Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2250-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Aangemoedigd door de grote belangstelling die er bleek te bestaan voor het boekje "Vriezenveen in oude ansichten" heeft de vereniging "Oud Vriezenveen" gaarne voldaan aan het verzoek van de uitgever om opnieuw een boekje samen te steilen, nu over de mensen die hier leefden tussen 1890 en 1940 en nog leven. De auteur heeft met genoegen opnieuw de taak op zich genomen de gegevens hiervoor te verzamelen en de foto's te selecteren. Heel veel dank voor de medewerking van velen, die wij hierbij mochten ondervinden, vooral van hen die ons zelfs de foto's aan huis brachten, waardoor het mogelijk was sommige unieke foto's aan de vergetelheid te ontrukken. We moesten een selectie maken uit de grote hoeveelheid, helaas kon niet alles worden opgenomen en u moet het ons niet kwalijk nemen als wij juist uw foto niet konden opnemen.

We hebben getracht de namen van alle op de foro's voorkomende kleine en grote mensen te achterhalen en de juiste data waarop de foto werd gemaakt vast te stellen of de tijd waarin deze oude bekenden geleefd hebben. Vooral deze twee punten zijn van het grootste belang voor een goede documentatie. Opnieuw hebben wij gebruik kunnen maken van de verzameling historische gegevens van Herman Jansen alsmede van de waardevolle verzameling van de heer J.F. Jonker.

Bij het verwerken en doorlezen van deze aantekeningen kwamen enkele geslachten in onze herinnering boven en zagen wij personen die we jaren geleden hebben gekend weer voor ogen, De Vriezenveners hadden het al vele eeuwen in het bloed, om de wereld in te trekken, om te trachten vrij en zelfstandig te worden. Overal kon men hen vinden. Vroeger trokken ze vaak naar Oost-Europa, doch ook op de Canarische eilanden en in Nederlands Oost-Indie kwam men hen tegen. Nu ze tegenwoordig de Berlijnse muur niet meer kunnen passeren, vindt men Vrienzenveners niet alleen op lucht-, weg- en scheepvaartroutes, doch overal op het westelijk halfrond in Noorden Zuid-Amerika.

Ontroerend is het te merken in gesprekken en uit geschriften, dat de meesten, al waren ze ook jaren van huis, altijd het Vriezenveense dialect bleven en blijven spreken. Nu is dat ook weer niet z6 verwonderlijk als we weten dat professor Heeroma, de bekende, helaas overleden, dialectoloog, eens verklaard heeft, dat het Vriezenveense dialect nog in zijn meest oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven en hij veronderstelde dat veel Twentse dialecten hier min of meer van zijn afgeleid. Als we dan lezen in het boekje van G. Vloedbeld: "Mans Kapbaarg" (nGrootsten leugenbuul van t Tukkerlaand) dat Mans in n'Napoleontischen oorlog, reeds met het Twents dialect overal terecht kon, zelfs in Rusland en Spanje "kon'n ze hem verstaon", dan menen wij daaruit te mogen afleiden dat ons Vriezenveense dialect, het echte "Vjeens", eigenlijk de wortel is van aile talen "en aj dat noe meer goud en zuver blieft praoten en spriikken dan houwv ie neit zo vjolle te leren op schoule want met t Vieens keuj waveral in de wereld terechte".

Wij vertrouwen dat u bij het bekijken van al deze foto's vele oude, goede bekenden zult tegenkomen en dat daardoor vele, nu reeds verge ten herinneringen uit uw onderbewuste naar boven zullen komen. We hopen dat ook dit boekje weer een kleine bijdrage moge zijn om deze beelden uit het verleden vast te leggen.

1. Dit zijn leerlingen van de eerste klas van de christelijke ulo-school uit 1933. De ulo-school werd gesticht in december 1923, waaruit blijkt dat deze school in 1973 vijftig jaar bestaat. Reeds in rnei 1923 werd begonnen met tweeendertig Ieerlingen in een oud herenhuis dat vroeger bewoond werd door de dames Engels. Als eerste hoofd werd benoemd de heer B. Baar en als eerste onderwijzer de heer G. Pot. De beginjaren waren moeilijk, mede door voortdurende wisseling van en schaarste aan leerkrachten. Eerst na de tweede wereldoorlog kwam de school tot grote ontplooiing en moest er voortdurend worden bijgebouwd en meer personeel worden aangetrokken. De ulo-school, thans mayo-school, heeft momenteel veertien klas- en vaklokalen, veertien leerkrachten en een concierge. Het percentage geslaagden voor het einddiploma ligt reeds vele jaren boven het landelijk gemiddelde, zodat de school zich in een goede naam mag verheugen. Op de foto staan, bovenste rij van links naar rechts: Fred. Hessing, Riek Lamberts, Lina v.d. Veen, Jenny Groothuis, Hanna Mollink, Dini Berkhof en Grada Meyer. Op de rij daarvoor: onbekend, Jan Braakman, Jan Bolks, Joh. Arendshorst, Henk Nijland, Herman de Groot, Jan Stevens, Jan Bokma, Henk Kobes en Johan Zenderink. Voorste rij: Hendr. Jansen, Geert Ensink, Herman Kuipers, Berend Hoff, Herman Dasselaar, Harbert Heikens, Henk Hofman en Joh. Heino. Geheel vooraan zitten: Henk Mollink, Gerrit Roelofs, G. Jansen en Henk Reyling, Links de leerkrachten Van Wermeskerken en H.J. Bieze, rechts de heer B. Baar. Berend Baar was het eerste hoofd van deze school. Hij was op 23 oktober 1881 geboren te Uithuizermeden (Gr.) en kwam op 1 mei 1923 naar Vriezenveen en was hier werkzaam tot 22 oktober 1941, waarna hij zich vestigde te Apeldoorn.

2. Hier zien wij een foto van leerlingen van de christelijke Rehoboth-school Oosteinde, genomen op 25 augustus 1910. Links zit het hoofd van de school, de heer W.G. Aldershof, en rechts onderwijzer Boekholt. Bovenste rij van links naar rechts: Jan Bakker, Jan Aman, Corn. Hoff, Jan Jansen, Corn Weyers, Hein Evers, Hendrik Wichers en Alb. Teunis. Op de derde rij: Jans Wichers, Henk Hospers, Jan Vossebelt, Hendr. Hekhuis, Hendrik Derks, Bets Teunis, Hendr. Dekker en Wicher Derks. Tweede rij: Jennigje Meyer, Hendr. Smelt, Fina Nijland, Janna Hospers, Grada Aman, Siente Bakker, Dina Meyer, Jo Aalderink, Julia Hospers en Jan Hospers. Op de voorste rij:

Dina Teunis, Annie Meyer, Hanna Teunis, Lena Nijland, Dika Dekker, Dika Hoff en vooraan op de grond Fina Aman en G. Aalderink. Willem Gerrit Aldershof was het eerste hoofd van deze eerste christelijke school en wel van oktober 1884 tot mei 1915 toen hij met pensioen vertrok naar Groningen, waar hij op 26 december 1929 op drieenzeventigjarige leeftijd is overleden.

3. Hier zien we nog een foto van leerlingen van de Rehoboth-school van 24 september 1915. Rechts staat het toen pas benoemde hoofd van de school, de heer Schungel, en links onderwijzer Ten Kate. Een aardige bijzonderheid is nog dat de heer Ten Kate later trouwde met het meisje dat vlak voor hem staat. Bovenste rij: Gerrit Tijhof, Jacob Eshuis, Leonard Aman, Jan Holland, Gerrit Aalderink, Freek Smoes, Bern. Jaspers Fayer, Jan Abbink, Johan Berkhof, Egbert Hospers, Johanna Smelt, Gerh. Roelofs en Albert Hoff. Derde rij: Lena Nijland, Dina Holland, Hanna Teunis, Aaltje Pot, Dina Hospers, Hanna Hospers, ? Kleinhalle, Daatje Fayer, Lena Pot, ? Abbink, Dina Abbink en Jans Schipper. Tweede rij: ? Holland, ? Nijland, Dina Fokke, Dina Goosseling, Diki Meyer, ? Fokke, Annie Meyer, Jasper Eshuis en Peter Schungel. Op de voorste rij: Gerh. Tijhof, Hendrik Goosseling, Jans Nijland, Mans Abbink, Gerrit Abbink, Johan Abbink, Jans Eshuis, Gerh, Kleinhalle en Johan Holland. Johan Peter Schungel was het tweede hoofd van deze school en wel van 1 juli 1915 tot 1 februari 1921. Hij vertrok van hier naar Muiden en in 1925 naar Loosduinen tot 1932 toen hij benoemd werd als inspecteur van het zendingsonderwijs in Suriname. Hij kwam in 1939 terug in Holland en werd hoofd van een school in Watergraafsmeer tot 31 december 1942, toen hij op zestigjarige leeftijd werd gepensioneerd en in Loosduinen ging wonen.

4. Dit is een opname van leerlingen van de christelijke school Westeinde uit 1910. Links op de foto staat het hoofd van de school, de heer C.A. de Groot en rechts onderwijzer Bender. Bovenste rij van links naar rechts: Herman Wichers, Jacob Eshuis, Jan Jansen, Joh. Fikkert, Jan Smelt, Jan Bolte, Jan Waanders, Bets Nijen Twilhaar en B. Kobes. Op de rij daarvoor: onbekend, Joh. Oudendijk, Jan Peddemors, Egb. Dekker, Sini Nijen Twilhaar, ? Waanders, Gerrit Eshuis, Jans Wichers, Joh. Peddemors en F.H. Stegeman. Tweede rij: Barend Jansen, Corn. Weyers, Bern. Dekker, Joh. t Harmsel, Jan Zomer, Bets Smelt en Herm. Stegeman. Zittend: Aaltje Smelt, Dini Dasselaar, Dina Fikkert, mevrouw De Groot, Gerrit Nijen Twilhaar en Jan Nijen Twilhaar. Vooraan zien we Hanna Eshuis (nu mevrouw Stegeman). Christoffel Arnoldus de Groot was het eerste hoofd van deze school, van 6 januari 1891 tot zijn overlijden op tweeenzestigjarige leeftijd op 21 maart 1922.

5. Hier zien wij een foto uit 1923 van een van de klassen van de christelijke school Westeinde. Hoofd van de school was in deze jaren de heer Gerh. Ladder. Links achter hem staat onderwijzer Gorter en rechts zijn tweelingbroer Bertus Ladder. Als we bovenaan beginnen zien wij links eerst Joh, Folbert, Fina Folbert, Joh. Dekker, W. Stapelberg, Jan Drent, G. Smelt, H. Dasselaar, B. Fokke, Jan Folbert en Derk Dekker. Dan G. Fossebelt, ? Pape, Lena Pape, Anke Stapelberg, Janna Nijen Twilhaar, Dine Jansen, twee meisjes Ter Brake, drie onbekenden en Jan Schipper. Vooraan staand: E. Hoff, B. Dekker, Herm. Dubbink en Freek van 't Laar. Zittend: H. Hospers, Johs Alberts, Jan Alberts, G. van 't Laar, J. Jansen, ? ter Brake, Dine de Blauw en Sinie Jonker. De opvolger van de heer De Groot als hoofd van de school was Gerhardus Ladder (1 september 1922 tot 1 juni 1925). Hij overleed te Zeist op 21 april 1969.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek