Kent u ze nog... de Waddinxveners

Kent u ze nog... de Waddinxveners

Auteur
:   H. Glasbeek
Gemeente
:   Waddinxveen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4136-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Waddinxveners'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kent u "ze" nog? Erkent u hen?

Met veel vreugde heb ik het boekje "Kent u ze nog, de Waddinxveners" tot stand zien komen. De ondertitel zegt al, waar het mij om gaat. Weten we wel, dat deze oude Waddinxveners "ons" dorp hebben gemaakt tot wat het is? Dat zij de eerste stenen hebben gelegd voor de gemeenschap, die nu in Waddinxveen woont? Dat zij het zijn, die door hun noeste arbeid en gevoel voor grote saamhorigheid Waddinxveen - ook qua karakter - hebben gemaakt tot wat het nu is?

Velen van onze industrielen en middenstanders zijn heel klein begonnen. De grote confectiezaken, die er nu zijn, zijn ontstaan doordat de eerste eigenaars met de koffer de boer op gingen om manufacturen en corlfectie te verkopen. De machine- en meubelfabrikanten zijn begonnen in een heel kleine werkplaats of een gewoon schuurtje. Enkele middenstanders in het "oude" dorp leenden elkaar om beurten geld om te voldoen aan de financiele verplichtingen. En ... zij zijn allen groot geworden. Door hard werken - vaak dag en nacht - en door iedere cent, die er overbleef, te sparen. En met dit geld bouwde men z'n bedrijf weer uit en op!

Dat zijn ze, de oude Waddinxveners: steeds bouwend met eigen geld, steeds vooruitziend naar alles wat het bedrijf ten goede kon komen. Hun kinderen opvoedend tot godvrezende spaarzame en nuttige mensen voor en in de maatschappij.

Begrijpt, dat ik blij ben met dit boekje, waarin deze mannen en vrouwen nog eens in de belangstelling gebracht worden. Een standbeeld hebben zij verdiend!

Naast hun werk voor het bedrijf bleef nog tijd over voor het verenigingsleven. In dit boekje zult u degenen tegenkomen van hoog tot laag, rijk en arm, van welke levensbeschouwing ook, die het verenigingsleven tot bloei hebben gebracht.

De samensteller Henk Glasbeek mogen wij dankbaar zijn, dat hij dit moeilijke werk op zich heeft willen nemen. Het heeft maanden werk gekost om alles bijeen te krijgen, maar hij mag van ons allen weten, dat het ook echt zin he eft gehad dit alles te doen.

Zo mogen de inwoners van Waddinxveen - autochtonen en allochtonen - lezen en zien wat de ouderen hebben gedaan voor hun dorp. Daarvoor mogen wij dankbaar zijn en blijven! Daarom heeft het werk voor de bejaarden zoveel aandacht gekregen in onze gemeente. Wij mogen daarop trots zijn! Want dit werk - al die mooie gebouwen - het is niet vergeefs geweest.

Nogmaals, uitgever en samensteller: dank voor dit mooie boekje! Het zal een plaats krijgen in vele huiskamers en bibliotheken! C.A. van der Hooft.

1. We beginnen onze reis door het ver1eden met een foto van Cornelis Slinger, geboren op 6 april 1820 te Zuid-Waddinxveen en aldaar over1eden op 28 januari 1898. Hij was van beroep huisschilder maar ook bode, koster, stoven- en stoelenzetter, aanspreker en bovenal voordrager van eigengemaakte gedichten op bruiloften en partijen, Op deze foto prijkt de heer C. Slinger in vol ornaat als aanspreker: zwarte pandjesjas, zwarte broek, witte bef en steek met zwarte voile (officieel huilebalk geheten).2. U ziet op deze foto wat ijsvermaak op de nu drooggemaakte Puttep1as omstreeks 1865. Ook de heer Slinger met zijn ijstent stond hier. Aan deze tent was een groot bord bevestigd waarop het volgende rijrn was geschilderd:

1. Rii op, rii op de effen baan.

Ziet hoe zij allen zwieren.

Kom eerst eens bij m 'n Tentje aan.

Dan zult gij lichter zwieren.

4. En schuift een dikke vette meid Tot Uw vermaak daar henen, Kijk dan wei of zii stevig is

En goed staat op haar benen.

2. Neem eerst een mondje Schiedams vocht Dan zult gij makkelijk riiden.

Wie hier de meeste slokjes drinkt Mag ik het graagste liiden.

5. En is, miin vriend, dat soms zoo niet En mocht het anders wezen.

Een kopje melk, een dikke Piet Dan hebt gij niets te vrezen.

3. Een kopje melk, een dikke Piet, Dat zal Uw maagje streelen.

Dan staat gij stevig op Uw staal Dan wordt Uw rijden spelen.

6. Vooruit, vooruit, niet stil gestaan.

Kom laat Uw staal nu blinken.

En hebt gij weer een toer gedaan:

Bij Keesje kunt gij drinken.

7. 'K heb melk, likeuren 0 zoo best, Sigaren, dikke Pieten.

En vraagt gij wie de tenter is?

C. Slinger zal hij hieten.

3. Deze foto is gemaakt in de winter van 1929. U ziet hier de Pettep1as tot ver achter de kerk doorlopen. Op deze p1aats is nu het station. U ziet achter de u.l.o.-schoo1 het c1ubgebouw van de "IJsc1ub Waddinxveen". Ook de arres1ede op deze foto was voor de oude Waddinxveners een goede bekende; de eigenaar hiervan was T. van Es. De slede is nu nog te zien in hotel "De Za1m" te Gouda. De bestuurder van de ar, W. de Jong, maakt hier een ritje met rnejuffrouw M. van Es.

..-.

4. Deze foto toont ons een blik op een gekostumeerd ijsfeest in maart 1929 op dezelfde Petteplas. U ziet, vooraan liggend, als beer G. Zwanenburg, daarachter staat mejuffrouw G. van Lange als roodkapje en daarachter mejuffrouw C.W. Bos als varken. De jongen ernaast is Meyer van Wessem. Staande daarachter van linksnaar rechts: rnejuffrouw A. Kroon, J. van Bergen, mevrouw W. Oosterom, N. Bontebal, W. Oosterom, mejuffrouw G. Kwaak, mevrouw N. Bontebal, G. van 't Slot, J. de Jong, mejuffrouw N. van Vliet, J. Kwaak, onbekend, mevrouw P. van Eeuwen, J. Verheul, P. van Eeuwen, mejuffrouw J. Verzijden en H. Zwijgers.

5. Dit is een opname van een groep schoonrijders op de Petteplas in maart 1929. U ziet hier op de eerste rij geknield van links naar rechts: mejuffrouw P. van Gelooven, mejuffrouw C.W. Bos, J. Verheul, mevrouw W. Oosterom, W. Oosterom, mevrouw G. v.d. Zwaard, G. v.d. Zwaard en mevrouw N. Bontebal. Staande van links naar rechts: J. Zalm, A. Noteboom. mevrouw A. Noteboom, T. Havenaar, mejuffrouw E. van Tilburg, W. van Eyk, mejuffrouw M. van Tilburg, M. Schild, N. Sekeris, mevrouw H. Schild, T. Noteboom, mejuffrouw G.T. Kwaak, mejuffrouw J. Oudijk, A. Kwaak, onbekend, mejuffrouw G. Kwaak, mejuffrouw A. Alblas, G. van 't Slot, G. Oskam, mejuffrouw J. Verziiden, M. Kwaak, mejuffrouw N. van Vliet, J. Kwaak, mejuffrouw M. van Es en W. de Jong.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek