Kent u ze nog... de Weerseloërs

Kent u ze nog... de Weerseloërs

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0515-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weerseloërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. In het jaar 1930 werd in Saasveld onder de gemeente Weerselo een melkcursus gehouden voor jeugdige boerenzoons en dochters. In die tijd werd deze cursus gehouden op erve Scholten-Meilink te Saasveld onder leiding van een zogenaamde voormelker in aanwezigheid van een commissie van toezicht. Er was veel belangstelling voor deze opleiding, want van moderne melkmachines was toen nog geen sprake. De koeien moesten nog met de hand gemolken worden en dat loog er niet om als men tweemaal daags onder de zogenaamde 4 cylinder kroop. Op deze foto uit 1930 ziet u een aantal cursisten, staand, van links naar rechts: voormelker J. Veldhuis (Franke), J. Schepers (Holtkamp), S. Oude Wansink, G. Hesselink, H. Oude Wansink, M. Kemerink op Sohiphorst, M. Meekenkamp. M. Oude Koehorst, G. Scholten, S. Lenfert en J. G. Scholten-Meilink; op de voorgrond: S. Pol, M. Kemperink en R. Silderhuis.

17. In de gemeente Weerselo waren voor de oorlog twee gemeenteveldwachters gestationeerd. De politie van Weerselo bestond verder nog uit twee rijksveldwachters die de dorpen Weerselo en Denmingen als standplaats hadden. Het verkeer leverde in die dagen nog geen bijzondere moeilijkheden op, zodat de dienst van deze functionarissen hoofdzakelijk bestond uit de controle op naleving van de plaatselijke verordeningen en toezicht houden op de uitgestrekte jachtterreinen. Ook hadden ze dienst bij plaatselijke festiviteiten, zoals kermissen, landdagen en dergelijke. Vooral bij de jaarlijkse kermis was de aanwezigheid van de sterke arm gewenst, daar verschillende jeugdige bezoekers nogals eens te diep in het glaasje keken waardoor het feestvieren wel eens uit de hand liep. De aanwezigheid van de "keerls met de blaanke kneupe", zoals de leden van de Hermandad wel aangeduid werden, voorkwam erger. De heren schreven niet zo veel, maar toch kneep het beter door. Op deze foto, gedateerd 1929, ziet u de gewapende macht van Weerselo bijeen tijdens een rustpauze achter het kermisterrein te Saasveld. Het zijn de rijksveldwachters G. Bekke en M. Wieringa en de gemeenteveldwachters eh. ter Laak en H. Waayerink.

18. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig priesterfeest van Jac. van Haagen, pastoor van de katholieke kerk te Saasveld, kwamen kerkbestuur en genodigden in de tuin van de pastorie bijeen. Bij de herdenking van dit jubileum in 1908, werd deze foto gemaakt. Te midden van de belangstellenden zit pastoor Jac. van Haagen. Verder ziet u onder meer: J. Morsink (Meijer), H. Oude Koehorst (Kampboer), H. Kemerink (Walkotte), winkelier H. Roetgerink, J. Franke, onderwijzer J. Classen, J. Misdorp (Daggelman), koster J. Silderhuis, J. Gorselt (Voorspoel), G. Hesselink, B. Munster, B. Oude Meijers en J. G. Scholten-Meilink.

19. In het voorjaar van 1925 werd het oude burgemeestershuis op het Stift te Weerselo opgeknapt en opnieuw geschilderd. Een groep Weerselose schilders werd met deze werkzaamheden belast. De mannen zijn nog gekleed in lange witte jassen en zij dragen nog vervaarlijke petten, zoals dat toen gebruikelijk was. De man (met snor) staande voor de dubbele ladder is de heer G. J. van Benthem, indertijd eigenaar van een bekend schildersbedrijf in Weerselo. Naast hem de schildersgezellen, de heren J. Smudde, J. Reudel en G. Kamphuis.

20. In de gemeente Weerselo werd bij een huwelijk op de boerderij het zogenaamde "woaghalen", een oud gebruik:, in ere gehouden. Het was gewoonte dat voor een bruiloft enige jongelui uit de noaberschap van het bruidspaar de ingang van de woning waar de jonggehuwden introkken, gingen versieren met dennegroen. Hieraan ging echter heel wat vooraf. Op een afgesproken dag en uur trokken de woaghalers zingend het veld in. Daar werd een hoeveelheid dennegreen uitgezocht bestemd voor het "mooimaken". Tussen de bedrijven door werd er stevig gedronken uit de meegebrachte flessen drank Het behoeft geen verwondering te wekken dat het gezelschap zeer luidruchtig op de daarvoor bestemde hoeve aankwam. Het eigenlijke versieren moest dan meestal door anderen worden gedaan, daar de woaghalers vaak niet in staat waren de ereboog voor het bruidspaar op te richten. Op deze foto uit 1930 ziet men een groep "woaghalers" uit Weerselo voorzien van groen en drank op weg naar de woning van het jonge bruidspaar. De personen zijn B. Oosterik:, J. Oude Oosterik: (spuitjantje), B. Oosterik, H. Nijlant (Escheman) en de jongeman met de fles aan de mond is B. Plegt,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek