Kent u ze nog... de Wassenaarders

Kent u ze nog... de Wassenaarders

Auteur
:   L.G. Oosterling
Gemeente
:   Wassenaar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1470-7
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wassenaarders'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

36. Wie van de oude Wassenaarders zal zich niet kunnen herinneren de figuur van Johannes Petrus V ogels, ook wei "Jan Kappie" genoemd. Een klein mannetje dat, door zijn zeer beschaafd optreden, op zijn clientele de indruk gaf van "betere" afkomst te zijn. Toch was hij een gewoon hard werkend man, die door het leven en de tegenslagen, die hij te verwerken kreeg gevormd werd. Trots was hij op zijn familiegeschiedenis, die terugging tot de dertiende eeuw en die waarachtig niet mis was, gezien het lijvige boek dat erover is geschreven. Reeds in de eerste helft van de dertiende eeuw was er een zekere Johannes V ogels, schepen van de stad Maastricht. De vader van Johannes Petrus V ogels, die 28 juni 1789 te Haarlem geboren werd, was timmerman en hij verhuisde van daar naar Wassenaar. In de wintermaanden verdiende deze man slechts vier gulden en tien stuivers. Later ging hij ertoe over petroleum en andere zaken te verkopen. Toen hij dit niet meer kon volhouden, nam zijn zoon, Johannes Petrus ("J an Kappie"), de zaak over. Verkocht zijn vader aileen aan landgoederen en boerderijen, "Jan Kappie" ging, vooral toen er veel nieuwe mensen Wassenaar binnenkwamen, reclame maken. De reclamekaart ziet u hiernaast afgedrukt.

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ J. VOGELS. ~ ~

~ ~t? Molenstraat 15 - Wassenaar. ~t? ~~

Handel in aile soorten van BRANDSTOFFEN ..

~~---..--a

Petroleum, Zeep, Zeemleder, Soda, Schuurzand,

W aschartikelen enz.

NETTE BEDIENINO, ~ ~ ~ ~ ~ CONC. PRIjZEN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

37. Ondanks de vele moeilijkheden die Vogels ondervond verloor hij zijn goede humeur met. Toen op een gegeven moment de petroleummaatschappij "De Automaat" ertoe overging zelf petroleum in Wassenaar te gaan verkopen, ging Vogels ertoe over am, van het weinige gespaarde geld dat hij bezat, een hit met wagen te kopen, Daarna kocht hij nag een paard met een zogenaamde "dog-car". Hij voelde zich zo rijk als een koning als hij 's zondags met vrouw en kinderen een rijtoer kon maken. Op deze foto ziet u hem, juist van plan zo een rijtoer te maken. In deze dog-car ziet u achterop zijn vrouw Maria Hoogstad met de oudste dochter Siska, naast hem zit zijn jongste dochter Antje en bij het paard staat zijn zoon Jan Vogels. Vogels was dol op zijn paard - zijn rijkdom - hij verzorgde het alsof het zijn kind was.

38. Op de plaats waar nu de Wassenaarse apotheek staat, stonden vier huisjes die honderdvijf jaar door de familie Vogels werden bewoond. Dezefoto dateert uit 1915. Voor het huis staan van rechts naar links: mevrouw Maria Vogels-Hoogstad, de jongste dochter Antje (veertien jaar) en de zoon Jan die postbode was. Jan heeft ook nog enige tijd dee! uitgemaakt van de gemeenteraad van Wassenaar.

39. Van Noort, vrachtrijder enz. enz., had het in de twintiger jaren van deze eeuw maar heel erg druk met het zand van de afgraving in de duinen aan "de Klip" (Wassenaarse slag). Hij deed dat gewoon met de schop, Het zand was nodig voor de aanleg van nieuwe straten in Wassenaar en voor de nieuwbouw. Hij woonde in een boerderijtje aan de Hoge Klei, Het was een schamel stuk brood dat hij hiermee verdiende.

40. Een gezellig buurpraatje aan het Dominee's laantje. Twee echte oude Wassenaarders: links ziet u de heer Van der Boog en rechts de heer Parlevliet.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek