Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5510-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Een zeer sfeervo1 plaatje maakte een fotograaf van het interieur van de Wateringse groenteveiling. Het tekent precies de gang van zaken in die dagen. De foto is waarschijnlijk aan het begin van de jaren twintig gemaakt. Terwijl de blauwe druiven van Piet Vis (zie kistjes) worden geveild, verdringen de tuinders zich om de roltafels om vooral maar goed op het plaatje te komen. De kooplieden blijven rustig in de banken, om dadelijk te trachten weer een koopje te bemachtigen. Op de betrekkelijk kleine veilingen waarvan ook Wateringen er toen nog een had, ging het zeer gemoedelijk toe. Deze gemoedelijkheid is op de huidige mammoet-veilingen niet meer te vinden, omdat efficiency daar de noodzakelijke voorrang heeft verkregen. De West1andse tuinder heeft daarmee genoegen genomen omdat hij weet dat aIleen op die manier de economie van zijn bedrijf wordt versterkt.

17. Rond 1934 werd de zesde klas van de rooms-katholieke jongensschool St. Jozef heel netjes met de meester op de foto gezet. Dat de meeste jongens hun bretels openlijk tonen is geen bezwaar; dat hoorde nu eenmaal bij de mode van die dagen. Op de bovenste rij zien we vanaf links: ? van der Maarel, Koen Born, Hooglander, F. Vastersavendts, Janus Bakker, Gerrit van der Wilk en Jan van Gaalen. Op de tweede rij: Servaas Boks, Piet Vis, Gerard van der Wilk, Piet van Hoisteyn, Gerard Helderman Czn., A. van Look, H. van Gaalen, Cor van Koppen, Jan van der Meer en Henk van der Burg met achter hem het hoofd der school N. Boelrijk, Dan staan drie jongens wat verloren tussen de tweede en derde rij in. Het zijn: Theo van Velzen, E. Lobker en een onbekende. Geknield in de derde ri] zien we: ? Duijvestijn, A. van Adrichem, ? Nederpelt, onbekend, ? Helderman, A. van der Berg, E. de Jong, een onbekende en Gerrit van der Kooy. In de onderste rij ten slotte zitten: een onbekende, A. Kamps, Cor de Kok, ? Jutte, Leo Boeters, Anton van Zijl, Theo Bakker en Cor Arkesteyn.

18. In 1924 werden de kinderen van de christelijke bewaarschoo1 netjes neergezet om naar het "vogeltje te kijken". Op de achterste rij zien we: Arnold Groen, Arie Janknegt, Hannie Bouman, Wim van Zanten, Arie van der Berg, Klaas van der Berg, Dries van der Berg, Clasien van der Berg, Marie van der Lely en Kees van der Lely. Op de tweede rij beginnen we met mejuffrouw Peters met op schoot Jannie van der Kaay; dan volgen: Wim Janknegt, Fie van Zanten, tweemaal een onbekende, Marie van Eck, Jan van Eck, Bets Stokdijk, tweemaa1 een onbekende, Jannie Vellekoop, onbekend en Jannie Zonneveld. Op de voorste rij ten slotte: Jan den Toom, onbekend, Bep Vink, Neeltje van der Meer, onbekend, Frans Groen, Annie van Reeuwijk, Jannie van Zanten en Sjanie van der Kaay.

19. Bij een van de oranjefeesten werden deze muzikanten in kledij van de Gouden Eeuw op de gevoelige plaat gezet. Wellieht was het in 1923, toen koningin Wilhelmina haar zilveren regeringsjubileum vierde. Zeker is dat het gebeurde bij een allegoriseh spel dat werd opgevoerd aan de Noordweg bij de Kwaklaan. De muzikanten zijn, gezien van links naar reehts: Leo Donek, Jan van Hagen, J 0 Hulseher en Kees van der Huysen.

20. In 1924 had de rooms-katholieke jongensschool S10 J ozef een viertalleerkrachten, en wel van links naar reehts: meester Fluitman, meester H. Ammerlaan (die een grote bekendheid genoot in Wateringen), meester N. Boelrijk en rnejuffrouw J. Spee.

De heer Boelrijk heeft als hoofd van deze school een zeer lange staat van dienst gekend. Meer dan veertig jaar leidde hij deze school. In de beginperiode was hij ook actief betrokken bij de voetbalvereniging Pius X. Bij gelegenheid van een wedstrijd had men zich in voetbaltenue gehuld en was men de weg overgestoken omdat het speelveld aan de andere zijde van deze weg lag. Later kreeg de heer Boelrijk hierover een reprimande van zijn schoolbestuur. Het gaf namelijk geen pas dat hij met ontblote ben en de openbare weg had betreden!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek