Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

41. Zingen is gezond! Dat wisten ze ook allang in de buurtschap Kranenburg. Uit bijgaande foto van de roorns-katholieke zangvereniging "St. Cecilia" in die buurtschap blijkt weI dat velen daarvan overtuigd waren: het was een grote groep voor zo'n betrekkelijke kleine gemeenschap. Van links naar rechts zijn het, achterste (dubbele) rij, staande: Rika Timmer, Teun Koers, Annie Rouwen, Dina Schepers, Anton Eggink, Bertha Eggink, Anton Eykelkamp, Mies Eggink en Heintje Eggink.

Achter haar Bertus Eyke1kamp; vervolgens Bertha Schepers, Bart Jansen, Bertha Gerritsen, juffrouw Wissink (van de school), Selmus Vos, Anna Besselink, Piet Greuters, Marie Nijenhuis, Dina Timmer, Johan Eykelkamp, Rika Wissink en Bertha Wissink.

Middelste rij, zittend: Bernard Koers, Bertus Mombarg, Arnold Meijer, de cafehouder; pastoor Haanen van de Kranenburg; pastoor Overmars uit Ruurlo (die tijdelijk de zieke dirigent Brouwer verving), juffrouw Dora Tadema (van de school), Johan Heerink, Johan Hartman en Cornelis van de Mispel.

Voorste rij, zittend op de grond: Anna Huinink, Marie Eykelkamp, Tonia Lichtenberg, Anna Schepers, Grada Mokkink, Christien Heuvelink, Mina Kosse, Marie Greuters, Annie Besselink en Marie Helmink.

De foto is omstreeks het jaar 1925 genomen. Het koor heeft tot in de Tweede Wereldoorlog bestaan.

42. Het Empomannenkoor was de voorloper van het Vordens Mannenkoor. Toen in 1936 de nieuwe Empofabriek aan de Enkweg werd geopend, gingen enkele enthousiastelingen het personeel langs om de mannen te porren voor een zanggroepje, dat aan de opening de nodige luister zou bijzetten. De animo was zo groot en het optreden beviel zo goed, dat er een blijvende zanggroep uit ontstond.

Nadat eerst Derk Wonnink en daarna de heer Strijker uit Lochem de dirigeerstok hadden gezwaaid, kwam het koor onder leiding van D. Wolters.

Om verzekerd te zijn van voldoende leden met redelijke zangkwaliteiten, werd al spoedig gekozen voor een ruimere opzet en ontstond het Vordens Mannenkoor, met ook leden buiten de Empo. Op de foto ziet u het koor tijdens een concours, dat in de jaren 1938-'39 in Hengelo (Gld.) werd gehouden. Het zijn van links naar rechts, achterste rij: Joop Sneeloper, Bart Kroeze (? ), Massie Wentink, Jan Kreunen, Hendrik van de Berg, Henk Weekhout, Gert Sneeloper en Karel Spiegelenberg.

Middelste rij: Bernard Wielakker uit Hengelo (Gld.), Derk Goldenbelt, Jan Papperse, Derk Jansen, Hendrik te Brake, Jan Hilverink, Gerrit (Picollo) Kervel, Karel Jansen, Gerrit Spiegelenberg, Wim van Til, Ben Hissink en Piet Greuters.

Voorste rij, zittend: Franken uit Hengelo (Gld.), Hendrik Stiedink, Gijs Weekhout, secretaris/ penningmeester; Derk Wolters, dirigent; Hendrik Groothedde, voorzitter; Derk Mastenbroek en Theo Buunk.

Het Vordens Mannenkoor leidt nog steeds een bloeiend bestaan. Er is onlangs zelfs een eigen grammofoonplaat op de markt gebracht!

43. Een soortgelijke organisatie a1s de tegenwoordige winkeliersvereniging bestond in Vorden ook v66r de Tweede Were1doorlog, onder de naam Middenstandsvereniging. Het was een p1aatselijke afde1ing van de Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond, de KNMB. Doe1 van de vereniging was natuurlijk in de eerste p1aats de behartiging van de be1angen van de middenstand, maar de opvattingen daarover waren dermate ruim, dat de vereniging bijvoorbee1d ook het jaarlijkse reisje voor de Vordense ouden van dagen verzorgde.

Het organiseren van tentoonstellingen behoorde eveneens tot de activiteiten van de vereniging; zo werd in 1939 een landbouw- en middenstandstentoonstelling, onder de naam "Lamito", gehouden op en bij de "Zicht1aan" in het Vordensebos ten zuiden van het kastee1 Vorden. Dat gebeurde in samenwerking met de p1aatselijke 1andbouworganisaties.

De tentoonstelling werd gedeeltelijk in een grote tent en voor de rest buiten gehouden.

Het bestuur van de Middenstandsvereniging ziet u op bijgaande foto ook buiten afgebee1d. Van links naar rechts zijn het de vo1gende personen, achterste rij, staande: B.H. Groot Bramel van de houtzagerij, D. Haverkamp van de borste1fabriek, H.B. Emsbroek van de Empo rijwie1enfabriek en R.G.J. Kuijpers, de rijwie1hande1aar.

Voorste rij, zittend: H.S.J. Albers, de kruidenier; H.W.E. Raat, van de matrassenfabriek; H.W. Visser, de manufacturier; E.J. Lettink, de cafehouder en H.J. ter Hueme de bakker.

De foto is omstreeks het jaar 1927 genomen, dus een he1e tijd v66r de hiervoor genoemde ten toonstelling.

44. Voetballen was in Vorden, evenals in andere steden en dorpen in ons land, al vanouds een geliefde sport. Een van de eerste plaatselijke voetbalclubs was de LBB, een afkorting van "Little But Brave"; de Engelse versie van "Klein maar dapper". Later, omstreeks 1915, werd dat "BlauwWit" en die club hield het uit tot 1925.

Na een kort voetballoos tijdperk namen enkele enthousiaste liefhebbers het initiatief tot het oprichten van een nieuwe vereniging, die de fraaie naam "Hercules" kreeg. Toen kort daarna een aanvraag werd ingediend bij de Geldersche Voetbalbond om te mogen deelnemen aan de competitie, moest die naam worden veranderd (er zal a1 wel een andere "Hercules" geweest zijn) en ontstond de voetbalvereniging "Vorden". Dat was in 1929.

Op de foto ziet u het eerste elf tal van die vereniging in 1931, toen het kampioenschap in de derde klasse van de Geldersche Voetbalbond werd behaald. Van links naar rechts zijn dat de volgende personen, achterste rii, staande: de scheidsrechter Steub, Bertus Pardiis, Jo van der Wal, Jan Smit, Gerrit (Kuch) Wentink, Paul Salari, Chris Hendriks en Will em Jansen.

Voorste rij, knielend en zittend: Henk Pardijs, Frans Smit, Wim te Slaa, de keeper; Frits Jansen van het hotel, Jan Eggink en Johan Harmsen.

Toen het voetballen in Vorden nog in de kinderschoenen stond, werd gebruik gemaakt van een weiland tussen de Zutphenseweg en de Zwarteweg (de latere Berend van Hackfortweg). Er mocht alleen 's winters worden gevoetbald; 's zomers graasden daar de koeien! In de loop der tijden werden vervolgens diverse terreinen benut, onder meer een veld aan de Hamelandweg, bij de boerderij "Zomervreugd" en tussen de Waarlerweg en de Lindeseweg. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt op de gemeentelijke sportvelden aan de Oude Zutphenseweg gespeeld, temidden van de fraaie bossen. Dat gebeurt nog steeds onder de naam "voetbalvereniging Vorden".

45. "Een gezonde geest in een gezond lichaam" was vroeger een bekende slagzin. Voor het verkrijgen en behouden van d

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek