Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2250-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vriezenveners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

26. Dit is een foto van een groep deelnemers aan een grote luchtbeschermingsoefening van de dienst luchtbescherming Vriezenveen, in samenwerking met de vrijwillige brand weer. De oefening had plaats in 1936, toen dreigende oorlogsgevaren aan de horizon opdoemden. Nadat in Duitsland de nationaal-socialisten steeds meer en openlijk op oorlog aanstuurden en in 1933 Hitler aan de macht was gekomen en een totalitair bewind voerde, moesten onze rijks- en gemeentebesturen zich bezinnen op deze dreiging en maatregelen beramen, om bij oorlogshandelingen zoveel mogelijk mensen en goederen te beschermen en leed te verzachten. Op de foto staan onder anderen achteraan: Jan Voerknecht, Joh. Jansen, veldwachter Klinge, Jan Winkel, Hendrik Heino, Jan Eshuis, Jacob Eshuis, G. Dubbink, G. Wildvank en E. Hospers. Voorste rij: notaris Kruisinga, J. Stolmeyer, Joh. Abbink, Jan Dekker, burgemeester Albarda, Gerrit Coes, Bertus Coes, zuster Vos, L.B. Hospers, W.C. Tilanus en E. Rutgers.

27. In de onheilspellende dagen van september 1939 lag er op het Westeinde bij de brug over het Overijssels kanaal een detachement soldaten, die spoedig goede vrienden waren met de buurtbewoners en samen met hen op de foto gingen. Van de soldaten zijn ons helaas geen namen meer bekend. Verder staan hier van links naar rechts: B. Landhuis, Grietje Derks, Willem Holtman, Johs Jansen, Freek Broekhuis, Berend Derks, W.Y. den Drijver, Joh. Alberts, Meindert Zandwijk, Joop Westerhof, F. Hemmer, Jan Brink, Johs Jansen, slager B. Broekhuis, G.B. ter Brake, B. Schipper, G. Coes, H. Wichers, vader Zandwijk en direct achter de soldaten Bas Sytstra en H. Kamphuis.

28. Tijdens de ambtsperiode van burgemeester Krijger werd door de gemeenteraad het eerste uitbreidingsplan voor het dorp Vriezenveen vastgesteld. Er was aanvankelijk zeer sterk verzet tegen dit plan van de zijde van de bevolking, want tegelijk met dit plan werden ook beperkende bepalingen voor andere delen van het dorp vastgesteld. Een der belangrijkste was wel dat nu geen woningen meer achter elkaar gebouwd mochten worden, zoals tot dan toe wegens gebrek aan bouwterrein veel gedaan werd. Hoofddoel van dit plan was dat Vriezenveen zich voortaan hoofdzakelijk ten zuiden van het middengedeelte van de lange Dorpstraat zou uitbreiden. Op deze foto zien wij de eerstesteenlegging met datum en jaartal van het eerste huis Almeloseweg 18 in 1935 voor rekening van de heer H.J. ter Halle. Burgemeester Krijger was intussen vertrokken en deze steenlegging vond plaats in tegenwoordigheid van burgemeester Albarda, de wethouders en de secretaris. Voor zover herkenbaar zien we: Dolf von Pickartz, J. Nijboer, burgemeester Albarda, J. ter Halle, Bets Alberts, secretaris F.S. Muller, wethouder H. Stegeman, eigenaar van het huis H.J. ter Halle, J. Oude Bennink, Jan Tijhof, Gerrit Coes en wethouder J oh. Pot.

29. Deze foto werd gemaakt in 1926 bij het veertigjarig jubileum van de heer Hermannus Boswinkel als hoofd van de boekhouding bij de firma Jansen & Tilanus. Op de foto zien wij het gehele kantoorpersonee1 de afdelingschef en de directie samen met de jubilaris en naaste familie. Toen de firma Jansen & Tilanus een in 1874 failliet gegane tricotfabriek uit Goor overnam en deze te Vriezenveen opnieuw in bedrijf stelde, werd ook de vader van bovengenoemde Boswinkel als baas van de tricotfabriek overgenomen en hier weer te werk gesteld, waardoor de gehele familie Boswinkel te Vriezenveen kwam te wonen. Op de foto staande, op de achterste rij: W. Holtman, B. Kobes, Joh. Landhuis, Jan Tijhof (Koekoek), Hendr. Abbink, Alb. Dekker, Engelbert Jansen, G.J. Vossebelt, G. Tijhof', Klaas Bakker, Bern. Fokke, H. Smelt, Willern Bramer, G. Stegeman, Jasp. Dekker, A. Smelt, Hendr. Roelofs en Bets Hekhuis. Op de rij daarvoor staan: Herm Arendshorst, Herman Jansen, G. Wildvank, Joh. Jonker, H. Hospers, Joh. Fokke, G. Aalderink, J. Arendshorst jr., Jannes Schipper, H. Wolters, D. Boswinkel, Joh. Abbink, Hink, Folbert, H. Fokke (Busenlfink), Nelly Jansen, Gerh. Roelofs, Toos Silva, zuster Koster, A.M. Tilanus, Riek Lulof, E. Soegies, Hendrik Bakker, M. Draaisma, Jan Nijen Twilhaar, Jan Fokke, Henk Stegeman, A. Gooselink, Hendrikus Folbert, Hendr. Keus, Berend Hospers, Bern. Coes, Corn. Abbink en Gerh. Tijhof (gedeeltelijk zichtbaar). Zittend: Jan Tijhof, Fr. Mulder, J.L.L. Tilanus jr., Cato Boswinkel, mevrouw Boswinkel-van Lier, D. Boswinkel Hzn., C.B. Tilanus, mevrouw Boswinkelv.d. Linden, de jubilaris Hermannus Boswinkel, J.L.L. Tilanus, Manna Boswinkel en Reynier Boswinkel.

30. Aankomst van de twee zware wagens, bespannen met twee paarden, voor het vervoer van fabriekspersoneel van de firma Jansen & Tilanus. In de jaren twintig was hier dus ook al gelegenheid voor het person eel om met deze wagens gehaald en gebracht te worden, zelfs van het Oosteinde en uit de Pollen, over de vijf a zes kilometer lange Dorpstraat naar .Jiet" fabriek. Doordat deze paarden steeds op een sukkeldrafje moesten lopen werden ze na slechts enkele jaren dienst zo stijf in de poten, dat ze 's morgens bijna niet meer konden opstaan. Als de eigenaar dan zo'n paard ging verkopen, kon hij met recht zeggen tegen de adspirant-koper: "Ret is een best paard, aIleen is hij mij te zwaar, ik moet een lichter paard hebben", want het gebeurde meermalen dat hij zo'n paard 's morgens met een lange paal als hefboom overeind moest helpen. Jammer dat wij van het personeel niemand kunnen herkennen. De exploitant van deze vervoerrniddelen was de heer Zandwijk, later Broekhuis (Gjaa s Gaitien) met StikWillem als hulp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek