit Schouten en Bernard Nijhuis, botermaker Derk Nijland, assistent-directeur H. Kapelle en directeur J. Nienhuis.

Helemaal links staat de zuivelfabriek. Met enige moeite kan in de topgevel nog het woord "roomboter" worden onderscheiden. Op de achtergrond in het midden zijn de gebouwen van het huidige hotel-restaurant Bloemendaal te zien. Deze gebouwen zijn in de loop der tijden wel enige malen verbouwd, maar in de hoofdvormen toch nog herkenbaar.

9. Behalve in het dorp werd in de gemeente Vorden ook in de Wiersse een cooperatieve zuivelfabriek opgerieht; dat was in 1897. Het landgoed "De Wiersse" was bij deze oprichting nauw betrokken en als naam voor de nieuwe fabriek werd dan ook "De Wiersse" gekozen.

Het bedrijf is in stand gebleven tot ongeveer 1970. In die tijd was het tank-melken in opkomst en wiizigde de struktuur van de melkveehouderijen. Daarmee samenhangend veranderde ook de werkwijze van de zuivelfabrieken en werden veel kleine bedrijven opgeheven, waaronder ook deze fabriek in de Wiersse.

De foto is genomen in 1922 toen het 25-jarig bestaan werd gevierd van de fabriek, die op dat moment nog volop in bedrijf was.

U ziet hier het bestuur, dat (van links naar reehts) uit de volgende personen bestond: aehterste rij, staande: G.J. Kamperman van de Traehter, T.J. Meulenbrugge van de Kranenburg, A.J. Helmink van 't Onstein, H. Waarle, H.J. Wiggers van de Brandenboreh, J.W. Wentink van de Sehoneveldsdijk en B. Arendsen-Raedt uit Barehem.

Voorste rij, zittend: G.J. Kok van de Nijhof, J.W. Warnshuis uit Barchem, E. Geltink van de Brandenborch, meester A.J. Koerselman, het hoofd van de Medler-school; L. Klein Lebbink van Half Brandenborch, de Goossinkboer J.W.R. Tiessink en directeur K. Dantuma.

Zoals u ziet hanteert meester Koerselman de voorzittershamer. Buiten hun schooltaak waren sehoolhoofden in die tijd ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen op landbouwkundig gebied en gaven daaraan leiding. Aile hulde!

10. In een boekje over Vordenaren horen natuurlijk ook afbeeldingen van schoolgroepen thuis. Bij de keuze, die in verband met de beperkte ruimte moest worden gemaakt, is betrekkelijk willekeurig te werk gegaan. De duidelijkheid van de foto en de beschikbaarheid van de namen gaven daarbij veelal de doorslag.

Op bijgaande foto ziet u een aantal leerlingen van de dorpsschool in het jaar 1916, zoals uit de aanduiding op het leitje in het midden van de foto blijkt. Van links naar rechts zijn het, op de achterste rij: Goossen Norde, Jan Florijn, de latere gemeentebode Derk Norde, de latere wethouder Gert Wuestenenk, Gerrit Hassink, Jan Schuppers, Gerrit Weulen Kranenbarg, Willem Hondeveld, Gerrit Boersbroek en Aaltje Wijers.

Tweede rij van achteren: meester K.G. Odink, Hanna Wuestenenk, Lina Schuppers, Aaltje Norde, Marie Vriezen, Bertha Koerselman, Grada Norde, Jo Hassink, Henna Hassink, Koos Weulen Kranenbarg, Beb Weulen Kranenbarg, Toos Rouwenhorst, Mineke van der Wal, Bertha Schuppers en Margie Brandenbarg.

Middelste rij: Grietje Norde, Heintie Brandenbarg, Jo Florijn, Riek Wuestenenk, Dina Groot Jebbink, Dina Koerselman, Dika Norde en Willy Vriezen.

Tweede rij van voren: Jan Rouwenhorst, Jo van der Wal, Dina Boersbroek, Toontje Groot Jebbink, Hendrik Jan Groot Jebbink, Gerrit Groot Jebbink, Johan Boersbroek, Evert Schuppers, Hendrik te Velthuis, Willem te Velthuis, Hugo Vriezen, Jenny Welgraven, Jantje Lievestro, Riek Weulen Kranenbarg en Annie Hassink.

Voorste rij: Johan Hondeveld, Egbert Wijers en Anton Brandenbarg. De foto is achter de school genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek