Kent u ze nog... de Vroomshopers

Kent u ze nog... de Vroomshopers

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4377-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vroomshopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In het begin van de jaren dertig werd van een gezellig uitstapje van de winkeliersvereniging te Vroomshoop naar het drielandenpunt in Limburg deze foto gemaakt. Op de achterste rij.van links naar rechts: H. Dorgelo, H. Pelle wever, J. Boksem, C. Leeuw, J. Meijer, H. Sierink, J. Gerrits, W. Entjes, mevrouw Entjes, L. Kooi, mevrouw G. Schippers-Wetering, G. Schippers, Schutte, mevrouw H. Dorgelo-Schuurman, mevrouw Schutte-Zandbergen en G. Toersche. Daarv66r de dames Toersche, Meijer-Zandbergen, Boksem, A. Kassies-Gorter (winkeljuffrouw bij Kooi), SierinkStegeman, Sierink-Buter, Leeuw-Gerrits en Hertsenberg-Biemans. De vier heren daarvoor zijn.van links naar reehts: G. Bolhuis, H.J. Sierink, R. Ensing en A. Hertsenberg, terwijl op de voorgrond liggen: mevrouw De Groot-Baarse, mevrouw Dam-Kolkman, mevrouw Pelle wever en de heren G. Bolhuis, G. de Groot en Ossevoort (van links naar rechts). Let ook eens op de spreuken op de rich tingaan wijzer!

32. Een ander voorbeeld van het bloeiende verenigingsleven van voor de tweede wereldoorlog vormen de jeugdverenigingen onder kerkelijke signatuur, Er werd gedaan aan bijbelstudie, maar ook luchtige onderwerpen kregen de aandaeht. Doorgaans werd het winterseizoen besloten met een uitstapje, Hier ziet u een foto van de hervormde jongelingsvereniging uit 1928, genornen tijdens een tochtje naar de Westerbouwing bij Arnhem. Op deachtergrond staan,van links naar reehts de volgende personen: E. Jansen; G. Ekkelkarnp; dorninee P. van der Kooy, voorzitter (overleden), Joh. Kwast, onderwijzer (overleden), H. Reinders; Reeringh (knecht bij Telgenhof); G. Bolhuis, (buschauffeur); G.J. Marsman (overleden) en J. Marsman. Middelste rij: A. Nijboer, (overleden), H. Huisman, R. Ekkelkamp, Kl. Petter en H. Wetering (overleden). Voorste rij.van links naar rechts: B. Runhart, G. Boes, H. Veneberg, B. Spaling (overleden), R. Maneschijn en H. Kezimaat (Canada).

33. De onthulling van de gedenksteen, aangebracht als een herinnering aan het feit dat de heer G. Schooten vijfenveertig jaar (van 1885 tot 1930) als onderwijzer aan de open bare school verbonden was geweest. Zittend, van links naar rechts: gemeentesecretaris E.J. Prange, een kleindochter van Schooten, Kamphuis (landbouwer te Adorp), nog een kleindochter van Schooten, mevrouw Chr, Kamphuis-Schooten, mevrouw G. Schooten-de Ruiter, me ester G. Schoaten, H. Schooten, burgemeester J.J. Beukenkamp en de wethauders G.J. Staarman en H. Voart. Staande, links: mejuffrouw F. Westera, S. Visscher, meester Hoiting, J.e. Wolthuis, meester e. Wildeman; mevrauw H. Schooten, H. Schaoten, brugwachter/kleermaker J. de Vries, J. Kamphuis, R.B. Nijboer, J. Schoo ten en H. Gerrits. Staande.rechts: meester E. Bos, mevrouw H. Schooten, B. van Dorth, meester F. Wuite, G.J. Veneberg, een journalist, mejuffrouw J. Bettman, J. de Graaf, meester L. Oudelaar (schoolhoofd in Daarlerveen), Elferink, J. Wolters en meester Van Apeldoom.

34. In het jaar 1930 werd de hervormde school aan de Oranjestraat in gebruik genomen onder lei ding van het toenmalige schoolbestuur, waarvan J. Kwakkel voorzitter was, J. Wolthuis secretaris en J. Manesehijn penningmeester. In eerste aanleg was deze school drieklassig, maar reeds in 1931 werd er een vierde lokaal bijgebouwd. Op deze foto ziet u het personeel dat in de begintijd aan de school werkzaam was. Van links naar reehts: meester G. Pot, hoofd der school van 1930 tot 1967; mejuffrouw S.G. de Smidt, die in 1932 vertrok; mejuffrouw N. Smelt, die de school vele jaren trouw bleef, evenals meester H. Jansen (geheel reehts).

35. Op deze foto uit omstreeks 1927/28 is de hervormde rneisjesvereniging vereeuwigd. Van links naar rechts, op de bovenste rij: J. Luning, T. van der Kooy, D. Kunst-Keuken, M. Netters-Elferink, L. Elferink (overleden), D. Eggengoor, D. Dekker en H. Jansen-Hekrnan. Tweede rij: D. Kist L. Webbink-Buter, A. Boes, D. Marsman, A. Veneberg, M. Schuurman-Poelarends en Julia Petro (uit Hongarije, pIeegdochter van H.J. Schuurman). Derde rij: M. Stegeman-de OIde, G. Paarhuis, R. Gerrits (overleden), C. Heuver-Potgieter, R. Post, M. Schothans-Schuurman, G. Marsman, H. Veneberg, C. Binnenmars-Marsman, weduwe M. de Hoop-Spalink, G. Terbekke-Smit en T. Smit, Vierde rij: H. Paarhuis (overleden), F. Gerrits, M. Niiland-Schuurman (overleden), F. Verbeek, dominee P. v.d. Kooy, J. Kampman (overleden), M. Kolkman-Nieuwlaar, H. Karsten en J. Oldeman-Veneberg (overleden).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek