Kent u ze nog... de Warmonders

Kent u ze nog... de Warmonders

Auteur
:   A.G. van der Steur en A. de Hoog
Gemeente
:   Warmond
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5578-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Warmonders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Veel Wannondse lezers zullen de vraag die in de titel van dit boekje wordt gesteld bevestigend kunnen beantwoorden. De Warmondse gemeenschap was immers slechts klein: in 1900 nog geen zeventienhonderd inwoners en in 1940 drieduizend. Maar juist die herkenning zal voor vele lezers de reden zijn dit boekje aandachtig door te nemen.

De samenstellers hebben enerzijds geprobeerd een zo breed mogelijk beeld van de bevolking te geven, anderzijds hebben zij de foto's die in de laatste jaren in andere publikaties over Warmond zijn opgenomen achterwege gelaten.

Geput weru uit de fotoverzamelingen van de beide auteurs, die ook te zamen de keuze hebben gemaakt. A. de Hoog heeft de moeilijke taak op zich genomen, om met hulp van velen, te trachten de personen op de foto's te identificeren. Voor deze hulp betuigen wij hen gaarne onze dank.

Wij hopen vele Warmonders en oud-Warmonders een genoegen te hebben gedaan met het samenstell en van dit boekje, maar wij beseffen daarnaast dat de vele boekjes in deze serie te zamen voor latere generaties een beeld zullen geven van de "Nederlanders" in de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor de bestudering van de kleding, van zeden en gewoonten, van de groepsfotografie zowel de spontane als de geregisseerde - enzovoorts, bieden de boekjes in deze serie kostelijk materiaal.

1. Het Warmondse gemeentebestuur in 1929. Op 28 december 1929 presideerde burgemeester A.J. Scholvinck voor de laatste maal de Warmondse raad na een ambtsperiode van ruim tweeentwintig jaar. Op deze foto zien we van links naar rechts: gemeentesecretaris H.L. van Delft, raadslid C. van Schie, raadslid G. Onderwater, wethouder Alb. Oudshoorn, burgemeester A.J. Scholvinck, wethouder C. Zwetsloot en de raads1eden J.K. Heijl, J. van Moorse1 en J.L.M. Bakker. Achterin links mevrouw Scholvinck. Het raadslid Bakker heeft voor de foto zijn gehoorapparatuur op tafel ge1egd.

Deze foto werd genomen in het oude raadhuis op het pleintje bij de pomp. In 1930 zou men het raadhuis aan de Herenweg in gebruik nemen.

2. Op 4 februari 1937 vierde velawachter en bode B.G. Steekers zijn vijfentwintigjarig jubileum. Op de eerste rij zitten, van links naar rechts: mejuffrouw C. Steekers, Jan Steekers, mevrouw Steekers, jubilaris B.G. Steekers, burgemeester A. Ketelaar, wethouder Alb. Oudshoorn en wethouder C. Zwetsloot. Op de tweede rij staan: J.R. Kruseman, H.J.A. Walenkamp, H.L. van Delft, Jac. Luijten, S.W. Hoogenboom, P. van Delft, W.K. Heijl, C. Breedijk, A.J.P. Bakkers, W. den Dunne, Chris Moerkerk en omroeper Arie van Noord. Op de derde rij: J.R. Haverkort, N. van der Krogt, Cees Zevenhoven, H. Weijers en W. Kaak. Aan de muur, links, het portret van oud-burgemeester J.L.Th. Sanders en rechts dat van oud-burgemeester A. Nederburgh.

3. Enige Warmondse "gezaghebbers". Van links naar rechts: de Warmondse arts C.H.C. Machen, B.C. Moor, ? de Krijger, J. van der Voort, Coos Monjee, Bas de Koekoek en, met paraplu, ? Bruinsma.

4. Een Warmonds voetbalelftal, rond 1920. Staand van links naar rechts: Henk van Hulst, ? Rauman, ? de Haas, Jaap de Ree, Piet Koppers, Herman Schouten en, met hoed, Dorus Bader. Zittend: Jaap Koppers, Dammes van Rijn, Flip Koppers, Roel Lampo en Herman Koppers.

5. Gezicht in de huidige Burgemeester Ketelaarstraat (vroeger Verlengde Dorpsstraat), even voor jach thaven Cieco, rand 1925. De personen op de foto zijn van links naar rechts: Leen de Man, twee onbekenden, met hoed en fiets Jan Terpstra, onbekend, met pet Herman Koppers, twee onbekenden, achteraan, met pijp, Piet Schoneveld, vooraan, met hand in de zak, Jan Schakenbos, met pet de chauffeur van de eerste Warmondse autobus Roel Schrama (het bordje in de bus vermeldt: ,,13 persoonen"), met fiets Kees Koppers (Kees Knot), gehurkt Johan Sikking en met wit schort Albert Papot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek