Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2250-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Op deze foto uit 1929 zien wij een groep leerlingen van de open bare school Oosteinde. Bovenaan van links: G. Hospers, F. Hospers, Jenny Olthof, Lena Olthof, Dini Kerkdijk, Corn. Weyers, Jan Kerkdijk en Hendrika Dekker. De rij daarvoor: G. Ballast, Hanna Kerkdijk, Mina Kerkdijk, Grada Jonker, Dina Hoff, Joh. Brunink en Jan Aman. Eerste rij: juffrouw De Haas, meester Scholten, J oh. Hospers, Sina Hospers, J oh. Hospers, J oh. Ballast, J oh. Olthof, Hendr. Kerkdijk, B. Hoff, Janny Brunink, Hendrika Aman, de heer Bolk (hoofd) en juffrouw Van Leeuwen. Zittend: Joh. Jonker, Frits Jonker, Grada Jonker, Fine Slot, Janna Jonker, Joh. Slot, Jan Kerkdijk, Joh. Slot, Hendrik Olthof, Jan Lamberts, Frits Lamberts, G. Lamberts en Hendrik Nijkarnp, Jan Hendrik Bolk, geboren op 5 maart 1877, was sedert 1 november 1901 hoofd van deze school. Voordien was hij vanaf 1895 hulponderwijzer aan deze school. Hij heeft in 1937 op zestigjarige leeftijd het onderwijs verlaten.

12. Hier is nog een foto van leerlingen van de openbare lagere school Oosteinde uit 1913. Bovenaan van links af: Herman Abbink, Jan Aman, Hendrik Hospers, Hendrik Slot, meester Bolk, Grada Hospers, Hanna Nijkamp, Jennigje Webbink, nog een Jennigje Webbink, Hanna Webbink, Dika Webbink, Mina Boeschen Hospers, Lena Webbink, Mina Broekhuis, Janna Letteboer, Dina Abbink, Grada Boeschen Hospers, Aaltje Boeschen Hospers, Lena Webbink en Hanna Webbink. Onderste rij: onbekend, Berta Hospers, onbekend, Jo Webbink, Dina Nijkarnp, juffrouw De Groot, Herman Nijkamp, Joh. Letteboer, Dika Broekhuis, Dina Abbink, Hanna Abbink, Lena Letteboer en Sine Letteboer. De volgorde is misschien niet helemaal juist,

13. Dit is een foto van leerlingen en leerkrachten van de rooms-katholieke school uit 1924. Rechts staan het hoofd, J.F. ten Berge, en mevrouw Ten Berge. Links: J.B.M. v.d. Belt en mejuffrouw J. ter Brake. Vooraan zittend: B. Beune, H. Beune, F. Spit, D. ter Brake en A. Hams, Knielend: G. Rekers, F. Bruins, R. Heuver, B. Bruins, M. ter Brake, G. Rekers, M. Leus, R. Leus en J. Hams. Staand: A. Bruggeman, J. Bramer, M. Bramer, C. Bruggeman, S. Kuipers, S. Karnphuis, M. Kamphuis, B. Heuver en C. Spit. Daarachter staan: T. Heuver, J. Tirnmerhuis, G. Timmerhuis, B. ter Halle, H. Spit, J. Beune, B. Kamphuis, H. Heuver en S. Rekers. Geheel bovenaan: J. Bruggeman, H. Bruggeman, G. ter Halle, J. Rekers, J. Hams, B. Timrnerhuis en G. Kuipers, Josephus Franciscus ten Berge was het eerste hoofd van deze school en trad indienst op 1 april 1924. Hij vertrok op 1 september 1932 naar Yelp. De school had toen vijfenzeventig leerlingen. In 1949 werd het vijfentwintigjarig jubileum gevierd met een revue welke verzorgd was door de heren Henk Bramer, J.F. Bramer en G. ter Halle en aangeboden aan het toenmalige hoofd van de school, de heer v.d. Belt.

14. Dit is een foto van leerlingen van de roorns-katholieke school uit 1933. Schoolhoofd is nu de heer J.B.M. v.d. Belt. De leerkrachten waren mejuffrouw Tijhuis en de heer Schroder. Geheel bovenaan staan van links naar rechts: D. Karsten, R. Hoek, G. Hoek, G. Rohof, S. Rohof, J. ter Brake en M. Timmerhuis. Daarvoor staan: G. Hoek, D. Viskaal, M. von Pickartz, S. Evers, A. Leushuis en L. von Pickartz. Op de middelste rij: B. Evers, D. von Pickartz, J. Evers, B. Kuipers, H. Kuipers, F. Hoek, B. Hoek, D. Bruins, R. Bruins, B. Bruggeman en J. Leus. Knielend: B. Viskaal, A. Evers, B. Spit, F. Spit, W. Viskaal, G. Bruins, J. van Oosterwijk, T. Spit, G. Leus en F. Bruggeman. Vooraan zittend: M. von Pickartz, R. Perik, A. ter Haar, Jo Leushuis, R. Bramer, ? Reinders, ? Reinders, M. Leushuis, A. Spit, M. van Oosterwijk, Manni van Oosterwijk en Perik. Johannes Bernardus Marie v.d. Belt was hoofd van deze school van 1 september 1932 tot augustus 1972 toen hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden aan de school neerlegde. De school telt nu tweeennegentig leerlingen.

15. Dit is een foto van het bestuur van de christelijke scholen te Vriezenveen, met de drie plaatselijke predikanten, die echter geen bestuursfunctie hadden. De foto werd .genomen in oktober 1934 ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum. De eerste christelijke school werd gesticht in 1883 op initiatief van dominee De Mol-Moncourt en godsdienstleraar W.e. Lodder, die in het eerste bestuur optraden als respectievelijk president en secretaris-penningmeester. Verdere eerste bestuursleden waren J ohs. Born, Jan Jonker, E. Holland en J. Smelt JHzn. In januari 1885 telde men vijfentachtig leerlingen. De eerste jaren waren zeer rnoeilijk, daar alle kosten van gebouwen, inrichting en salarissen uit vrijwillige bijdragen bijeengebracht moesten worden, temeer daar al spoedig een tweede school gebouwd moest worden in het Westeinde. Berst met het in werking treden van de schoolwet 1920 werd de toe stand op financieel gebied guns tiger, daar toen de christelijke of bijzondere scholen, wat betreft de rijksvergoeding gelijk gesteld werden met het openbaar onderwijs. In 1928 werd een derde school gesticht in de Molenstraat en in 1929 een vierde in de Pollen. Na de tweede wereldoorlog werden nog een vijfde en zesde school gesticht in het uitbreidingsplan het "Midden", terwijl tevens alle bestaande scholen werden vernieuwd, gerestaureerd en uitgebreid. Op 3 december 1923 werd onder hetzelfde bestuur nog een mulo-school in gebruik genomen. Er zijn thans 1141 leerlingen betrokken bij het christelijk onderwijs met in totaal 46 leerkrachten. Zittend: J. Nijkamp, Hermanus Coes, Joh. Born, penningmeester G. Hospers, voorzitter F.S. Muller, secretaris J. Dekker Jzn. en A. Jansen. Staand: J. Pot, dominee O. Groenewoud, J. ter Steeg, dominee J.F. Colenbrander, J. Bramer, dominee J. Jukema en L. Eshuis.

Woer eiken wast daor zint ok luije dei daor bie past.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek