Kent u ze nog... de Weertenaren

Kent u ze nog... de Weertenaren

Auteur
:   J. Henkens en J. van der Velden
Gemeente
:   Weert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1230-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weertenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. De visclub "Janus" uit Tungelroy met enkele dames vlak vóór een etentje in het café, gelegen bij de zogenaamde .Broekmeule" in Stramproy in 1915. Zittend van links naar rechts: Bert Stals (onderwijzersstudent), Lies Veuskens, Cuypers (dienstgeleider bij de douane), Van de Berk (onderwijzer), Lies Schepens, J. Henkens (onderwijzer), Harrie Veuskens, Anna Veuskens en Sjef Gijsen. Staande van links naar rechts: Veuskens (textiel- en rijwielhandelaar), onbekend, Jan van de Vorst (landbouwer), Hub Geelen (onderwijzersstudent), Harry Schepens (paardencastreur, later geëmigreerd naar Amerika), Math. Peerlings (molenaar), Schelleman (douanier) en de "broekmulder" .

7. In een der kamers van het nog bestaande café "Het Bruine Paard", tegenover het gemeentehuis op de Markt, werd op 15 oktober 1842 een sociëteit opgericht onder de naam "Grote Sociëteit", welke naam in 1869 veranderd werd in "Sociëteit Amicitia". Sinds 1871 is deze nog steeds bloeiende vereniging gehuisvest in een eigen gebouw naast het gemeentehuis. In 1926 gingen meerdere leden zich toeleggen op de bridgesport. De foto toont deze bridgeclub "Amicitia" in 1932. Van links naar rechts ziet u: Walter Gruythuysen, Michel Spaas, Matthieu van Kimmenade, Willy Peeters, Frans van de Laar, Frans van den Eynden, kastelein Meyboom, Piet van de Bosch, Piet van Dooren, Laurent Spaas, Matthieu van Asten, Graad Janssen, Matthieu Frissen en Math. Hendriks.

8. Een andere Weerter sociëteit was de "Weerter Jongelieden Sociëteit". Het was deze vereniging van vooraanstaande jonge Weertenaren, die in 1902 op de Dries (thans Stationsstraat) de eerste concertzaal (thans hotel "Jan van Weert") bouwde, welke officieel geopend werd op zaterdag 27 september 1902, daags voor de Weerter kermis. Voor de exploitatie ervan werd een naamloze vennootschap opgericht, die er voor zou waken "dat de voorschriften van het stedelijk bestuur in al haar paragrafen worden nageleefd en dat steeds zal worden tegemoet gekomen en een gunstig oor zal worden verleend aan de wenschen van de hooggeëerde geestelijkheid dezer stad". Na een aantal jaren bleek de exploitatie echter niet lonend en kreeg het gebouw andere bestemmingen, onder andere als postkantoor van 1918 tot 1939. De foto toont deze "Weerter Jongelieden Sociëteit" rond het jaar 1900. Zittend op de grond van links naar rechts: Leonard Kneepkens en Henri van de Laar. Zittend op stoelen van links naar rechts: François Coenen, André Loix, Emmanuel Smeets, M. Kneepkens, Henri van Aubel, Piet Clercx en een onbekende. Staande van links naar rechts: Jos Smeets, Arnold Jansen, F. Vermeulen, een onbekende en Frans van Asten.

9. Nadat Weert in 1879 de eerste spoorwegverbinding had gekregen door de lijn AntwerpenHamont-Weert-Roermond-Duitsland, werd op 30 oktober 1913 eindelijk na vele moeilijkheden de lijn Eindhoven-Weert geopend. Voorheen waren "Brabant" en "Holland" voor de Weertenaren per spoor alleen bereikbaar via de omweg Weert-Roermond- Venlo-Helmond of via Weert-Neerpelt-Eindhoven. De opening van deze lang verwachte lijn geschiedde met veel feestvertoon. Vanuit Eindhoven vertrok een met groen en guirlandes versierde trein naar Weert. In alle tussenliggende plaatsen werd gestopt en de erewijn gedronken. In Weert werden vele hoge gasten aan het station afgehaald door de stedelijke harmonie "St. Antonius" en in optocht trok men naar het concertgebouw op de Dries (thans hotel "Jan van Weert" in de Stationsstraat), waar bijgaande foto werd genomen en een koude lunch werd gebruikt. Naast jonkheer Ruys de Beerenbrouck (commissaris der koningin in Limburg), en tal van spoorwegautoriteiten en burgemeesters van de tussen Weert en Eindhoven gelegen gemeenten, zijn de volgende personen nog te herkennen: Op de voorste rij, tweede van links met wandelstok, ziet u: Pruymboom (raadslid en secretaris van de kamer van koophandel), vierde van links burgemeester Mens van Eindhoven; verder dr. C. Lely (de nieuwe minister van waterstaat), mr. W.F.W. Kolkman (burgemeester van Weert), met paraplu en naast hem mr. L.H.W. Regout (de pas afgetreden minister van waterstaat). Tussen de laatstgenoemde twee personen vindt u: Eug, Hupperetz (raadslid) en F. van der Velden. Rechts staat kapitein Meyboom van de koninklijke marechaussee.

10. Hier ziet u de vijf hoogste klassen van de lagere school in Weert-Tungelroy in 1902 met de beide leerkrachten. Links staat namelijk R.J.J. Henkens, later hoofd van de Wilhelmusschool op Weert-Hushoven en rechts ziet u het hoofd Jean Arnent, vooral bekend geworden door zijn sociaal werk voor de boerenstand. Op diens initiatief werd in 1892 in Tungelroy "een samenwerkende melkerij" opgericht, de eerste coöperatieve zuivelfabriek of "fuus" van ZuidNederland. Door de overschakeling van de boterstang op de centrifuge ontstond er een opleving in de zuivelindustrie en daarmee ook in het economisch leven van de boerenstand. Ament was

voorzitter van de door hem opgerichte "Zuid-Nederlandse Zuivelbond" en directeur van de

Land- en Tuinbouwbond". Daarnaast was hij van 1922 tot aan zijn dood in 1932 lid van de tweede kamer der staten-generaal. Naar hem is de Jean Amentstraat in ge-

noemd. Alle leerlingen nog geidentificeerd worden, met hun eigenlijke familie-

namen, naar rechts op de bovenste : Hanssen

Moeene enkons Nouwen Neerke en Op de tweede

OOJt"Kt:n teemus Snellen

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek