Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5510-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De burgerwacht van Wateringen in 1938 gefotografeerd met de burgemeester en de commandant. Een burgerwacht van destijds is te vergelijken met de noodwachtreserve van het ogenblik. Toen echter bestond het geheel louter uit vriiwilligers en het was bedoeld om de burgerbevolking te beschermen in tijden van gevaar. Zoals dat overal in het land het geval was, werd de burgerwacht in het begin van de tweede wereldoorlog op last van de Duitse bezetter opgeheven. Staande op de bovenste rij zien we vanaf links: Jan Vis, Aad van Gemmert, Siem van der Valk, Niek Duijvestijn, Geert Kerklaan en Theo van der Loos. Op de middelste rii: Michiel van der Wilk, Jan Kley, Sjaak Kerklaan en Theo van der Loos. Op de middelste rij: Michiel van der Wilk, Jan Leerdam, Evert van der Sman, ? Driessen, Gies Lobker, Wim van Zanten, Kees van der Lely, Henk van der Wilk, Jo van Velzen, Dorus Grootendorst, Anton van Adrichem, Piet Meynderts, Peet Boets, Koos van Zijl, Arie Duijvestijn en Kees van der Zijden. Achter de tafel, zittend: Izaak van der Lely, Klaas Hofstede, Jaap van der Loos, burgemeester A.J. Verhoeven, commandant Schaapman, C.R. Kuhne, Richard Kramer en als laatste Joop Gardien.

32. In de vooroorlogse jaren kende men in de rooms-katholieke jeugdbeweging voor de jongens tot ongeveer zeventien jaar de " Kruisvaart", mede door de uniformen misschien wat te vergelijken met de padvinders in neutrale kringen. Door de Duitse bezetter in de oorlog verboden, is deze vorm van jeugdbeweging na de oorlog niet meer teruggekomen. Ook in Wateringen was een afdeling van de "Kruisvaart", het cohort "Sint Jan" geheten, dat hier in het najaar van 1940 werd gefotografeerd. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: Cor Verbeek, Dick van Rutte, Wim Suyker, Koos Duijvestijn, onbekend, Nol Nederpelt, Bert Ammerlaan, Geert Arkesteyn, Jac. Samwel, Theo Zwinkels, Henk Zwinkels, Han van der Goes, Paul Duijvestijn, Kees van der Valk en Han Lipman. Op de tweede rij van achter zien we: ? Helderman, onbekend, Geert Meurs, G. Bouman, ? Vijverberg, Piet de Kok, Nic Arkesteyn, Theo Vis, Jan van Rutte, Kees van der Helm, Martien Zwinkels, Arie van der Valk, Geert Helderman, Geert Romeyn, onbekend, Eduard van der Knaap en Henk Zwinkels. Op de derde rij zijn gezeten: Nic van der Burg, Wallie Smits, Geert van Zijl, Koos van Leeuwen, Jan Arkesteyn, Piet Eygermans, Henk Ammerlaan, Andries van der Knaap, kapelaan Remmers, algemeen leider Arnold Onings, onbekend, Freek Verhagen, ? van der Hoeven, Kees Maat en Piet Kapelle. Geheel vooraan zitten Henk Officier, ? Vijverberg, Wim van der Maarel, Harry Scholtes, Leo van Koppen, ? Zwinkels, Thomas Dekkers, onbekend, Bram van der Goes, onbekend, Kees Tetteroo, Ab van Zeijl, Jan Hilgerson, tweemaal een onbekende, Koos Nederpelt, Gerard Holsteyn en Theo Kouwenhoven.

33. Tijdens het pastoraat van pastoor Vorkotter werd er te Kwintsheul een rooms-katholiek kerkhof aange1egd. Dat gebeurde omstreeks 1910. Men heeft er vee1 bomen voor moeten rooien. Aan deze stobbe te zien waren daarbij bomen van respectabe1e omvang. Met de huidige inzichten aangaande het milieu zou men zeker trachten dergelijke bomen te sparen. Maar het is intussen genoegzaam bekend dat er na 1910 op tal van p1aatsen in het Westland vele mooie bomen gerooid zijn. Hetzij voor wegenaan1eg of dorpsuitbreiding, hetzij voor het klaarmaken van een nieuw tuinbouwbedrijf. Op deze foto staan van links naar reehts: ? Berendse, een onbekende kneeht van timmerman Van der Zande, Dorus Zuiderwijk, H. Kraan en J aap van Zeijl, die gezamenlijk de restanten van een maehtige boom te lijf gaan.

34. Enige jaren ge1eden verdween het bejaardentehuis "Huize Maria" uit Kwintsheu1 en werden de Heu1se bejaarden te zamen met de Wateringers ondergebracht in "De Ark" te Wateringen. Toch was op dat moment "Huize Maria" nog niet eens vijftig jaar oud. Bij ge1egenheid van de feestelijke opening van dit tehuis in 1923 werd bijgaande foto gemaakt. Gehee1 links zien we pastoor Vinkesteyn, gevo1gd door de bruidjes: Tien Strik, Bep Ho1steyn, Gre Ho1steyn, Co Mooiman, Cor van der Va1k, Annie Bosman, Annie de Kok, Sjaan Thoen, Marie Kester, Da Va1k en Corrie Ho1steyn. Van de religieuzen die de bejaarden gingen verzorgen herkende men alleen maar zuster Paulien.

35. Dit win terse plaatje werd in 1924 in Kwintsheul geschoten. Het betreft voora1 de farnilie Leerdarn die hier in de zoeker werd genornen. Onder rneer zijn op deze foto aanwezig: Piet Leerdarn, Jan Leerdarn, P.J. Leerdarn en Gre Leerdarn. De foto rnoet gernaakt zijn voor het huis van rnevrouw Starn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek