Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5510-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Omdat de fotograaf op die bepaa1de dag in 1906 toch in Wateringen moest zijn, kon hij tegelijk de k1euters van de christelijke bewaarschool weI even mooi naar het vogeltje Iaten kijken. Ze hebben het allemaal netjes gedaan en we zien dan vooraan zittend: Frans van der Berg, ? van den Toom, ? Struyk, Maarten van der Berg en Anton van der Hoek. Op de tweede rij treffen we aan: juffrouw Van Esch met het dochtertje van de familie Putto, Truusje Vellekoop, onbekend, Jannetje van der Ende, Cor Moor, onbekend, Arie van der WeI, Marie van Velden, Lenie Vellekoop en Nico van der Berg. De derde rij begint links met Jo Vellekoop en verder herkennen we Gerrit Vellekoop, Johan Moor, ? Voogt, ? Vellekoop en ? van der WeI. Achteraan staan ten siotte: Johan de Zoete, Jaantje Kiewit, Rien Idema en Jansje van der Berg.

7. Omstreeks 1910 zien we een vijftal Wateringers bezig met zaag- en hakwerk. Van links naar rechts herkent meru ? Daniels, ? Boeters, J. Bakker en L. van der Scheer, terwij1 men de laatste niet kan thuisbrengen. De foto is in ieder geval niet in Wateringen gemaakt, terwijl nog niet bekend is waar in Nederland dan wel. Het lijkt erop alsof ze in de griendcultures bezig zijn. Misschien wel in de Biesbosch of elders in Zuid-Holland. Uit de grienden werden voor het Westland wel veel stokken betrokken voor de teelt van bonen, de zogenaamde bonestaken. Mogelijk dus dat ze voor de Westlandse tuinbouw bezig zijn met het klaarmaken van deze bones taken.

8. Voor de katholieken in het Westland was een processie naar Kevelaer een hoogtepunt in hun geloofsleven. Men sprak van de "Westlandsche Processie naar Kevelaer" omdat het Westland een eigen broederschap hiervoor had opgericht. Ook uit Wateringen namen jaarlijks veel geloofsgenoten aan deze processie deel. In de Maria-bedevaartplaats zien we hier dan ook verschillende Wateringers op de foto in eerbiedige devotie aan de processie deelnemen. De foto moet gemaakt zijn omstreeks 1910.

9. Slager C.F. Scholtes uit de Herenstraat poseert hier omstreeks Pasen 1910 met zijn paaskoe. Naast hem, bij de ingang van de slagerij, zien we zijn zuster Marie Scholtes. Ret was bij de slagers een goede gewoonte om jaarlijks met Pasen zich te zamen met het best aangekochte stuk slachtvee te laten vereeuwigen. Ook werd vaak nog deelgenomen aan een keuringswedstrijd. Behaalde de door hen aangekochte koe een eerste prijs onder het gekeurde slachtvee, dan betekende dat natuurlijk extra reclame voor de slagerij. Ret slachten gebeurde in die jaren ook nog vrij algemeen bij de slager thuis. Pas later ontstond de verplichting om het slachten aIleen in daartoe aangewezen slachthuizen te doen plaatsvinden.

10. Ondanks veel navraag is nog niet komen vast te staan waarom deze heren zo broederlijk vereend werden gefotografeerd. Achter een van de heren staat weI een bord met het opschrift:

"Hartelijk Welkom. Tentoonstelling". Het zou dus een tentoonstellingscomite kunnen zijn, maar dat is geenszins zeker. Geschat wordt dat de foto tussen 1912 en 1918 zal zijn gemaakt. Plaats van handeling is de zaal voor bruiloften en partijen van Arie van Es. Deze zaal was gelegen aan de Herenstraat en later werd drukkerij Ammerlaan hierin gevestigd, Van de veertien heren werden er tien herkend. Op de achterste rij poseren, vanaf links: ? Visser, J. Kerklaan, Th. Scholtes, P. van Leeuwen, C. Scholtes, J. van der Kley en een on be ken de. Op de voorste rij: onbekend, A. van der Meer, G. van der Burg, J. Duyndam en meester H. Ammerlaan, gevolgd door twee heren die niet werden geidentificeerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek