Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2250-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Op 1 december 1934 vier de zuster A. Vos haar twaalf en een halfjarig jubileum als wijkverpleegster in dienst van de vereniging "Het Groene Kruis". Zuster Anne Vos was de eerste wijkverpleegster te Vriezenveen en zij heeft tijdens haar werkzaamheden in de gezinnen waarin zij vanwege haar functie moest verkeren, meegeleefd en getracht veel leed en lijden te verzachten. Wij zien haar hier op de foto, samen met het toenmalige bestuur: boven van links af: dr. A. Versteeg, H. Hospers, D. Boswinkel Hzn., Gerhard Abbink en Derk Jansen. Zittend: dr. K.A. Borggreve, W. Holtman sr., zuster Anne Vos, F.S. Muller en J.H. Folbert.

22. Maandag 10 november 1925 was het veertig jaar geleden dat burgemeester J.e. Bouwmeester benoemd werd tot burgemeester van Vriezenveen. Wij zien hier een gedeelte van de commissie uit de burgerij, allemaal keurig gekleed in zwarte jas en hoge zijden hoed. Door deze commissie werd aan de burgemeester onder meer deze monumentale Iantaarnpaal met inscriptie aangeboden, als een gesehenk van de burgerij en toteen blijvend aandenken aan de burgemeester. Links op de foto: veldwachter Klinge, brigade commandant. Kievit, Bruggeman, met hoge hoed landbouwer J ohs. Eshuis, sehoolhoofd R.M. Dijkstra, veearts E. Rutgers, sehoolhoofd H. Sytstra en Jan Winter (landbouwer). Van reehts af de veldwaehters Rijnders, Van Langevelde en Marten de Jong, de heer De La Roy (fabrikant), boekhouder D. Boswinkel, directeur J. ter Steeg, wethouder Joh. Pot, onbekend en A. Hemmer (bouwmaterialenhandel). Deze lantaarnpaal staat hier op het midden van het kruispunt, maar werd later om verkeersteehnisehe redenen verplaatst naar een plek voor het gerneentehuis. Burgemeester Bouwmeester was een vrij grote, fors gebouwde man. Er ging een sterk irnponerende invloed van hem uit. Hij wist bij voorkomende gelegenheden of dreigende ordeverstoringen zelf handel end op te treden. Daardoor leeft hij in onze herinnering voort als een min of meer legendarische figuur, Hij was gewoon bijna dagelijks, op zijn 26 inch hoge fiets, de enige van dit formaat op het dorp, over de Dorpstraat te rijden, Als we 's avonds in donker heel in de verte een fiets zagen aankomen met licht dat hoger scheen dan alle andere, dan was het: "J ongs pasop, daor koomp de bjorgerneister an" en alles was rustig, Hij kende zijn mens en en als er eens een bruiloft was, waar misschien herrie verwaeht kon worden vanwege de vele borrels en de vele kijkers om het huis en over de aehterdeur, dan greep hij wel eens persoonlijk in, pakte in iedere hand een ruziemaker (er werd beweerd dat hij ze tussen duim en vinger nam) en smeet hen de straat op. Dat braeht de sehrik erin. Als de veld wachter weer eens een bekende dronkaard in de eel van de houten toren gestopt had, kreeg deze geen proces-verbaal wegens dronkensehap, maar werd de volgende morgen bij de burgemeester gebraeht en kreeg daar een geestelijke en licharnelijke heropvoeding, met de mededeling dat dit voor hem beter was dan een proces-verbaal wat geld kostteen waardoor dus zijn vrouw minder te eten in huis zou hebben.

23. Dit is een foto van de cornmissie uit de burgerij, die namens de bevolking van Vriezenveen een huldeblijk zou aanbieden aan burgemeester Bouwmeester bij zijn vertrek uit Vrienzenveen op 1 rnei 1931. Tevens staan op deze foto leden van de raad, ambtenaren en familieleden, Zittend van links naar rechts: Bern. Schipper, wethouder H. Stegeman, mevrouw Kruisinga, Derk Jansen, de burgemeester, Julius de Haas, Alex Bouwmeester en mejuffrouw Carolien Bouwmeester. Staande: mevrouw v.d. Linden van Sprankhuizen-Bouwmeester, J. Dasselaar, J. Stolmeyer, Freek Bramer, F.H. Stegeman, Berend Hospers, Jans Webbink, D. Boswinkel, gemeentesecretaris F.S. Muller, wethouder Joh. Pot, Jacob Dekker, A. Hemmer, mevrouw Bouwmeester (Alex) en de heer v.d. Linden van Sprankhuizen. Bovenaan staan: Jan Veneman, Gerrit Coes, J.H. Bolk, W. Holtman en Adolf von Pickartz. Johannes Conradus Bouwmeester was burgemeester van Vriezenveen van 27 november 1885 tot 1 mei 1931. Hij werd in oktober 1858 te Ommen geboren uit een oud regentengeslacht; zijn vader was burgemeester van Ommen. Hij is te Apeldoorn overleden op 12 juli 1934.

24. Op deze foto zien wij de christelijke school aan de Molenstraat in aanbouw. In het voorjaar van 1928 yond met een eenvoudige p1echtigheid de eerstesteenlegging p1aats door de voorzitter van het bestuur, de heer G. Hospers. Van links af herkennen wij: wethouder Joh. Pot, secretaris F.S. Muller, penningmeester Jan Winter, voorzitter G. Hospers, dominee A. Dekker, dominee O. Groenewoud, R. Rutgers, wethouder H. Stegeman, F. Bramer, Hermannus Coes en geheel rechts veld wachter J.J. van Langeve1de. Obe Groenewoud, geboren te Harlingen op 5 augustus 1871 was predikant van de hervormde gemeente te Vriezenveen van 9 november 1927 tot 2 augustus 1942. Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Vaassen. Johannes Jukema, geboren te Sexbierum op 21 juni 1876, was predikant van de hervormde gemeente te Vriezenveen van 18 december 1927 tot 26 april 1936 en vertrok van hier naar Surhuizum. Anthonie Dekkers, geboren op 19 juni 1855 te Vlissingen, was predikant van de gereformeerde kerk te Vriezenveen van augustus 1925 tot 30 september 1928. Hij is op 5 juli 1943 overleden te Driebergen, achtentachtig jaar oud.

25. Deze foto van het bestuur van de christelijke school aan de Molenstraat en genodigden werd gemaakt in juni 1936 ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.G. Jonker als eerste hoofd van deze school en van de installatie van het nieuwe schoolhoofd, de heer J. Stegeman. Op de foto zien wij staande: schoolhoofd J. Koning, J. ter Steeg, Joh. Born, L. Eshuis, secretaris F.S. Muller, J. Nijkarnp, Johs. Pape, Bets Jansen, Hermannus Coes en J. Bramer als bestuursleden. Achteraan staande: als genodigden G. Coes, F.H. Stegeman en de collega's B. Snoeyer, W.M. Vrielink en H. Nijland, Zittend: mejuffrouw Nijland en mejuffrouw De Boer (personeelsleden), voorzitter G. Hospers, het nieuwe hoofd J. Stegeman, het scheidende hoofd J.G. Jonker, mevrouw Jonker, mevrouw Muller en dominee Groenewoud. Johannes Gerhardus Jonker was van 1 november 1928 tot I juli 1936 het eerste hoofd van de christelijke school Molenstraat. Hij werd op 8 juni 1896 geboren te Vriezenveen en vertrok van hier naar Renkum. Jan Stegeman was schoolhoofd van 1 juli 1936 tot 1 augustus 1972, datum waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Ook hij werd geboren te Vriezenveen, en weI op 25 september 1906.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek