Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2461-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. In het voorgaande boekje van Wateringen heeft u kunnen zien hoe in het eerste kwart van deze eeuw de situatie aan de Kwak was. Het voor vele Wateringers onvergetelijke "slootje" omgeven door prachtige fruitbomen en het al even romantische paadje, moest wijken voor een moderne Kwaklaan, die geschikt werd voor aile verkeer. Het geheel kreeg zijn beslag enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog uit zou breken. Via deze opname zijn we getuige van de opening van de zojuist gereedgekomen verkeersweg. Met in hun midden de harmonievereniging "De Phoenix" (zonder uniform, maar met petten en hoeden) loopt een schier eindeloze rij Wateringers mee tijdens de openingsceremonie. Vrij logisch dat ik me moest beperken met het noemen van de namen, want veel mensen staan er onherkenbaar op. Uiteraard zijn de kopgroep en het eerste deel van het "peloton" wel bekend. Ongetwijfeld een uitdaging aan de inwoners om te zoeken naar nog meer bekende Wateringers.

Eerste van de kopgroep is J ochina Vellekoop. Zij wordt gevolgd door een viertal jongedames, die luisteren naar de namen Gerrie van der Berg, Willemien van Eendenburg, Jannie Stokdijk en Coba Degeling, die vanaf links volgen. Het viertal daarna bestaat uit Co Noordam, Corrie van der Schoor, Gerarda van der Kruit en Stien Hanemaayer. Het "peloton", dat uit Phoenixleden bestaat, heeft in Leo Donck (met witte pet), Willem van Leeuwen, met grote trom, Kees van der Huiisen, met kleine trom, en de Leidschendamse dirigent Van Veen een paar bekende Wateringers vooraan lopeno

Achter dit viertal zien we links nog Kees van der Zijden, Jan van Hagen en meester Bosman, met gebogen hoofd. Aan de rechterziide van de groep vallen Toon van Zwet en Jan Eigermans op. Achter Leo Donck loopt Jo Hulscher. Verder Janus van der Burg en Piet van der Spek en vervolgens het gehe1e peloton. De donkere dame vooraan is Anna van Holsteijn,

32. Tot 1950 was het biina vanzelfsprekend dat de Westlandse jongens en meisjes na het verlaten van de Iagere school gingen werken. De jongens voor het merendeel in de tuinderijen en de meisjes veelal in de toen nog erg grote gezinnen. Voortgezet onderwijs was er wel, maar er werd maar door een zeer klein percentage gebruik van gemaakt. En dit onderwijs was natuurlijk niet in het Westland, maar in een van de ons omringende grote steden. Nu is daar wel een grondige verandering in gekomen. Verreweg het grootste gedeelte van de opgroeiende jeugd komt in aanmerking voor het middelbaar en hoger onderwijs, Dit is een logisch gevolg van het feit dat de jonge mensen nu eenmaal veellanger leerplichtig bliiven. In het verleden gebeurde het vaak dat de kinderen van omstreeks 10 jaar at gingen werken. Dat was natuurlijk ook geen goede zaak. Voordeel van de langere leerplicht is dat de jongens en meisies veel meer geschoold het bedrijfsleven in kunnen gaan.

Deze foto laat ons een groep jonge Wateringers zien die, vrijwel zeker, alleen het lager onderwijs gevolgd heeft. Praktische ervaring werd in die jaren al op zeer jeugdige leeftijd opgedaan. Deze Wateringers zijn "gekiekt" voor het oude gemeentehuis, dat diende als verzamelpunt voor het dagelijkse praatje,

We zien bovenaan, van links naar rechts: Nol van Gemmert, Bert Gardien, Harrie de Leeuw, Leen den Toom, Kees van Zanten, Tinus van Hagen en Jeroen de Zoete.

Onderaan liggen, vanaf links: Flip Gardien, Janus Grootendorst, Dorus Ammerlaan en Antoon van der Berg.

En dit alles speelde zich af in het jaar 1924.

33. We nemen u even mee naar een bijzonder fraaie serre met druiven op het bedrijf van Dirk de Vette aan de Herenstraat. Deze serre werd in 1910 gebouwd door de firma Zegveld uit Rijswijk. Van deze riik beladen bomen wordenjuist de eerste trossen (Gros Colman) geoogst. Gros Colman stond bekend om haar bijzonder grote korrels (bessen) en de aparte kleur, die ook in het stadium van oogsten blauw/groen was gebleven. De meest bekende druivenrassen waren Black Alicante en Frankenthaler, doch ook Muscaat van Alexandrie en Golden Champion werden, zij het in mindere mate, geteeld. Dit laatste ras werd vooral veel geteeld in de omgeving van de veiling "Sammersbrug". Het werd pas na de eeuwwisseling hier ge imp orteerd. Jarenlang is dit ras (Gouden Kampioen) het zorgenkind geweest vanwege de slechte zetting.

In 1915 kwam een Wateringse tuinder tot de ontdekking dat dit ras bestoven moest worden ten einde een betere zetting te verkrijgen. Deze kas is, evenals vele andere, al jaren geleden aan de expansiedrift van de tuinbouw in onze streek ten prooi gevallen. De druiventeelt liep om allerlei redenen terug en de braakliggende grond tussen de kassen moest benut worden. Dat kon alleen door de kassen af te breken en er warenhuizen voor in de plaats te zetten. Nu is de teelt van druiven, zij het op kleinere schaal, toch weer interessant vanwege de gunstige prijsontwikkeling. Helemaal verdwijnen uit het Westland zal de druif gelukkig dan ook niet.

We zien, al of niet aan de oogst, van links naar rechts: Job Hoogveld, een veldstudent uit het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Doornenburg, Aad de Vette, Antoon de Vette, Gerard de Vette, "baas" Dirk de Vette en Theo de Vette.

Opname in de zomer van 1917.

34. Aan de Herenstraat was het schildersbedrijf van Cees van der Meer gevestigd. Bij deze zaak kan men anna 1983 nog steeds terecht voor schilder- en behangwerk, maar wel op een ander "plekje" in het dorp. Toen deze opname op 31 augustus 1928 gemaakt werd, stond het bedrijf nog in de kinderschoenen. Het was in die tijd een traditie dat de firma Van den Doel en Fray een versierde wagen ter beschikking stelde voor de optocht die dan gehouden werd ter gelegenheid van de veriaardag van koningin Wilhelmina.

Cees van der Meer, trouw afnemer van de produkten die deze firma te bieden had, maakte dan tevens rec1ame voor zijn eigen zaak. De firma Doelfray (samenvoeging van de namen van beide firmanten) was leverancier van alle voorkomende benodigdheden voor huis- en decoratieschilders en was gevestigd in Den Haag.

Voor het huis van "meester"-schilder Cees van der Meer poseren, van links naar rechts: Dien van Velzen, die voor de poort staat, Dien van der Meer, Marie van der Meer, mevrouw Klazina van der Meer-van Zeyl, Annie van der Meer, schilder Cees van der Meer en Jan van der Meer.

Voor de auto staat de chauffeur van Doelfray en achterop de wagen zitten rechts Jan Langeveld en Jaap Bisschop.

35. In het begin van de jaren twintig was het nog een hele gebeurtenis als men een dagje naar het strand ging. De familie Verbakel had er toen echter a1 een traditie van gemaakt dat er af en toe eens een "reisje" naar Kijkduin gemaakt zou worden. Op zo'n dagje Kijkduin moesten natuurlijk zoveel mogeliik kinderen van de familie aanwezig ziin. De alleroudsten en de a1lerjongsten werden met de auto van Joop Verbakel, die een smederij annex rijwielhandel had in Wateringen, naar Kijkduin vervoerd. De grotere kinderen werden door Kees Born met ziin wagen, bespannen met een paard, naar het strand gebracht.

Zoals op de foto te zien is, zorgde de familie weI dat niemand iets te kort kwam op zo'n dagje. Van alles was van huis meegenomen om de inwendige mens te versterken. am een mooie herinnering te krijgen van zo'n onvergetelijk dagje uit moest er natuurlijk een familiefoto gemaakt worden.

De volgende leden van de familie stellen zich aan u voor. Bovenaan vanaf links: Henk Born, Nol Rethans, in de strandstoel oma Haagen-van Wissen, Nel en J 0 Diemers, J 0 Born, Riet Haagen, Nol Born en in de strandstoel mevrouw Pie Verbakel-Haagen met Riek Verbakel op schoot.

Tussen de twee strandstoelen bevinden zich van links naar rechts: Ard Verbakel, Siaan Verbakel, Koen Born, Jan Born, iets boven hen Jan Rethans en Dora Bakker, dienstbode bij de familie Verbakel, met op schoot Riet Verbakel. Links zien we dan nog mejuffrouw Rethans met Annie Rethans en mevrouw Rethans-Haagen, ook afkomstig uit Wateringen, met haar zoon Karel. Geheel vooraan maken Annie Verbakel en Riet Rethans de foto compleet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek