Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Hoewel het onderwijs op de lagere scholen vroeger vooral op het bijbrengen van kennis was gericht, werd toch ook de nodige aandacht aan de lichamelijke ontwikkeling besteed. Dat gebeurde dan vaak door middel van een balspel en zo zien we hier een korfbalgroep van de Vordense dorpsschool, die de eindstrijd van de onderlinge schoolcompetitie met een gelijk spel 2-2 heeft afgesloten.

De jongelui die deze prestatie leverden, zijn van links naar rechts op de achterste rij, staande:

Johanna Norde, Everdien Eskes, Heintje 01thof, daarachter Hanna Vruggink, Anna Tiessink, Dina Wesselink, Catrien Tragter; achter haar Gerda (zus) K1umper, Willemien Tjoonk van 't Bosmanshuis, daarachter Annie Rietman, me ester Vedders en Joop Schuppers.

Midde1ste rij, knie1end: Reintje Wijers, Anneke Kranen, Gerrit Sneeloper met het bordje "Eindstrijd 1930" en meer naar rechts Wim Menkhorst en Wim Pongers (de 1atere onderwijzer).

Voorste rij, zittend: Gert Jan Pe1grum, Gerard Groot Obbink, Johan Besselink uit De1den, Jan Wuestenenk van de Snippe, Gerrit Willem Eijerkamp en Johan Kette1erij. Zoa1s uit het opschrift op het bordje a1 blijkt, is de foto in 1930 genom en.

12. Het k1euteronderwijs in Vorden is van oudsher goed verzorgd. De Nutsk1euterschoo1, die vroeger bewaarschoo1 werd genoemd, bezat ze1fs een eigen gebouw aan het Hoge. Dat gebouw had een meervoudige funktie; de Nutsspaarbank was er ook gevestigd, met openingsuren na schooltiid. Meester Schutte vervu1de hier de funktie van kassier.

Achter het gebouw was een woning aangebouwd voor de beheerder. Dat was in 1920, toen de foto genomen werd, Harmen Harmsen.

Van links naar rechts ziet u hier naast het schoo1gebouw, op de achterste rij: Jan Wisse1s, Anneke van der Borch, Gerard Groot Obbink, Dinie Kamphuis, Henk ter Huerne, Marietje Boerstoe1, Be Ba1kema, Henne Bloernkolk, Wim Rouwenhorst, Gerrie Emsbroek, Reinard Koerse1man en juffrouw Hanna Teunissen.

Tweede rij van achteren: juffrouw Jantje Go1denbe1t, Anneke Kranen, Wim Pongers, Dika Wennink, Hendrik Sneeloper, Mientje Garritsen, Wouter? , Jennie Boerstoe1, Louis Klarenbeek, Riek Wonnink en Wim Bie1derman.

Tweede rij van voren: Jopie Schuppers, Jantje Sneeloper, Marinus Huurneman, Annie Bosman, Tinus Kamphuis, Dinie Aartsen, Henne Wonnink, Catrien Tragter, IJbling de Jong, Broer van Spronsen, J 0 Gosselink en Henne Gosse1ink.

Voorste rij: Henne Brinks, Paul van der Borch (in de wagen), Riekie Visser, Gert Beltman, Johanna Wentink, Dineke Huurneman (in de wagen), Anton Lichtenberg, Marietje Sporre, Wim ter Hueme en het hoofd van de "bewaarschoo1" juffrouw Kooi.

Op de p1aats van de k1euterschoo1, die is afgebroken, staat nu een woonhuis, waarin de familie Wolterink woont. Op de achtergrond is nog het dak van de oude christelijke school te zien, die voorheen aan de Smidsstraat was gevestigd.

13. De School met den Bijbel op 't Hoge was voor 1920 gevestigd aan de Smidsstraat. Een klas uit die periode ziet u hier afgebeeld voor de hoofdonderwijzerswoning, die naast de school stond. In latere tilden is in die woning het schildershuis Blaauboer gehuisvest geweest; nu is het pand weer als woonhuis in gebruik. Het schoolgebouw zelf is nadien ook tot woonhuizen verbouwd.

Rechts ziet u een prieelachtig afdak, waaronder v66r schooltijd of tijdens het speelkwartier geschuild kon worden als het hard regende.

Op de foto staan van links naar rechts, achterste rij: Jan Wiekart, Berend Wagenvoort uit De1den, Herman Wagenvoort van de Biele, Derk Wagenvoort van de Biele, Gerrit Weenk van Trekop en Herman Wagenvoort uit Delden.

Tweede rij van achteren: me ester Rouwenhorst, Willem Kreunen, Marinus Eggink, Johan Zomer, Willem Winkel van 't Gazoor, Evert Wenneker, Gert van Zuilekom en meester De Regt.

Tweede rij van voren: Gerritje Eggink van de Hoge Weide, Hanna Eggink, Hanna Winkel, Rika Winkel, Gerritje Winkel en Hanna Wagenvoort.

Voorste rij: Gert Kreunen, Chris Eggink, Bertus van Zuilekom, Goos Winkel en Tinus Eggink. De foto dateert van ongeveer het jaar 1915.

14. In 1924 was het onderwijzend personeel, dat u hier op de foto ziet, verbonden aan de School met den Bijbel, die toen al een paar jaar (sinds 1922) op 't Hoge was gevestigd.

Van links naar rechts zijn geportretteerd: juffrouw Oostra, meester De Nooij, me ester Rouwenhorst, de hoofdonderwijzer; juffrouw In 't Rout, meester Klein Ikkink en me ester Klein Bleumink, die nog een deftige "vadermoorder" als overhemdboord draagt.

Let op de fraaie wandplaten, die in die tijd de schoollokalen versierden en onder andere taferelen uit de natuur, uit het boerenleven of (zoals hier) uit de geschiedenis uitbeeldden.

15. Niet alleen het lager onderwijs was in Vorden goed geregeld, maar ook het vervolgonderwiis kreeg veel aandaeht. Dat gebeurde vroeger vaak door middel van wintereursussen.

Zo werd, me de op initiatief van meester Rouwenhorst, omstreeks het jaar 1930 begonnen met het landbouwhuishoudonderwijs in de vorm van een eursus, uitgaande van de Christelijke Boerenen Tuinders Bond, de CBTB.

De lessen werden een paar halve dagen per week gegeven; grotendeels in het gebouw Irene aan het Hoge, waarin nu de garage van Gems Metaalwerken is gevestigd.

De eursusleiding berustte bij juffrouw Van de Heuvel, die kookles gaf en meester De Vos, die onderwijzer was aan de school op 't Hoge en in dat gebouw ook de tuinbouwlessen voor deze eursus verzorgde.

Op de foto ziet u van links naar reehts de volgende eursisten. Op de aehterste rij, staande: Hanna Wagenvoort, Anna Sloetjes, Riek Memelink, Gerritje Nijenhuis, Derkje Regelink, Stien Mennink, Grietje Wassink, Hanna Beumer, Gerritje Wassink, Aaltje Bruil, Mina Wesselink, Jo Hissink, Marie Gotink en meester A. de Vos.

Middelste rij, zittend: Bertha de Greef, Hanna Eggink van de Hoge Weide, Lina Maalderink, de direetriee juffrouw Van de Heuvel, Rika Winkel en Dina Regelink.

Voorste rij, zittend op de grond: Gerritje Winkel, Hanna Jansen en Riek Bloemkolk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek