Kent u ze nog... de Vroomshopers

Kent u ze nog... de Vroomshopers

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4377-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vroomshopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Het bekende pand Oranjestraat 1, van de familie P. Vaartjes sr., nog in de oorsponkelijke vorm, omstreeks 1920. Bij het opblazen van de Tonnendijkbrug in de oorlogsdagen (op 10 mei 1940 en 5 april 1945) werd het beide keren ernstig beschadigd, maar ook beide keren in de oude stijl hersteld. De foto Iaat van links naar reehts zien: F. Sehoemaker (kneeht en aehterneefvan de heer P. Vaartjes), A. Vaartjes.P. Vaartjes (vader van de drie dames en eigenaar van het pand), R. Vaartjes en A. Vaartjes, die Iaatstelijk met haar zuster R. en nu nog alleen in het westelijk deel van het huis woont. De omgeving van het huis heeft inmiddels wel een gedaantewisseling ondergaan en zal binnenkort, bij het gereedkomen van de nieuwe Tonnendijkbrug, helemaal een ander gezicht krijgen,

17. In 1971 werd het vijftigjarig bestaan gevierd van de rooms-katholieke school aan de Geerdijk, Toen was er ook een rij oude foto's tentoongesteld in de gang van de school. Hier ziet u een der oudste foto's, namelijk uit 1922. Van boven naar bene den en van links naar rechts.op de bovenste rij: Herman en Catharina Koel, Paula en Johanna Mertens en Dina Jansen. Daarvoor: meester Hertsenberg, Joop Koel, Bernard Mertens, Agnes en Anton Ossevoort, Herman Sanders, Herman Denissen, Leentje Bulle en meester Th. Groot (hoofd der school). Op de derde rij: Herman en Lena Koorman, Annie en Anna Bekman, Marie Ossevoort, Johanna Take (met v66r zich haar zusje Trui; beiden van hier vertrokken), Bernard Jansen, Willern Sanders, Johan Tinselboer en mevrouw G. Kempe-de Vries (onderwijzeres). Daarvoor: Cees Groot, G. Koorman, Dina Kleijsen, Gerrit Bekman, Frits Sanders (overleden), Marietje Leeuw, Anton Denissen en Dina Haverkort. Geheel vooraan: Gerard Groot, Frits Krauze (uit Oostenrijk), Dora Kleijsen, Johanna Jansen (overleden), Jan Nijboer, Herms. Leeuw (overleden) en Johs.rJens) Leeuw.

18. Een foto gemaakt na de oprichting van de "Bijzondere Vrijwillige Landstorm" (bij afkorting B.V.L. genoemd) te Vroomshoop in november 1918, na de mis1ukte "staatsgreep" van de S.D.A.P. onder leiding van P.J. Troelstra. Het vaandel is nog steeds in Vroomshoop .. De B.V.L. had van 1923 tot 1940 een eigen blad - "Het Landstormblad" - maar ze moest haar activiteiten in augustus 1940 staken. De B.V.L. noemde zich "instituut tot steun aan het wettig gezag". Aan de B.V.L. is onlosmakelijk verbonden de naam van generaal Duymaer van Twist, de oprichter van dit bo1werk voor kroon en vaderland. Op deze foto ziet u de bestuursleden. Staande van links naar rechts: H.E. Kleysen, C. in 't Veld, G.J. Ossevoort, G.J. Kottier, S. Visscher en J. Vaartjes. Zittend van links naar rechts: B.J. Stegeman, een overste (die waarschijnlijk leiding zal hebben gegeven), G.J. Staarman, H.J. Wolters en Gerh. Grooters.

19. Vrijwel onvoorstelbaar! Dit was in de jaren twintig de brug over het Overijssels Kanaal (Hammerstraat-Tonnendijk); de volksmond sprak van een "scholle". Zo'n brug kon worden weggedraaid voor het doorlaten van schepen maar was voor zwaar vervoer uiteraard totaa1 ongeschikt. De foto is genom en met het gezicht naar de Tonnendijk; links dus de vroegere openbare lagere school C (thans vervangen door een elektriciteitszaak) en rechts het bekende pand van de familie Vaartjes. Verschillende personen zijn nag goed herkenbaar. Op de achtergrond van links naar rechts: mevrouw Lohuizen (overleden), slager Lohuizen, C. Lenzen, pluimveehandelaar; een onbekende; G. Soepenberg (met zijn pet scheef); M. Bosch (oveileden), J. Bosch (timmerman) en H. Sierink (in Canada overleden). Op de scholle: links J. Sluyer, hulp-brugwachter (overleden) en rechts onder anderen Zandbergen en J. de Vries.

20. Niet alleen de voetbalsport stond in de belangstelling in Vroomshoop, ook aan andere sporten werd aandaeht besteed. Hier een foto van de korfbalclub uit omstreeks 1920. Daarop zijn te zien, van links naar rechts, staande: H. Brouwer (Beerzerveld), H. Super, T. Meester en H. Witkop. Geknield van links naar reehts: Greven (Kloosterdijk), M. Brouwer, Da. Stegeman-Dekker, A. Benus, mejuffrouw De Haan, Hammink, leider (Alrnelo), Telgenhof en mejuffrouw Holthuis (Vriezenveensewijk). Zittend van links naar recnts: M. Scholten-Witkop, A. Vos (Daarlerveen; overleden), H. Roelofs-Dekker (Den Ham), voorzitter Lammers (onderwijzer), T. Telgenhof, F. de Groot-Schuringa (Wormerveer), J. Telgenhof en Zahn (Alblasserdam).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek