Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In de achttiende en negentiende eeuw bestond de bevolking van Warga uit hervormden, een vrij talrijke groep doopsgezinden (getuige de grote "Vennaning" op de Gele Akker) en een kleinere groep katholieken. Deze laatste groep is in Warga, misschien meer dan op andere plaatsen, steeds getolereerd, waarbij we de uitzonderlijke positie van het dorp niet uit het oog mogen verliezen: omgeven door water was het soms maandenlang praktisch van de buitenwereld afgesloten en was men op elkaar aangewezen. Onderwijs werd door de kinderen van alle genoemde groepen gevolgd in de hervormde school. Later werd dit de openbare school. Toen zich in 1880 vanuit Drachten een gereformeerd gezin (het enige gedurende vele jaren) in Warga vestigde, werd dit niet anders. Het was Tjibbele Ates van der Werf en zijn eerste vrouw. Hun kinderen Limke, Ate, Boukje en Auke hebben de openbare school in Warga doorlopen. Verandering komt er als de kinderen uit het tweede huwelijk (z'n eerste vrouw was overleden) leerplichtig worden: die hebben de Christelijke Nationale School in Wirdum bezocht. Waarom zij wel naar de school in Wirdum werden gestuurd en de kinderen uit het eerste huweliik niet, is rnij niet duidelijk geworden. Deze splitsing in de keuze van te volgen onderwijs yond plaats in 1904, doch de grote splitsing zou in 1923 komen, toen het katholieke volksdeel haar eigen school aan de Wartenaasterweg kreeg. Jouke D. Brada, geboren in cafe "Het Gouden Wagentje" op de Nieuwestad te Leeuwarden (waar nu de Hema is gevestigd) werd tot hoofd benoemd; hij was onder andere in het toenmalige Nederlandsch-Indie leraar biologie geweest. Hij zou tot zijn pensionering in 1961 hoofd blijven en heeft toen vier jaar in Mheer (Zuid-Lirnburg), acht jaar in Italie en in Emmen gewoond. Hij kon het Friese land echter niet vergeten en woont thans met veel genoegen in Wijnjeterp, Brada, een groot natuurliefhebber, zal bekend blijven als de man die de stoot tot het oprichten van "de vogelwachten" in Friesland heeft gegeven. De opvolgster van Brada als hoofd was zuster Marie Jose Vanwerenbeeck (1961-1965) en vanaf 1965 tot heden is dat zuster Goris.

Op de foto, die omstreeks 1930 is genomen, zien we in de rechter rij banken aan de rechterzijde achter elkaar zitten: Kees Sinnema, Stientje Hettinga, Jan Deen, Folkert Sinnema en Marijke Sinnema. In dezelfde rij banken links, achter elkaar: J ohan Meinderts, Geertje Boermans, Johannes Sinnema, Kobus Boersma, Teikje Boersma en zo vervolgens Bonte Hettinga, Catharina Hettinga, Janke van der Meer, Marijke Sinnema, dan: Lucas Sinnema, Albertje van der Meer, Ytje

Sinnema en Feikje Sinnema, dan: Holly Boersma, Gerrit Deen, Frans Sinnema en Meinte Boersma, Hans Sinnema en Frans Hettinga. Aan de linkerzijde staan Jan Deen en meester Brada, vervolgens meester Van der Linde, Gerland Postma en pastoor Hoogveld.

37. Deze fraaie foto van kinderen van de openbare lagere school is genomen omstreeks 1926 in de tuin van het hoofd der school Douwe Joustra (rechts). Ate Faber (li

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek