Kent u ze nog... de Weerseloërs

Kent u ze nog... de Weerseloërs

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0515-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weerseloërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Weerselo is, zoals bekend, ontstaan uit de samenvoeging van oude marken te weten: Dulder, Deurningen, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Rossum en Volthe. Weerselo draagt ook nu nog een uitgesproken landelijk karakter en ligt enigszins geïsoleerd. Wat oppervlakte betreft is het een van de grootste gemeenten van Twente.

De gemeente bestaat thans uit vier dorpskernen, zijnde Weerselo, Rossum, Deurningen en Saasveld. Sinds het kanaal van Almelo naar Nordhorn is gesloten voor de scheepvaart zijn er in Weerselo geen waterwegen meer.

Op 1 Januari 1972 Is de grenswijziging tussen de gemeente Weerselo enerzijds en Hengelo (0) en Borne anderzijds, een feit geworden. Ruim elfhonderd hectaren heeft Weerselo van zijn grondgebied moeten afstaan, aan Hengelo en Borne, terwijl eveneens elfhonderd inwoners van Weerselo overgingen naar deze gemeenten. Van de vier woonkernen is het dorp Weerselo de grootste. De hele gemeente Weerselo had op 1 mei 1972 eenentachtighonderd inwoners. In het dorp zelf is het gemeentelijk bestuursapparaat gevestigd. Verder is er een nieuwe bibliotheek en beschikt het dorp over een bejaardentehuis (huize St-Jozef), een boerenleenbank, en wit-gele kruisgebouw, een huishoudschool en twee scholen voor lager onderwijs. Uitvoeringen van verenigingen vinden plaats in het nieuwe dorpshuis het "Trefpunt" gelegen in de kom van het dorp. De overige kerkdorpen Rossum, Deurningen en Saasveld, hebben eveneens de beschikking over een katholieke kerk, een lagere school en een boerenleenbank. Alleen Rossum heeft nog een zuivelfabriek op zijn gebied en de enige molen van de gehele gemeente staat in Saasveld en zal moeten worden gerestaureerd.

De gemeente bestaat voor een groot gedeelte uit een prachtig landschap met vele fraaie plekjes. Een dergelijk landschap leent zich ook goed voor dagrecreatie en er is een begin gemaakt met de uitvoering van plannen op dit gebied. Weerselo is een gemeente waar het prettig en goed wonen is. Evenals de meeste Twentenaren is de Weerseloër doorgaans honkvast. Hij heeft een zeker gevoel van gebondenheid met de streek en met het dorp waar hij zijn jeugd doorbracht.

Bij het doorbladeren van het oude album met vergeelde foto's, herkennen we al deze dorpsfiguren weer en als men ons vraagt: "Kent u ze nog?", dan antwoorden wij blij verrast: "Ja! Dit is Weerselo zoals wij het vroeger gekend hebben."

1. Een Twentse hereboer en zijn vrouw gereed voor een plezierrit in snelle draf door Weerselo's dreven. De personen op de dogkar zijn de heer J. Steendijk en zijn echtgenote. Steendieker Jan, zoals de man op de bok werd genoemd, en zijn vrouw Leide waren echte liefhebbers van goede tuigpaarden en gerij. De foto dateert van het voorjaar van 1921 en werd genomen op het eeuwenoude erf van Steendijk dat voor 1812 toebehoorde aan het Stift te Weerselo.

2. Gezicht op het Stiftsplein anno 1903, gezien vanaf de Rudolf Wilminklaan te Weerselo. Links op de voorgrond is de woning van postbode J. Huizink te zien. Achter het zware geboomte is de oude Stiftskerk gedeeltelijk zichtbaar. De duizendjarige eik staat in zomertooi. Voor de machtige boom met zijn geweldige kruin staat, als een nietig mens, de smid R. Berends. De persoon geheel rechts (met hoed) is de bovenmeester van de Stiftsschool te Weerselo, A. Hoogers.

3. Het zal weinigen bekend zijn dat deze oude taveerne met stalling voor 1904 aan het Schoolpad op het Stift te Weerselo heeft gestaan. De kastelein J. Visscher was tevens winkelier. Terwijl zijn vrouw het café beheerde, ging hij met zijn winkelnering de boer op. Dit oude en rustiek gelegen café ging in het voorjaar van 1905 door brand verloren. Op deze plaats zijn in hetzelfde jaar twee woningen gebouwd die er nu nog staan. Voor het café staan van links naar rechts: Leida Nieuwe Weme (een naaister), naast haar met de fiets aan de hand de kastelein J. Visscher, de vrouw met kind aan de hand is zijn echtgenote en geheel rechts staat Dieka Snijders (wasdieka). Deze laatste deed de was bij de notabelen van het dorp.

4. Een bekende pleisterplaats was voorheen het café van de heer J. G. F. Huizink op het Stift te Weerselo. Op deze foto van rond 1903 komt deze oude taveerne goed tot zijn recht. In dit gezellige kroegje kwamen de dorpsgenoten bij elkaar onder het genot van een glaasje en het leggen van een kaartje. In en om het oude café heerst nog een weldadige rust. De mensen hebben nog de tijd en er was nog geen-voorbij razend autoverkeer op de wegen, hetgeen te zien is aan de nu zeldzaam geworden paardekrib bij het-café, Voor de open deur staat de caféhouder J. G. F. Huizink en zijn echtgneote. Aan het tafeltje zitten J. Bolk (met zijden pet) en G. Veneklaas. Het kind op de arm van haar moeder is de nu reeds negenenzestig jaar oude mevrouw Cath-Huizink.

5. Het was een gebeurtenis van belang in het dorp Weerselo, toen de eerste auto op de stille wegen verscheen. De dorpelingen waren niets anders gewend dan een boerenkar of koets. Soms kwam de dokter door het dorp in zijn karretje en ging daarmee zijn patiënten af. In het jaar 1914, toen deze foto werd gemaakt, was alleen de burgemeester van Weerselo de gelukkige bezitter van een personenauto. Hier zien we de eerste burger van Weerselo, jonkheer J. A. van Geen, trots achter het stuur zitten van zijn nieuwe Buick automobiel. De inzittende dames zijn onder anderen de vrouw van de burgemeester en de echtgenote van dominee J. J. P. Valeton.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek