Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2250-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Op deze foto zien wij het personeel van de christelijke scholen bij het vijftigjarig jubileum in oktober 1934. (Zie voor documentatie foto 15). Zittend de dames L. Tamminga, M.A. Boschardt, E. Bos, G.W. Derks en tussen hen in de schoolhoofden J.G. Jonker, B. Baar (ulo-school), J. Glazenburg, J. Koning en A.G. van Gorkum. Staand eerste rij: W.M. Vrielink, mejuffrouw G. Reurink, A.G. van Wermeskerken, mejuffrouw G.A. Bent, J.R. Nijland, J. Stegeman, B. Snoeyer, mejuffrouw K. de Boer en H.E. Muller. Op de achterste rij staan: H.J. Bieze, R. Klunder, J. Stolmeyer, rnejuffrouw H.J. Nijland, H. Mullink en T. Bulder.

17. Op deze foto poseert het bestuur van het ziekenfonds Jansen & Tilanus. Dit ziekenfonds vierde op 1 april 1947 haar vijftigjarig jubileum en bij deze gelegenheid werd het bestuur in de bloemen gezet. Staand van links naar reehts: R.J. Jansen, H. Uitslag, G.H. Hospers, G. Letteboer, H. Companje en H. Smelt. Zittend: W. Holtman, A. Hekhuis, D. Boswinkel, B. Fokke en Kl. Drent.

18. Deze opname van burgemeester en wethouders, raadsleden, secretaris, veldwachters en ambtenaren werd genomen ter gelegenheid van het feit dat de zogenaamde "oude" gemeenteraad in zijn laatste vergadering van augustus 1935 afscheid nam van de niet terugkerende leden, waaronder het langst zittende lid, wethouder H. Stegeman, die zich vanwege zijn leeftijd (70) niet herkiesbaar stelde. De heer Stegeman had vanaf 1901 zitting, waarvan de laatste eenentwintig jaar als wethouder-Iocoburgemeester. Zittend poseren van links naar rechts: Freek Bramer, Herman Stegeman, burgemeester Albarda, F.S. Muller en Joh. Pot. Staande: Th. Padberg, A.L. von Pickartz, een verslaggever, H.G. Fokke, G. Roskam, J. Kikkert. P. Noppers, D. Boswinkel, A. Bakhuis, Berend Fokke, F.H. Stegeman, Jacob Dekker, J.J. Sto1meyer, Gerrit Hospers, H.A. Klinge en H. Winkel. .Buul sprdk op" zei het nieuje raodslid den ne arfenisse har kriegn en noe asse rieke was in n' raod was e'stemd.

19. We zien hier een groep bestuurs1eden en medewerkers van een vereniging, die hier a1gemeen bekend stond a1s het .Doktersfonds". Zij vervulde dezelfde functie als het tegenwoordige ziekenfonds. Deze vereniging werd opgericht op initiatief van de heren D. Jansen, Wicher Darn Sf., W. Holtman en anderen en had heel veel led en over het gehele dorp. Het was dus een op vrijwillige deelname berustende vereniging voor onderlinge hulpverlening in ziektekosten, De leden betaalden een premie en hadden recht op terugbetaling van dokters- en specialistenkosten. De wet op het ziekenfondswezen en de ziektewet waren er de oorzaak van dat men werd gedwongen de vereniging op te heffen en dat de leden moesten overgaan naar het Algemeen Ziekenfonds voor Almelo en Omstreken. Onze hulde aan hen die reeds in die beginjaren van ziektekostenverzekering inzagen wat met gezamenlijke hulpverlening te bereiken was. De foto werd genomen ter gelegenheid van het organiseren van een grote bazar om met de opbrengst hiervan de kas te verstevigen. Hier zitten van links af: G. Wildvank, H. Hospers, W. Darn sr., penningmeester D. Jansen, voorzitter Jan Dekker en secretaris W. Holtman. Staande: H. Abbink, W. Darn jr., B. Kikkert, P. Rotteveel, L. v.d. Berg, Jan Voerknecht en Wicher Roelofs.

20. Met een eenvoudige pleehtigheid had op 12 september 1940, het eerste oorlogsjaar, de eerstesteenlegging plaats van het mooie nieuwe Groene Kruisgebouw in het uitbreidingsplan aan het Platanenplein. We herkennen op deze foto onder anderen staande van links: D. Boswinkel, J.H. Folbert, seeretaris J.J. Stolmeyer, voorzitter burgerneester J. Krol, D. Jansen, penningmeester Wieher Roelofs, H. Hospers, gemeenteseeretaris F.S. Muller, gemeentearchitect Jan Dekker, aannemer H. de Blauw, aannemer A. Jolbert, aannemer J. Goosseling, Lambert Brink, G. Tijhof en Derk Webbink (verzetsstrijder, werd later door de Duitsers gefusilleerd). Zittend: L. Neurink, Freek van t'Laar, Freek Kobes, Bern. Neurink en Hendr. Post. Het Groene Kruis is een belangrijke vereniging, ten dienste van verplegingshulp en het verstrekken van hulpmiddelen voor ziekenverzorging, Bestuursleden die zieh voor het goed funetioneren van deze organisatie besehikbaar stellen, verrichten een nuttige taak, waarvoor ze eehter weinig dank ontvangen, zodat bij jubilea en dergelijke, zeals hierboven, ze wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Ook de verpleegsters die zich dag en nacht inzetten voor zieken die hun hulp behoeven, kunnen wij niet genoeg waarderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek