Kent u ze nog... de Vroomshopers

Kent u ze nog... de Vroomshopers

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4377-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vroomshopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. A1s jongeman ging de heer J.C. Wolthuis pionieren in Vroomshoop op de ontgonnen veengronden. Hij had toen a1 praktische kennis opgedaan in Roemenie, waar hij werkzaam was geweest op een groot 1andgoed, op weinige kilometers afstand van Boekarest. Zijn boerderij "Agricultura" aan de Tonnendijk was een van de eerste selectiebedrijven in de omgeving. Hij werd een 1eidinggevende figuur in plaatselijke, gewestelijke en landelijke landbouworganisaties. Zo was hij bestuurslid (van 1945 tot 1952 voorzitter) van de O.L.M. van 1931 tot 1952. Ook op kerkelijk en politiek terrein was hij zeer actief. In 1935 werd hij voor de C.H.U. gekozen in de provinciale staten van Overijssel en van 1940 tot 1954 maakte hij dee1 uit van het college van gedepu teerde staten. In 1950 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Neder1andse Leeu w. Op deze foto wordt hem het daarbij behorende versiersel door de commissaris der koningin uitgereikt. Hij overleed op zevenenzeventigjarige leeftijd en werd in Vroomshoop - dat deze in 1886 in het Drentse Gasselternijveen geborene zo lief en dierbaar was geworden - begraven.

37. Deze schoolfoto van de hervonnde school aan de Oranjestraat werd genomen omstreeks 1931/32. Wie staan er op? Bovenste rij ,van links naar reehts: R. Gielians, J. Veldhuis-Kikkert (overleden), J. Schonewille-Marsman, G. Kolkman, G. Kolkman, H. van de Werfhorst-Brinkman en L. Rauhe. Tweede rij.van links naar reehts: mejuffrouw N. Smelt, A.J. Marsman, H.J. Kikkert, B. Zweers, H. Timmermans, B. Kottier, H.Rotman, J. Sehuurman en meester G. Pot. Derde rij van links naar reehts: L. Kolkman, ? Wemmenhove, K. van de Uitvlugt, W. Zweers, Zw. Hilbrink, H. Rotman, ? Wemmenhove, A. Rauche en H. Haitjema. Vierde rij, van links naar reehts: D. Middelveld, A. Weits-Middelveld, G. van de Uitvlugt, H. Hovius-Hilbrink, M. Wemmenhove en H. Klein Kromhof-Kolkman. Vijfde rij , van links naar reehts: ? Wemmenhove, G.J. Kottier, G. Timmerman, H. Moddejonge-Gielians, H. Sluyer-Marsman, H. Lantink-Sehuunnan en A. de Olde.

38. Het gerefonneerde zangkoor "Looft den Heere", opgericht in maart 1905, vierde op 1 maart 1940 op feestelijke wijze haar vijfendertigjarig bestaan. Het koor heeft in de loop der jaren "ups en downs" gekend; gezien echter het grote aantal leden op deze foto was er toen wel een hoogtepunt en dat in een niet-rooskleurige tijd. Op dat moment stand het koor onder leiding van de heer Brilman uit Almelo. We willen eens nagaan wie er op deze foto staan nu het koor, na de tweede wereldoorlog, is opgeheven. We beginnen bovenaan en gaan van links naar rechts. Eerste rij: G. Top, W. Both, J.H. Bolks, J. Seinen, G. Ningbers, G. Borkent, J.H. Altena, G. Kroeze, S. Snippe, J. Gritter, J. Hoekstra en J. Reiling. Tweede rij: 1. Bulder, Tr. Gritter, A. Bolks, A. Karsijns, 1. Visscher, T. van Lohuizen, J. de Groot, T. de Groot, B. Top, G. Maat (overleden), J. Staarman, G. van der Haar, J. de Groot en D. de Groot. Derde rij: J. Keddernan, J. Larnbers, G. Kroeze, G. Bolks, J. Kroeze, D. Zandbergen, A. Lamberts, R. Laarman, J. Ningbers, J. Balks, A. Klaren, M. Ningbers (overleden), T. Mulder, M. Staarman, D. Bolks, H. Veurink, D. de Groot, D. Bolks (overleden) en K. Gritter. Vierde rij: M. de Groot, H. Bolks, H. Borkent, H. Kroeze (overleden), N. Gritter, A. Bulder, de heer Brilman, T. Bulder, G. Bolks, J. Nieboer, B. de Groot en A. Dam. Vijde rij: W. Klaren, 1. Hento, F. Kolkman, J. de Vries, de heer Bouman, J. Westera, D. Vaartjes, M. Oosterveen en G. Gritter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek