Kent u ze nog... de Vroomshopers

Kent u ze nog... de Vroomshopers

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4377-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vroomshopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Een nog zeer duidelijk familieportret (omstreeks 1911) van de bekende cafehouder Gerrits. De beide zoons bovenaan zijn H.J. Gerrits (overleden) en J. Gerrits, tot zijn overlijden smid aan de Tonnendijk. Daarvoor zitten H. Gerrits, eerst timmerman, later cafehouder (overleden); zijn eehtgenote mevrouw Gerrits-Brand (overleden) en de moeder van H. Gerrits, mevrouw J. GerritsMeyer, geboortig uit Den Ham en in 1923 op drieentachtigiarige leeftijd overleden. Het dochtertje op de voorgrond is J.M. Gerrits en de zoon reehts is H. Gerrits.

12. Het oude postkantoor in Vroomshoop ornstreeks 1918; het pand wordt thans aangeduid als Hoofdstraat 48/49. Postkantoorhouder was to en de heer W. Eelsingh (geheel rechts), die tevens in het pand woonde. Op de achtergrond is nog het oude huisje zichtbaar van Jochem Boes. Oak de lantaarnpaal is karakteristiek voor die tijd, Bij de jaarwisseling was het ook to en overste1pend druk bii de postkantoren; vandaar dat men niet-geuniformeerde hulpbestellers in dienst nam, die zelf 's winters niet veel te doen hadden. Zij werden uitgemonsterd met een onderscheidingsteken op de borst. Van links naar rechts staan op deze foto verder: H. de Olde (timmerman), L. de Olde (schilder), H. Pelle wever (bode), A. van de Uitvlugt (bode), B. Hudepohl, H. Hudepohl, J. Kroese (schilder), R. de Olde (bode) en H. Jansen (bode). De meesten daarvan zijn al overleden.

13. Op deze interessante foto uit het begin van de twintigste eeuw ziet u het gezin van de velen nog welbekende Jan de Vries. Hij oefende het bedrijf van kleermaker uit, was brugwachter van de "Scholle" aan het begin van de Tonnendijk en woensdags en zaterdags tevens barbier, als het bar heet was kon je er ook nog bier krijgen! De Vries was geen Vrcomshoper van geboorte: zijn wieg stond in Oldemarkt. Hij was van vele markten thuis en hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van "Plaatselijk Belang" en de begrafenisvereniging. Op mooie zomerdagen deed hij zijn werk in de open lucht, zoals op de foto duidelijk te zien is. Het huisje heeft gestaan aan het begin van de Oranjestraat, vlak aan de weg, tussen de waning van rnejuffrouw Vaartjes en die van tandarts Reuvers. Aan de muur zien we een "kastje" met scheerbenodigdheden en een modelplaat voor maatkleding. Men zegt dat hij geen kwast gebruikte bij het inzepen: dat deed hij met de hand. Handig, am het zo te zeggen. Van links naar rechts ziet u: knecht Jaspers uit Dedemsvaart, Jan de Vries, mevrouw De Vries-Schroder, een (vroeg overleden) baby op de arm van de dienstbode J. Visser (later mevrouw H. Karsten) en dochter Mina (die achtenveertig jaar in de missie werkte! ). Vooraan links zit de zoon Johannes en rechts zit de (inrniddels overleden) zoon Lucas.

14. Na de vervening kwam de ontginning tot landbouwgrond en pas in de jaren veertig een belangrijke zwenking in de richting van de industrialisatie. Econornisch gezien is dat de geschiedenis van Vroomshoop. Tijdens de ontginningsperiode speelden paarden uiteraard een grote rol. En omdat het koninginnefeest vooroorlogs uitbundig gevierd werd in Vroomshoop, speelden de rossinanten daarbij ook hun rol. Hier ziet u een foto van miters tijdens het koninginnefeest in 1920. Ret nummer "ringsteken te paard" was toen erg populair. Wij zien van links naar reehts:

Oosterveen, J. Kassies, J. Zandbergen (met hoorn), J. Staarman, Oosterveen en W. Diek,

15. De voetbalsport neemt a1 jarenlang een grate plaats in bij de bevolking van Vroomshoop. Op deze foto ziet u een elftal met, geheel rechts, de trainer. Op de bovenste rij van links naar rechts:

Willem Meijer sr., Leo van Straten (beiden overleden), Marten Keuken, die emigreerde naar Australie; H. Karsten en H. Kroeze; daarnaast de (inrniddels overleden) trainer Jan Gerrits. Op de onderste rij eveneens van links naar rechts: Lamb. Huisman, Willem Meijer jr. (oomzegger van zijn naamgenoot), Wolter Karsten, Evert Kuiper sr., Berend Slotman en Rudi van Vels (overleden). In 1912 was er al een voetba1club "Voorwaarts", die echter op den dum in verva1 geraakte. De huidige club "Vroomshoopse Boys" werd op 8 juni 1944 opgericht, waarbij de tegenwoordige ere-voorzitter, W. Brinkman, een grote rol speelde. De "V.V. Sportlust" ontstond in juni 1950 naast de "Vroomshoopse Boys". De eerste had in 1972 twee senioren- en vijf jeugdelftallen, de laatste zes junioren- en zeven jeugdelftallen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek