Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2461-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. In het eerste kwart van deze eeuw was aan de Laan van Duynisveld het tuindersbedrijf van Gerrit van Holsteiin gevestigd. Niemand dacht er to en aan dat enkele jaren later hier een gerieflijk onderkomen zou staan voor de Wateringse bejaarden. Huis en tuin van de familie Van Holsteiin moesten toen wijken voor de plannen van de gemeente. Toen het bejaardenhuis aan het eind van de jaren twintig voltooid was, werd de Laan van Duynisveld omgedoopt in Laan van Sint Jan. Dit omdat het voor die tijd fraaie "rusthuis", evenals de katholieke kerk een kleine dertig jaar eerder, naar Sint Jan werd vernoemd. Dit huize "Sint Jan" is inmiddels al weer ettelijke jaren geleden met de grond gelijkgernaakt, om plaats te maken voor het nog modern ere bejaardencentrum "De Ark". Hier kunnen Wateringse en Heulse beiaarden van aile gezindten genie ten van een rustige oude dag.

Leuk op deze foto is de ranke toren van de kerk van Sint Jan de Doper, zodat elke mogelijke twijfel over dit stukje Wateringen uitgesloten is. Voor het tegen het huis aangebouwde druivenkasie van het type .Jessenaar" kijken we naar de bewoners, vanaf links bovenaan: Simon van Holsteijn, Gerrit van Holsteijn, de eigenaar van het bedriif, en Annie, Toos en Co van Holsteijn, Op de voorgrond zitten oud en jong verenigd, te weten: Piet van Holsteijn, mevrouw Van Holsteiin-Immers, echtgenote van Gerrit, met dochtertje Nellie op haar schoot, Jacobus Immers, Riet van Holsteijn, mevrouw Immers-Jansen met de karakteristieke Zuidhoilandse kap, en Koos van Holsteiin.

De heer en mevrouw Immers woonden bij hun dochter in, zoals toen wel meer gebruikelijk was.

7. Op de grens van de gemeente Wateringen was het boerenbedrijf van Leen van Zeijl gevestigd. Deze aan de Zweth gelegen boerderij werd door vele mensen in de omgeving "De Oranjeboom" genoemd. Want langs varende schippers konden hier terecht voor hun pilsie of een lekkere beker anijsmelk. Dit soort boerderijen die langs het water gelegen waren, werden aan het begin van deze eeuw veelvuldig gebruikt als "pleisterplaats". In het kleine winkeltje, wellicht is "cafeetje" een betere benaming, kon men tevens worst, spek, sigaren en zelfs een heel, half of een kwart bruin brood verkrijgen.

Veel van de Westlandse boerderijen zijn in de loop der jaren verdwenen; deze is voor het grootste gedeelte behouden gebleven, met dien verstande dat er geen "versnaperingen" meer te halen ziin. De boerderij wordt nog steeds bewoond door de familie Van Zeijl, Ongetwijfeld heeft de fotograaf gezorgd dat hi] op een zondag ter plekke was om dit plaatje te kunnen maken, want in hun beste kleren zomaar "doordeweeks", dat was er zo'n zeventig jaar geleden niet bii.

Links staat boer-kastelein Leen van Zeijl; Chiel van Zeiil heeft op het paard plaats genomen. Aan de rechterzijde zien we Bert van Zeiil, die in latere jaren naar Australie is geemigreerd. Chiel van Zeijl is een tijd lang beroepsmilitair geweest, maar is later toch weer in het "vak" terechtgekomen.

8. Op een mooie zondagmorgen in 1925 werd deze omvangrijke groep jonge Wateringers "gekiekt". Het gebeurde, hoe kan het anders, bij een van de vele bruggetjes waaraan de Herenstraat toen zo rijk was. Als decor diende een oude druivenmuur. Het witte bruggetje op de achtergrond leidde naar de Laan van Duynisveld. Op deze foto staan enkele jongedames zonder .Jioofddeksel'' afgebeeId; dit was in die tijd hoogst ongebruikelijk. Het overgrote deel is echter wel voorzien van hoeden of petten.

Onderaan zien we, van links naar rechts, zittend: Piet van Zwet, Nico van Velzen, Cor van Steekelenburg, Jan van Velzen, Jo de Kok, Jo Zuiderwiik, Jan van der Kraan, Leen van Bergen Henegouwen en Kees van Es.

De vijf kleintjes rechts achter hen zijn Riet Simons, Francien Simons, Cor van Koppen, Theo van Koppen en Bap van Gaalen, vervolgens in het zwart Annie Born, iets naar boven Koos Kerklaan, later koster van de J ozefparochie, Kees van der Kraan en Aad de Kok.

De grote groep achter hen bestaat uit, van links naar rechts: Bert Born, Koos Waardeloo, Lau van der Voort, Co van Holsteijn, iets onder hem Jan van Koppen, Rinus de Kok, Aad van Gemmert, naar boven het Duitse rneisie Dora Baltesz, Frans Simons, Jo Waardeloo, Ploon Hogervorst, Stien van der Kooy, boven haar Marie Kerklaan, Riet van Bergen Henegouwen, een meisje van Kerklaan, Sjaan van Koppen en Corrie Scholtes.

Boven op de brug bevinden zich dan nog: Hilda Baltesz, eveneens uit Duitsland, Gerarda van der Berg, Lena van der Berg, een halve eeuw werkzaam geweest als "non" in het Noordhollandse Hoom, waar zij zeer veel heeft gedaan voor het weI en wee van de zieken in het Sint-Franciscusgasthuis, vervolgens iets naar beneden Corrie de Groot, J 0 Born, Gerarda de Groot, Sien van der Zande, Annie van Holsteijn, Toos van der Voort en iets hoger staat nog een meisje Van Holsteijn, De jongens achter hen luisteren naar de namen Leo de Groot, Henk van der Loos, Piet van der Doef, Nico van der Loos, Theo van der Loos, Jan Zuiderwiik, Piet van Koppen, Jan van der Loos, een jongen Van Hagen en Rien van der Berg.

De laatste paar onder enig voorbehoud, want die zijn vrij onduidelijk aan de buitenkant opgesteid.

9. Voor u staat de eeuwenoude boerderij van de familie Hofstede aan de Poe1dijkseweg. Hoewe1 deze boerderij op Haagse gemeentegrond staat, is de familie Hofstede toch altijd Waterings geb1even. Zoa1s veruit de meeste boerderijen in Nederland, is ook deze uits1uitend bereikbaar via een oprij1aan. Deze a1 in de zestiende eeuw gebouwde hoeve is officiee1 naam1oos, doch voor oudere mensen in de omgeving werd de boerderij bekend onder de naam "Iepenburg". Waarschiinlijk is die naam afge1eid van het grote aanta1 iepebomen dat oprij1aan en erf sierde (en voor een gedeelte nog siert). De boerderij is, behoudens enke1e k1eine verbouwingen, nog gehee1 in de oude staat gehandhaafd. Terecht is zij dan ook gep1aatst op de monumentenlijst.

Dat het 1even op "Iepenburg" goed is, wordt bewezen door de krasse, ongeveer 90 jaar oude boer Koos Hofstede, die samen met zijn echtgenote nog steeds in een gedeelte van de boerderij woonachtig is. De zorg voor het 1andbouwbedrijf is uiteraard a1 jaren ge1eden van vader op zoon overgegaan. Zoon Andries behoort tot de vijfde genera tie van de familie Hofstede. Maar ook de zesde generatie is woonachtig op deze p1aats, zodat er over een aantaljaren weer een opvo1ger is. Op deze in 1920 gemaakte foto (inzet) zien we het zesta1 dat dagelijks in en om de boerderij te vinden was, namelijk: Gerrit van der Berg, Jan Hofstede, Bert van der Berg en de to en nog piepjonge "baas" Koos Hofstede, die zich van links naar rechts 1aten bewonderen. Onderaan bevinden zich links Leen Griffijn en Arie Opdam.

10. Toen meester Strous omstreeks 1920 zijn zilveren jubileum als onderwijzer vierde, viel hem een grootse hulde ten deel. Vrijwel alle verenigingen van Wateringen en Kwintsheul waren vertegenwoordigd. Omringd door familieleden en afgevaardigden van de beide dorpen werd er een "staatsiefoto" gemaakt. De heer Strous was hoofd van de openbare lagere school aan de Herenstraat. Hij was in Wateringen gekomen als opvolger van meester Van Deventer. Tweede van rechts zit de niet minder bekende onderwijzer Heinz Ammerlaan, die jarenlang ziin beste krachten als "onderhoofd" aan deze school gegeven heeft. Onder de luifel van de school presenteren de volgende Wateringers (en een paar Heulenaars) zich.

Onderaan, vanaf links: Jan Helderman, Bert van Zeiil, Janus Vis, de jubilaris meester Strous, mevrouw Strous-Edixhoven, meester Ammerlaan en Theo Scholtes.

Achteraan staan, eveneens vanaf links: Arie van Zeijl, Hugo van Steekelenburg, Aad van der Doef, Antoon van der Berg, iets voor hem Piet de Groot, Dirk Strous (later tot priester gewijd), Betsie Edixhoven, zuster van mevrouw Strous en als huishoudster werkzaam bij de farnilie Hoek, Frans Strous, Kees van Leeuwen, Hein de Groot, Piet van Reeuwijk, Nico Duynisveld en Willem Brabander.

De beide jongens De Groot waren zonen van de Delftse ingenieur J ozef de Groot, die gehuwd was met Anna Hoek uit Wateringen. Hein de Groot, die pater geworden was, verongelukte op weg naar de missie in Indonesie doordat het schip waarrnee hij reisde in het begin van de Tweede Wereldoorlog werd getorpedeerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek