Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5510-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Eens per jaar vierden in vroeger dagen de kinderen van de rooms-katholieke scholen de zogenaamde .Kindsheiddag". Het doel van deze dag was vooral de kinderen liefde en interesse bij te brengen voor de missie-arbeid van paters en zusters in de missielanden. Vaak werd deze dag opgeluisterd door een Kindsheidoptocht. Wateringse jongens en meisjes beeldden omstreeks 1933 het vertrek uit van jonge missionarissen naar de tropen. J ongens en meisies hadden zich verkleed in de verschillende habijten van de diverse missie-orden. De boot is kennelijk gebouwd op het chassis van een Vios-bus. Deze wagen bleek in dat jaar weI het hoogtepunt van de optocht te zijn,

27. Rond 1935 liet harmonie "De Phoenix" zich met alle 1eden fotograferen. We zien op de achterste rij, van links naar rechts: Jac Kerklaan, Jan Eygermans, Willem van Leeuwen, Piet van Zwet, A. Tangel, G. van der Burg, Albert Franken, Piet van Hagen en Jan Onings. Op de tweede rij van achteren: H. Bakker, Kees van der Zijden, Th. van Hagen, Nico van Zwet, Reinier Vogels, G. de Gier, Jan van der Kley, A. van der Burg en Jan Scheer. Op de middelste rij hebben zich opgesteld: Kees van der Huysen, Fr. van Dijk, Jo van Velzen, A. van Zwet, M. van Hagen, B. van der Hut, J. Born, P. van der Hoeven, Jac. Waardelo, J. van Hagen, Theo van der Hoeven, Leo Donck en Lou Solleveld. Zittend zien we: Willem van Mierlo, dirigent Vrijhof, secretaris notaris Van Wessum, penningmeester N. Boelrijk, David Hoek en G. van der Burg. Vooraan zitten ten slotte nog de jongens: G. van der Wilk, Henk van der Burg en Jo Hulscher.

28. De autobusonderneming Vios is een Waterings bedrijf, gesticht en geleid door P. Lipman. Deze heer Lipman werd algemeen betiteld als Piet Vios, terwijl hijzelf ook deze benaming weI gebruikte bij gelegenheid van een ingezonden stuk in de krant. Ret bedrijf was niet aIleen bekend geworden in het Westland, maar door geheel Nederland en ver daarbuiten. Ook de eerste regelmatige busdiensten in het Westland werden door de Vios verzorgd. Ret bedrijf nam een grote vlucht en vele Wateringers vonden er werk als chauffeur of monteur. Omstreeks 1936 werd deze foto gemaakt bij een van de buss en van het bedrijf. Van de dames herkende men onder meer mevrouw Lipman, de echtgenote van de stichter van het bedrijf'; hun dochter; mevrouw Lock en mevrouw Scholtes.

29. Op bijgaande foto zien we het portaal van de oude hervormde kerk aan het Plein, v66r de verbouwing van 1936. De oude koster Tinus Valstar luidt hier het "klokje van elven". Het luiden van de klok om deze tijd van de dag was een eeuwenoud gebruik in Wateringen. Pas na het verstrijken van de tweede wereldoorlog is deze traditie in onbruik geraakt. Koster Valstar was ongehuwd en woonde met zijn zuster in een huis aan het begin van de Herenstraat, aan de andere zijde van de vaart.

30. In 1936 vierde burgemeester A.J. Verhoeven zijn vijfentwintigjarig arnbtsjubileum, Bij die feestelijke gelegenheid werd deze foto gemaakt, nog in het oude gemeentehuis aan het Plein, op de plaats waar later de winkel van slijterij Holtkamp is gebouwd. Op de aehterste rij zien we, staande van links naar reehts: meester Zaat, meester A.H.M. Langejan, J. Vis met aehter zich, juist zichtbaar, J. Spee, dan een onbekende, voorts J. van der Linden, C. Born, dokter Jansen, burgemeester Kampsehoer van Monster, dan een drieta1 onbekenden, onder wie toeh waarschijnlijk burgemeester Crezee van De Lier moet zijn, verder dominee H.J. Groenewegen, pastoor Visser, dokter A.W.A. Hoogwater, notaris Van Wessum, pastoor Warnink van Kwintsheu1, ? Hendrix, burgemeester Elsen van Naaldwijk, Kl. de Baan, ? Smit, ? Lotsy en L. Zwinke1s. Zittend zien we, eveneens vanaf links: Bruin Noordam, W. van Uffelen, meester Boelrijk, P. Nouens, M.P. Meissen (de latere burgemeester van Wateringen), J. van der Va1k, de jubilaris burgemeester A.J. Verhoeven, dan een dochtertje en mevrouw Verhoeven, vervolgens Jan van der Kley, Toon Link, onbekend (of dit moet burgemeester Crezee uit De Lier zijn) en ten slotte Piet van der Knaap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek