Kent u ze nog... de Weertenaren

Kent u ze nog... de Weertenaren

Auteur
:   J. Henkens en J. van der Velden
Gemeente
:   Weert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1230-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weertenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Als een logisch vervolg op het boekje "Weert in oude ansichten", dat in het najaar van 1969 werd uitgegeven, verschijnt thans "Kent u ze nog ... de Weertenaren". Stond in het eerste werkje de stád Weert centraal in de vorm van oude stadsgezichten en gebouwen, in deze uitgave staat de Weertenaar zelf op de voorgrond. Men kan erin kennismaken met het leven van de Weertenaar bijna van de wieg tot het graf, als kind op school, als jongeman of meisje in de sport, de Weertenaar in zijn werk en zijn ontspanning en de Weertenaar staande midden in het nationale en internationale gebeuren om hem heen.

Op enkele uitzonderingen na dateren de foto's uit de periode 1900/40, de periode waarin de stad een grote metamorfose onderging. De plattelandsgemeente uit de aanvang van deze eeuw met ongeveer negenduizend zielen wrong zich langzaam los uit het agrarische keurslijf en begon zich geleidelijk aan een industrieel pak aan te meten. Deze verandering weerspiegelt zich wel niet in alle foto's, maar hier en daar springt zij er toch wel uit. Duidelijker geven de beelden de romantiek weer van de jaren rond de laatste eeuwwisseling; men ziet de mens in vele van zijn uitingen, zowel zijn ernst als zijn vrolijkheid en men ervaart de rustige tijden van de vooroorlogse jaren. Men ervaart ook de spanningen uit de jaren 1914/18 en men proeft de onheilspellende sfeer, die voorafging aan de tweede wereldoorlog.

Wij hebben niet getracht de foto's in hun chronologische volgorde te plaatsen; het leek ons nuttiger om ze - waar dat mogelijk was - groepsgewijze bij elkaar te brengen zodat men bijvoorbeeld onderwijs, sport, muziek, et cetera, zoveel mogelijk bij elkaar aantreft. De meeste foto's zijn bovendien voorzien van enige historische informatie en bevatten zoveel mogelijk namen van personen, die er op voorkomen. Aan u in vele gevallen de oplossing van de vraag: "Kent u ze nog? ". De serie sluit af met enkele karakteristieke en bekende Weerter figuren.

Laten we er niet te lang over uitweiden. De beelden spreken voor zichzelf en zullen u ongetwijfeld enkele uren van genot en herkenning geven.

Tenslotte een woord van dank aan hen, die ons foto's in bruikleen afstonden. Het aanbod was groot, zodat uiteindelijk een selectie moest plaatsvinden. Eveneens een woord van dank aan hen, die ons met het verstrekken van inlichtingen een grote dienst bewezen.

1. Vóór 1900 bestonden in alle gemeenten zogenaamde dienstdoende en rustende schutterijen, samengesteld uit jongemannen, die vrij geloot hadden voor de militie. De dienstdoende schutterijen hadden in gewone tijden tot taak handhaving van de inwendige rust; de rustenden waren in gewone tijden geheel werkeloos. Wel oefenden beiden zich geregeld in schietwedstrijden. In geval van een oorlog zouden ze verenigd worden en dan onder de naam van "landstorm" dienen tot verdediging van het vaderland. Bij de totstandkoming van de landweerwet, in 1901, hield het instituut van de schutterijen op te bestaan. Wij zien hier de rustende schutterij rond de jaren 1890/95 op het schietterrein bij de St.-AntoniuskapeI op Altweert. Volgens bovenstaande tekening: 1. August Mathijsen (kapitein), 2. Constant Janssens (majoor), 3. Van Breukel (luitenant), 4. Goossens (kapitein), 5. André Loix, 6. François Coenen en 7. Mathieu Kneepkens.

2. "Leve de Meikuil 1898". De Meikuil was een actieve buurtschap begrensd door de Markt, de Maasstraat en een gedeelte van de Langstraat. Waarschijnlijk is deze feestfoto gemaakt bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Op de voorgrond links zit Lieske Dirix, in het midden, met zijden blouse, Dorothé van der Heyden en daarnaast zitten Lies Nouwen en Mieke Hendrikx. Boven deze laatste Toke Nouwen. Op de bovenste rij, derde van links, staat Marie Vaessen en naast haar Netje Nouwen.

3. Nog een foto van een groepje Weertenaren uit het begin van deze eeu w. Al zijn alle namen ons niet bekend - kent u ze nog? - toch is het een interessant kiekje, vooral vanwege de klederdracht. De foto is vermoedelijk genomen in het voormalige "hofje" van Dirix, een steegje tussen de huidige juwelierszaak G. Meewis en het modehuis laspers in de Langstraat. U ziet onder anderen, op onderste rij: Mathieu Meeuwis en let Meeuwis. Op de tweede rij: tweede van links Mieke Meeuwis-Mertens. Op de derde rij, van links af: 3 en 4 Marie Broens-Meeuwis en Liza Meewis. Tussen dezen in Henri lansen, gemeentesecretaris. Daarachter, bij de witte muur, Marie Kneepkens; boven haar Fien Meeuwis en daarnaast Cas lansen. Op de bovenste rij, tweede van links, Jean Meeuwis.

4. Excursies werden er vroeger ook gemaakt, gezien deze foto uit het begin van deze eeuw, genomen in het kamp van Beverloo in België. Geflankeerd door Belgische soldeniers zien we op de bovenste rij van links naar rechts bekende Weertenaren als Sjef Esser, Emmanuel Smeets, Mathieu Kneepkens, Leo Kneepkens en Jacq. van Geldrop. Op de onderste rij zitten van links naar rechts: Frans van den Eynden, Henri van de Laar, Sjef Specken, Thei Hendrikx, Frans van Asten en Piet Clerx.

5. Een prachtige familiefoto uit 1909, gemaakt bij gelegenheid van de zestigste verjaardag van de weduwe PetronelIa Stals-Kessels uit Weert-Tungelroy vóór haar boerderij, genaamd "Moonenhof". Van links naar rechts ziet u: Bert (17), André (22), Sjang (24), Tjeu (28), moeder Nel (60), To (26), An (19) en Trui (15). Allen zijn vanzelfsprekend op hun paasbest gekleed. Moeder Nel draagt een zwarte taftzijde "plak" of "nuizik"( omslagdoek) met een gouden "schuif" als borstsieraad en op het hoofd een fraaie breed afhangende witte kanten muts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek