Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. En zo zag omstreeks 1925 een bedrijfskantoor er uit. In dit geval het kantoor van de Empo rijwielenfabriek, die toen nog aan het Lange Pad (de latere Insulindelaan) was gevestigd. Naderhand is dat bedrijf verplaatst naar de Enkweg en is het oude gebouw voor diverse doeleinden gebruikt; eerst nog als eigen magazijn en timmerwerkplaats en later onder andere a1s jeugdcentrum.

Het is nu eigendom van de gemeente en wordt tijdeliik verhuurd, in afwachting van de mogelijkheid om hier wooneenheden voor een- en tweepersoons huishoudens te bouwen.

Op de foto van het kantoor zijn van links naar rechts te zien: Koller, de latere boekhouder J. Hassink, aan de telefoon directeur H.B. Emsbroek, vervo1gens procuratiehouder A.J. Scholten, vertegenwoordiger W. Kamperman en (achter de typemachine) zus Kervel.

Let u nog op de fraaie kantoorinventaris uit die tijd, de ouderwetse hoom van het telefoontoestel en de degelijke 1ampekappen, die er voor zorgden dat het (dure) elektrische licht naar beneden (en dus op het werk) straalde.

22. De Empofabriek was vele jaren een begrip in Vorden. Nog steeds spreken niet aileen vroegere werknemers maar ook andere Vordenaren met weemoed over dit bedrijf, dat jammer genoeg in 1979 ophield te bestaan.

De Emporijwielen waren niet alleen landelijk maar ook internationaal bekend. De fietsen waren degelijk en dat gold ook voor de onderdelen, die door andere fabrieken werden toegeleverd. Zo hadden bij voorbeeld de rijwiellampen een heel goede naam; ze werden in de handel gebracht onder de slagzin: "Empo-licht geeft reuze-licht."

De foto is omstreeks het jaar 1925 genom en bij de fabriek, die destijds midden in het dorp stond. De Empomensen die hier staan afgebeeld zijn, van links naar rechts, op de achterste rij staande:

Hent Siemes, chef montage; Johan Masselink, Willem Sessink, Bertus Hoebink, H.E. Stiedink, Joep ter Welle uit Lochem, Jan Lammers, Jan Beltrnan uit Lochem en Gijs Weekhout.

Middelste rij, geknield: Hendrik Rothman, chef magazijn; Derk Goldenbe1t, Bram Gossink, Joost (Jonge Heintje) Evers uit de Keijenborg, Bats uit Lochem en Jan Doornink.

Voorste rij, zittend: Willem Besselink, Dorus Hoebink uit Hengelo (Gld.), Herman Jansen "van de lange wagen" uit Hengelo (Gld.), Jan Buunk, Gert Jansen en Henk en Bart Emsbroek, de zonen van de directeur.

Helemaal vooraan zit nog Gert Kroeze uit Hengelo (Gld.).

23. Foto links: In 1936 vestigde drukkerij Wolters zich in een gedee1te van het gebouw aan de Insulinde1aan (toen nog het Lange Pad genoemd), dat vrijgekomen was door de verhuizing van de Empofabriek naar het nieuwe pand aan de Enkweg. De heer Wolters, die uit Hengelo (Gld.) kwam, was getrouwd met een dochter van de Vordense bakker Schuppers en samen hebben ze de drukkerij opgebouwd. De foto is omstreeks 1938-'39 genomen voor dat pand aan de Insulinde1aan en toont van links naar rechts de vo1gende medewerkers:

Johan en Jan Voskamp uit Hengelo (G1d.), Henne Ezerman uit Zutphen, mevrouw L. WoltersSchuppers, de directeur D. Wolters, Jan Haspe1s uit Zutphen en Bernard Wielakker uit Ruurlo. Omstreeks 1950 is de drukkerij verplaatst naar de Nieuwstad, waar het bedrijf nu nog is gevestigd onder de naam Drukkerij Weevers b.v. De heer L.G. Weevers nam de zaak in 1965 over en zorgde voor verdere uitbreiding, onder andere door een ingrijpende verbouwing in 1974.

Foto rechts: G.W. Luimes kende Vorden al van vroeger, toen hij zadelmaker was bij H.W.E. Raat aan de Zutphenseweg. Na omzwervingen door het he1e land keerde hij in 1928 naar ons dorp terug om de zadelmakerij van Raat over te nemen. Hij werkte daarna eerst nog een jaar aan de Zutphenseweg, maar liet toen een eigen woning-werkplaats-winke1 zetten aan de Nieuwe Weg, die later Burgemeester Ga11eestraat zou gaan heten. Op deze foto staat hij voor zijn nieuwe pand, waarin hij destiids nog a1s vrijgeze1 huisde.

In 1957 kwam zijn neef, Bert Lammers, in de zaak, die zich daarna ook op woninginrichting ging toe1eggen. De bijbehorende gebouwen zijn in de loop der tiiden een aanta1 keren uitgebreid en verbouwd; zij kregen hun huidige vorm nadat Lammers in 1969 de he1e zaak in bezit kreeg en samen met bakker Toon Schurink voor een aaneensluitende winkelbebouwing zorgde.

24. In 1901 nam Evert Schuppers de bakkerij over van zijn voorganger, ook een bakker, die Meutstege heette.

De foto is genomen in 1926, juist voordat het pand werd afgebroken en door een nieuw gebouw vervangen. Ervoor staan, van links naar reehts: Lien Schuppers, die later trouwde met de drukker en dirigent Derk Wolters; Jo Schuppers en Dina Groot Obbink, de 1atere eehtgenote van de drogist J. van der Wal. Wat stonden er to en nog mooie bomen voor het huis en wat was het winkelraam klein!

In het huis reehts woonde indertijd mevrouw Kok, die a1s gemeente-vroedvrouw hie1p bij de geboorte van jonge Vordenaren. Haar man werkte op het kantoor van de Eerste Geldersche V1eesehwarenfabriek te Vorden, beter bekend a1s "de fabriek van Poesse".

De bakkerij van Schuppers is in 1968 overgenomen door Van Groningen, waarna in 1975 bakker J.J.B. Op1aat zich vanuit de Wildenboreh hier heeft gevestigd en sindsdien in het inmiddels gemoderniseerde woon-winkelpand met bakkerij zijn bedrijf uitoefent.

25. Een bekend pand en een bekende familie ziet u op bijgaande foto afgebee1d. 't Is de familie Klumper voor haar woning op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsweg.

Van links naar rechts ziet u: Hendrik Klumper en zijn vrouw Grada Camperman met hun kinderen Zus en Eef. De foto is omstreeks het jaar 1929 genomen.

De groentehande1, die op deze p1aats a1 ongeveer een eeuw gevestigd is, werd vroeger vanuit de woning verzorgd; een winke1ruimte was er nog niet. Van oorsprong was het de familie Camperman, die de zaak dreef.

De hande1sactiviteiten waren op deze p1aats niet de enige bezigheden; er werd ook nog een boerenbedrijf uitgeoefend. Dat gebeurde in de schuur, die u rechts ziet. Daarin werden de koeien en het paard gesta1d.

Ret huis is in 1912 gebouwd in opdracht van baron Van der Borch, die op huize Vorden woonde. Omstreeks 1924 is het pand door de familie Klumper overgenomen.

Let u nog op de forse reclame voor A.P.C. "Motorspirit", die hier gemaakt werd ten behoeve van de benzinepomp bij de firma Groot Obbink, verderop aan de Dorpsstraat. Ret reclamebord was zonder vergunning gep1aatst en moest later worden verwijderd. Blijkbaar was zo'n reclame toen ook a1 "ontsierend"!

Voora1 het voorste gedeelte van het pand (links op de foto) is in de loop der tijden gernoderniseerd tot de huidige bloernenwinkel, die nog steeds door de familie Klumper wordt gedreven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek