Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. In het pand van Klein Kranenbarg aan de Kerkstraat was al vanaf 1911 een zaak gehuisvest, waarin meubelen werden hersteld en verkocht. H.J. Pasman zwaaide daar de scepter.

Enkele jaren na zijn overlijden, in 1934, werd de zaak door zijn weduwe aan de kant gedaan en werd het voorste gedeelte van het pand aan de Geldersche Tramwegen verhuurd als kantoor en wachtkamer.

De foto is genomen in 1915, toen Pasman hier ziin bedrijf nog uitoefende. Hij staat (met grote snor) in het midden met naast hem aan de rechterkant zijn vrouw Gerritje. Zij overleed in 1977 op bijna 100-jarige leeftiid, als oudste inwoonster van Vorden. Tot dat tijdstip is ze steeds in de bijbehorende woning blijven wonen.

De man links op de foto is een onbekende; waarschijnlijk een spoorwegman, die bij de familie Pasman "in de kost lag", zoals dat toen genoemd werd.

In de loop der jaren is het pand verbouwd en, sinds 1972 weer als meubelbedrijf in gebruik. De boom ervoor is jammer genoeg verdwenen.

32. Zo werden vroeger bomen vervoerd; op een stelwagen die uitschuitbaar was en daardoor kon worden aangepast aan de lengte van de boom. De zware boomstam op de foto was bestemd voor de as van de Ruurlose molen. Vandaar ook dat molenmaker Gerrit ten Have bij de wagen staat (de man met de fiets).

Vooraan bij de paarden is de sleper Frans Lichtenberg te zien en de man in het midden is zijn knecht Hendrik Jan Klein Selle. Lichtenberg had een eigen slepersbedrijf. Hij kwam van 't Medler en vestigde zich later aan 't Hoge in Vorden op de plaats waar nu het loonbedrijf van Seesink is gevestigd. Zijn zoon, A.G.F. Lichtenberg, rijdt tegenwoordig in wel wat grotere wagens, die nu door vele mechanische paardekrachten worden aangedreven.

Op de achtergrond is cafe De Zon te zien, dat toen aan de Zutphenseweg lag, op de plaats van het huidige Aral-benzineverkooppunt.

Molenmaker Ten Have vestigde zich in 1914 aan de Zutphenseweg in Vorden, in een van de woningen bij de Kroezeboom. De foto is genomen tussen dat jaar en het jaar 1920, to en hij naar de Stationsweg verhuisde. Het bedrijf was bekend om de Ten Have stroornlijn-remklep-wieken, die automatisch rem den bij te sterke wind en door J. Bomer, die ongeveer een halve eeuw bij de zaak werkte.

De leiding van het bedrijf is nu in hand en van G. te Veldhuis, een kleinzoon van de oprichter. Hij kwam in 1960 in de zaak en verplaatste die in 1968 naar het industrieterrein.

33. Foto boven: het transportbedrijf Wolterink, dat tegenwoordig op het Hoge is gevestigd en is gespecialiseerd in internationaal vee- en vleesvervoer, is oorspronkelijk als slepersbedrijf begonnen vanuit een boerderij onder het Onstein.

Toen zoon Kobus in 1932 trouwde, vestigde hij een transportbedrijf in het pand van WijersElshof, dat in het midden van het dorp Vorden stond bij de kerktoren. Hij vervoerde van alles en nog wat en u ziet hem hier omstreeks 1933 staan bij zijn paarden, waarvan het linker paard "de rooie" werd genoemd; het reehter paard was een vos. De wagen die er aehter staat was nog voorzien van, met ijzer beslagen, houten wielen.

De omgeving ziet er landelijk uit met knotwilgen en een houten hek reehts op de aehtergrond. Helemaal reehts staat een grasmaaimachine.

Ret pand van Wijers-Elshof is in 1936 afgebroken, maar toen was Wolterink al verhuisd naar het Hoge, waar de panden van het aannemingsbedrijf van de firma Wed. J. Wesselink waren overgenom en. De twee zoons van Kobus drijven nu de zaak vanuit dezelfde plaats, maar de gebouwen en de omgeving zijn in de loop der tijden wel drastiseh gemoderniseerd.

Foto onder: vroeger werd de petroleum, ook in kleine hoeveelheden, aan huis bezorgd. Dat gebeurde per handkar en later ook met de hondekar. Ret vervoer met paard-en-wagen, zoals u op de foto ziet, was al weer van een latere tijd en in zekere zin modern. L.A. (Anton) Hekkelman, die hier naast het paard staat, woonde aan de Nieuwstad en is met petroleum de boer op gegaan van 1921 tot aan zijn overlijden in 1941. Hij was zelfs nog begonnen met de kruiwagen en via de sehuifwagen (handkar) naar de paardentraktie doorgestroomd. Hij werkte voor de Shell en heeft zo zijn steentje bijgedragen tot de ontwikkeling van die grote maatsehappij.

Ret petmodel met de brede rand was een aanduidingvan zijn beroep; ook bij andere maatsehappijen werden die soort petten gedragen, vaak voorzien van de naam van de maatsehappij op de rand.

De petroleum werd door de klanten gebruikt voor lampen en kooktoestellen (de bekende petroleumstellen) die nu tot het antiek horen, maar soms nog in gebruik ziin.

Petroleumventen was geen vetpot in die tijd; dat blijkt wel uit de hartekreet van Hekkelman, dat hij in een week maar "een bus olie had verkocht en dat was dan aan Sientje, de mutsenwasser". De foto is omstreeks hetjaar 1938 genomen.

34. Een van de bekende bedrijven in Vorden is weI Gems Metaalwerken b.v., plaatselijk als regel "de Gems" genoemd.

In 1830 is G. Emsbroek, die oorspronkelijk uit Harfsen kwam, begonnen met een koperslagersbedrijf. Allengs groeide de zaak uit, door toevoeging van elektriciens- en centrale verwarmingsafdelingen en een winkel. Na de oorlog werden de activiteiten uitgebreid met het vervaardigen van opslagtanks, warmtewisselaars, industrieboilers enz., die vanaf 1935 fabriekmatig werden geproduceerd. Door diverse verbouwingen en uitbreidingen heeft het fabriekscomplex de huidige vorm tussen de Zutphenseweg, de Raadhuisstraat en het Hoge verworven.

In 1938, toen het bedrijf nog in opkomst was, waren de toenmalige directeur, G. Emsbroek, en zijn vrouw 25 jaar getrouwd en ter ere van die gelegenheid werd bijgaande foto van de familie en het personeel gemaakt. U ziet daarop, van links naar rechts, achterste rij: H. Elferink, J. Eeftink en H. Altena, monteurs centrale verwarming; J. Bielderman, tekenaar; H. Barink, C. Dieters en J. Besselink, loodgieters; E.J. Kettelerij, de latere procuratiehouder; H. Fleming, de chef-loodgieter; Chr. Slager, bankwerker en G. Scholten uit Ruurlo, monteur centrale verwarming.

Middelste rij: G. Tielkens, chef-monteur centrale verwarming; Victor King en G. Altena, monteurs centrale verwarming; Chr. Nijland, loodgieter en G. Ribbink, hulpmonteur centrale verwarming; B. Hoetink, jongste bediende; Chr. Eggink, kantoorbediende; Joh. Heuvelink,loodgieter; G. Bruggeman, elektricien; G. Schut, chef elektricien; H.J. Kip, loodgieter en D. Hoogendoorn, boekhouder.

Vooraan, zittend: zoon Jan. W. Emsbroek, het bruidspaar G. Emsbroek en mevrouw B.H. Emsbroek-Bielderman, hun dochter Truus Emsbroek, de latere mevrouw Bruil en het dienstmeisje Hanna Wentink.

35. Bii een hotel hoorde vroeger vaak ook een stalhouderij. Daar kon dan een rijtuig met koetsier worden gehuurd; een soort voorloper van een taxibedrijf. Die service werd ook door hotel Ensink aan de Dorpsstraat verleend en u ziet hier een paar rijtuigen opgesteld voor het koetshuis, dat sindsdien verbouwd is tot de huidige feestzaal van hotel Bakker.

Vooraan staat een landauer met op de bok koetsier Lammert Brouwer, die ook huisknecht was bij het hotel en later in dezelfde funktie op het kasteel Hackfort heeft gewerkt. Het achterste koetsje is een dog-cart met Gerrit Ligtenbarg als bestuurder. Daartussen staat nog een zogenaamde open brik.

De man met de bezem is Hendrik Jan ten Arve, die ook bij het hotel Ensink werkte, terwijl de man met de pet Karel Meutstege van de post zou kunnen zijn. De foto dateert van het begin van deze eeuw.

De aanduiding "Stalhouderij" op het koetshuis duidt erop dat ook particulieren hier hun gerij konden stallen; dat was een gebruikelijke voorziening bij een hotel in die tiid.

Het naastgelegen huis links werd bewoond door Klaas Ensink, die postkantoorhouder was; de postkar staat ervoor. Daarachter is nog het pand van het schildersbedrijf Van der Wal te zien.

In die gebouwen zijn nu achtereenvolgens een Chinees-Indisch restaurant, een kapsalon en een slagerij gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek