Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. De eerste openbare 1agere school in de buurtschap Medler is daar al omstreeks 1828 gebouwd. Voor die tijd werd 1es gegeven in de voormalige kape1, die op de Kapellebu1t in Linde stond en die toen a1 erg vervallen was. De kape1 is dan ook later (in 1837) gesloopt.

De eerste Medlerschool is in 1911 vervangen door een nieuw gebouw, dat op het perceel naast de oude school werd gebouwd.

Als eerste onderwijzer in Medler werd J. Zuidema Broos aangesteld. Zijn opvolgers waren onder anderen: de meesters Koerselman, Wijchman, Pongers en Van Amerongen, terwijl meester G.W. Hazekamp hier de laatste twintigjaar de scepter zwaaide, totdat de school in 1977 werd gesloten. Het schoolgebouw is tegenwoordig in gebruik als kantoor van Staatsbosbeheer.

De foto toont de schoolbewoners omstreeks het jaar 1926. Van links naar rechts, de twee jongelui achteraan: Anna en Derk Groot Wassink. Middelste rij: Hendrik Kok, Gerritje Kamperman, Gerritje Meulenbrugge, meester Schutte, Johan Huurneman, Jan Huurneman, me ester H. Wijchman, Jan Groot Wassink, Willem Kamperman, Gerrit Bannink, Jantje Gotink met daarachter juffrouw Wagenaar en Antje Tiessink.

Voorste rij: Dina Meulenbrugge, Hendrik Jan Kok, Gerritje Vruggink, Johanna Bannink, Jan Kok, Anton en Christiaan Otter, Willem Driekus Kok, Jan Mu1derije, Henk Gotink en Hendrik Jan Voskamp.

De school lijkt ruim bedeeld met drie leerkrachten, maar meester Schutte was toen "kwekeling met akte", een fraaie naam voor een werkeloze onderwijzer, die zo gratis ervaring op mocht doen. Let u nog op de mooie hoge stoel links. Dat was de zete1 waarop de meester in de klas troonde achter een hoge lessenaar. Vanaf die p1aats kon hij zijn leerlingen goed in de gaten houden!

17. De rooms-katholieke St.-Antoniusschool op de Kranenburg was van oudsher een logisch onderdeel van de kerkelijke gemeenschap in deze omgeving. Een aantalleerlingen van vroeger van die school staat, met hun opvoeders, op bijgaande foto afgebeeld. Het zijn, van links naar rechts op de achterste rij: meester Folmer, Henk Koers, Anton Lichtenberg, Marie Lichtenberg, Frans Lichtenberg, Cor Koers, Leo Seesink, Cornelis van de Mispel en meester Wolbert.

Middelste rij: Bernard Mombarg, Wim Koers, Dora Eijkelkamp, Grada Mombarg, Gerrit Koers, Betsy Linnenbank, Louise Seesink, Frans Seesink, Jozef Rouwen en Annie Rouwen.

Voorste rij: Jan Nijenhuis, Hendrik Wiggers, Jan Bos, Anton Zieverink, Herman Steenbreker en Cor Linnenbank.

Zoals uit het opschrift op het leitje blijkt, is de foto in 1928 genomen. Om de kosten voor de ouders laag te houden, werden kinderen uit een gezin bij elkaar op de foto gezet; dan kon het bestellen tot een foto beperkt blijven, Die gang van zaken was to en ook bij andere scholen gebruikelijk, met als gevolg dat er veel dezelfde achternamen voorkomen in de bijschriften.

In 1977 werd de openbare lagere school in de buurtschap Medler gesloten. Daarna is de school op de Kranenburg omgezet in een streekschool voor leerlingen van beide scholen, onder de nieuwe naam: "Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken".

18. Koken leerde je vroeger bij je moeder thuis of in een .xlienstie" bij een mevrouw. Maar voor de fijne kneepjes van het vak kon je toch maar het beste terecht op een kookcursus. Zo'n cursus werd, als vervolg op de lag ere schoolopleiding, ook op de Kranenburg gegeven. Dat gebeurde op enkele middagen in de week in de St.-Antoniusschool gedurende een winterseizoen.

Juffrouw Munch uit Arnhem had de leiding; ze was met de eerste de beste, want ze had zelf het kookboek geschreven dat gebruikt werd.

Omstreeks 1930 werd bijgaande foto van zo'n kookles genom en. Van links naar rechts, op de achterste rij: Reintje Takkenkamp, Mina Kasteel, Anna Horstink, Anna Veenhuis, Mina Lichtenberg, Tonia Lichtenberg, Johanna Waarle, Marie Nijenhuis, Dina Mombarg en Lina Jansen. Voorste rij: juffrouw Munch, Dina Bos, Anna Wiggers, Dina Mokkink, Anna Besselink, Dina Eggink en Mina Helmink.

De mooie kooktoestellen werden met petroleum gestookt. Aile benodigde spullen werden na afloop van de les in de kasten gepakt, die op de foto te zien zijn. Die werden dan aan de kant geschoven om plaats te maken voor de schoolbanken, zodat daarna het lokaal weer voor de gewone schoollessen kon worden gebruikt.

19. Al in het jaar 1797 stichtte de dichter A.C.W. Staring een school in de buurtschap de Wildenborch. Deze kwam te staan aan de Schoolhuisweg, waar gedurende lange tijd 1es werd gegeven. Uiteindelijk werd op die p1aats echter met het onderwijs gestopt. Nadat er een poosje geen school is geweest in deze omgeving, heeft mr. Ernst R.E. Brants (evenals zijn voorganger, de dichter Staring, een bewoner van het huis "De Wildenborch") er in 1913 opnieuw een school gesticht, die naar prinses Juliana werd vernoemd. Het schoo1gebouw staat nog steeds op de toen gekozen p1aats aan de weg van Vorden naar Lochem.

De foto stamt uit de pril1e begintiid van die nieuwe school en toont de 1eerlingen en het onderwijzend personee1 in 1914. Er werd voor een vlotte opste1ling gekozen; de kinderen staan niet allemaal in rechte rijen, Hopelijk is uit bijgaande omschriiving toch op te maken welke namen bij welke personen horen.

Achterste rij: Berend Jan Bannink, Albert Groot Bramel, Derk Luesink, Gerrit Jan Teunissen en Teunis Hazewinkel.

Tweede rij van achteren: Dika Meu1enbrugge, Jenneke Bannink, Gerrit P1aterink, de 1atere timmerman; Willem Wentink, Berend Wentink, Willem Klein Ikkink, Janna Meu1enbrugge, Maria Meu1enbrugge, voor de meester Aaltie Klein Brinke, meester Offringa, Janna Nijenhuis van 't Hoge Vonder en juffrouw Visser.

Tweede rij van voren: Sientje Hagen, Dina Hagen en Jenneke Nijland, Daarvoor: Gert Horstman en Dina Nij1and. Daarachter: Frederik Groot Bramel, Simon van de Meer (met matrozenkraag), Herman Eggink, J ohan Teunissen, Gerritje Klein Brinke, Hanna Eggink, Dika Eggink en J 0 Nijenhuis van 't Hoge Vonder.

Voorste rij: Tonia Wentink, Dika Horstman, Gerrit Becks, Berend Jan Fokkink, Gerrit Nijenhuis, Janna Klein Brinke, Mina Platerink en Dina Olthof.

20. De wasserij Brandenbarg stond aan de Vordense beek, vlak bij het brugje in het kerkepad, dat hier naar het zuiden liep. Die wasserij werd omstreeks 1892 opgericht door Antonie Brandenbarg en zijn vrouw Jans ten Napel. Hun kinderen zetten later de zaak voort en hen ziet u hier voor het bedrijf op de foto staan.

Van links naar rechts poseren voor de fotograaf, staande: Jo, Dina en Heintje Brandenbarg. Op de kruiwagen op de voorgrond zitten Margie Brandenbarg en J ohan Hondeveld.

Laatstgenoemde was ook een bekende figuur in Vorden; hij dreef een textielzaak aan het Hoge en handelde later ook in antiek.

De eerste waston, die in de wasserij werd gebruikt, moest nog met de hand worden rondgedraaid. Daama zorgde een paard voor de aandriiving en uiteindelijk werd op stoomkracht overgeschakeld. Het bedrijf is begonnen in een houten schuur, maar toen deze foto omstreeks hetjaar 1922 werd genomen, was die al vervangen door een stenen gebouw.

In het begin werd de was nog met de hand uitgewrongen en daama te bleken gelegd op de wei naast de wasserij. Als de jongelui in de herfst uit de school kwamen, moesten ze meehelpen om de blaadjes, die uit de populieren in de omgeving waren gewaaid, van het wasgoed te rapen. Zo hield men toen de jeugd van de straat!

De familie Brandenbarg heeft de wasserij gedreven tot 1959. Toen is de zaak overgenomen door B. Siebelink, die spoedig daama met het bedrijf naar het industrieterrein verhuisde, waar het, onder leiding van zijn zoon, nog steeds is gevestigd.

Het wasserijgebouwtje aan de beek in het dorp is al geruime tijd geleden gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek