Kent u ze nog... de Wassenaarders

Kent u ze nog... de Wassenaarders

Auteur
:   L.G. Oosterling
Gemeente
:   Wassenaar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1470-7
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wassenaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Dokter Duetz, een bekend arts en tevens gemeentearts van Wassenaar, die geen enkele oude Wassenaarder ooit zal vergeten. Daar was dan ook een rede voor. Hij was een kundig arts, had een eigen apotheek en was zeer menslievend. Hij bewoonde een groot huis in de Kerkstraat, Het was een nobel mens, zeer sociaal denkend en voelend, Veel, heel veel, heeft hij gedaan voor de minder bedeelden in Wassenaar. Bermerkte hij dat er ergens nood was bij zijn patienten dan "vergat" hij een rekening te schrijven en als men dan later zelf om de rekening vroeg, dan kreeg men vaak als antwoord: "beste man, die rekening is allang betaald". SOllS werd er weI eens misbrnik van zijn goedheid gemaakt en dat is mede de oorzaak geworden dat hij eigenlijk arm gestorven is. Bij zijn veertigjarigjubileum werd hij door zijn patienten eens extra in de bloemetjes gezet.

17. Diender De J ong met zijn hond Hertha op het 1andgoed "Duinrell" toebehorend aan baron Van Pallandt. De heer De J ong werd in 1894 aangeste1d en hij was een voortreffelijk politieagent, die samen met zijn hond ontzag inboezemde. Later werd hij benoemd tot chef-veld wachter. Het gehele po1itiekorps bestond uit drie man.

18. De kappers van Wassenaar, er waren er niet zovee1, konden in hun zaken niet genoeg verdienen om hun gezinnen daarvan te onderhouden, en daarom hadden zij allen er nog andere besognes bij. Hier de kapsalon annex k1eermakerij van A. W. v.d. K1eij in de Langstraat. Voor de zaak herkennen wij Truus Verhagen, Theo van Lochem, Gerard van Kesteren, mevrouw V.d. Kleij-de Smit, A. W. v.d. K1eij. Uit het raam kijken Adri en Wim v.d. Kleij (kinderen).

19. In het begin vandeze eeuwvestigdezieh in Wassenaar de smid Westgeest. Was Wassenaar in het begin dezer eeuw een grotendee1s agrarisehe gemeente, waardoor Westgeest vee11andbouwwerktuigen kon 1everen, dit werd gehee1 anders, to en grote delen van de Wassenaarse buitenplaatsen werden verkave1d. Toen moesten er ook hekwerken worden geeonstrueerd. En het was deze riehting die Westgeest insloeg en met sueees! Ret bedrijf breidde zieh uit in de loop der jaren. U ziet hier Westgeest in zijn smidse anna 1928. De heer Westgeest is ver1eden jaar op hoge leeftijd overleden, nadat hij reeds vele jaren het bedrijf aan zijn zoons had overgedragen.

20. Hendrik Borsboom was, zoals reeds gezegd, een zeer goed vakman wat de loodgieterij aangaat. Dat hij niet bang was om de meest gevaarlijke karweitjes op te knappen bIeek weI in 1930 to en hem werd opgedragen de kerktoren van nieuwe leien en goten te voorzien. Met een leidekker uit Den Haag staat hij hier klaar om de toren te bekIimmen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek