Kent u ze nog... de Weertenaren

Kent u ze nog... de Weertenaren

Auteur
:   J. Henkens en J. van der Velden
Gemeente
:   Weert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1230-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weertenaren'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Was tot 1912 bij de gemeente Weert een kantonnier belast met het toezicht op de wegen en de werklieden van de gemeente, op 30 september 1912 trad de heer Mathieu Bauwens als eerste stadsopzichter in dienst. Hij werd daardoor de "hoogste" man bij de afdeling openbare werken, die later zou uitgroeien tot de dienst publieke werken. Bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig arnbtsjubileurn op 1 oktober 1937, werd deze foto gemaakt van al het toenmalige personeel van de afdeling openbare werken. Zittend van links naar rechts het technisch personeel: H. Hergarden. H. van Stiphout, de jubilaris M. Bauwens en zoontje Theo, Frans Sack en J. Helmers. Daarachter volgen de werklieden. Van links naar rechts op de eerste rij ziet u: Gerard van Diepen, J acq. Aquarius (thans eerste gemeen tebode); Tinus Everaers, H. Stijnen, J. Gielen, P. Stultiens, M. Verheyen, H. Heylen, M. Hekers, Sjang Bouwels en M. Stroek. Van links naar rechts op de tweede rij volgen: Th. Smolenaers, G. Caris, M. Jacobs, H. Stienen, Jacq. Coppen, M. van Kimmenade, R. Leenen, Joep Caelers, J. Gabriëls, B. Bongers, R. Nouwen en Frans lansen.

27. Zoals de Van Doorens de grondleggers van de blaasmuziek in Weert zijn geweest (zie elders in dit boekje), zo zijn de Schaekens - ook een rasechte Weerter familie - de grondleggers geweest van de zangmuziek in hun stad. De Liedertafel "Cercle St. Cecile" werd in 1860 door de organist van de St.-Martinuskerk, Jozef Schaeken, opgericht als onderdeel van het kerkelijk zangkoor. Groot was het enthousiasme bij de leden en even groot waren de successen, die in de loop der jaren onder leiding van Jozef Schaeken en later onder leiding van zijn zoon Henri Schaeken werden behaald, tot zelfs in het buitenland toe. Financiële moeilijkheden waren oorzaak, dat op een vergadering van 25 november 1903 besloten werd voortaan niet meer naar buiten op te treden, doch enkel als kerkelijk zangkoor te blijven voortbestaan. Wij zien hier de leden en enkele van hun dames tijdens een jaarlijks uitstapje naar Brussel rond 1910. Zittend vierde van links mevrouw Schers. Staande van links naar rechts onder anderen: Frans Vermeulen, Ber Teunissen, Harry Vermeulen, kapelaan Op 't Root, Harry Theunissen, Sjef Weekers, Jozef Theunissen, Sjang Tul1emans, meester Janssen en anderen.

tAmlLY JtUftL

..

--- ---

.---

28. In het jaar 1879, op de zondag na driekoningen, werd door enige vooruitstrevende Weertenaren in café "Boonen" op de Dries de thans nog in voile glorie bestaande stedelijke harmonie "St.-Antonius" (toen fanfare) opgericht met als eerste directeur Jean van Dooren. Onder diens deskundige leiding werd enkele maanden later een muzikale rondwandeling gemaakt. In dat jaar luisterde de fanfare ook de beide processies op. Het eerste feestconcert werd gegeven ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn Antwerpen-Hamont-Weert-Roermond-Duitsland, in 1879. Ongeveer vijftig jaar geleden zag het gezelschap eruit zoals op deze massale foto te zien is. Het is ondoenlijk om al de namen van de muzikanten hier af te drukken. Wij zouden willen vragen: "kent u ze nog? ". Ongetwijfeld! Wij volstaan met de namen van het bestuur en de directie. Op de tweede rij van beneden van links naar rechts ziet u: directeur Jean van Dooren, Bèr Dirix, notaris Michielsen , Emm. Smeets, Herman Smeets, Piet van Dooren en Henri van Dooren.

29. De nog steeds bloeiende kerkelijke harmonie "St. J oseph", die tot omstreeks 1920 nog een fanfare was, is in 1880 ontstaan uit de St.-Jozefsgezellenvereniging, welke haar domicilie had in het S 1o-J osephsgebouw op de Wal (Wilhelminasingel). Op vele wijzen werd hier de jeugd godsdienstig en maatschappelijk opgevangen en begeleid. Naast andere ontspanningsmogelijkheden werd ook op bescheiden wijze de muziek beoefend en hieruit ontstond vanzelf een eigen muziekvereniging. De eerste dirigent was de bekende Weerter musicus Henri Schaeken. Het korps heeft steeds op alle muziekconcoursen een bijzonder goed figuur geslagen en het is nog altijd een vertrouwd gezelschap bij de opluistering van kerkelijke en wereldlijke festiviteiten. Op deze foto uit omstreeks 1920 zien wij van links naar rech ts op de onderste rij: P. Vercoelen (grote trom); H. Verspagen. W. Stultiens, Janssen (hoofd der school); kapelaan Gerris, Hub. Theunissen (directeur); Hub. v.d. Broek, Hub. Teunissen, Math. v.d. Broek, Sjeng Vercoelen en M. Leurs (kleine trom). Op de middelste rij ziet u: P. Philips, Th. Weegels, Hein Tillemans, Pierre Strijbos, G. Leenen, C. Vercoelen, J. Heymans, Teeuwen en M. Meyers. Op de bovenste rij ziet u nog: Toon Gielis, Sjang Tillemans, T. Nies, Piet Tillemans, M. Verspagen, Th. Verheggen, Louis Kollee en J os Gielis.

30. Een muzikale familie.

In het begin van de vorige eeuw liep er in het leger van Napoleon een Weerter staf trompetter mee, Pierre van Dooren, die zijn partij met liefde en plezier blies. Na zijn terugkomst in Weert richtte hij een fanfare op. Een van zijn nazaten, Jean van Dooren, werd in 1879 de grondlegger van de huidige stedelijke harmonie "St.-Antonius". Trouwens al de nakomelingen van Pierre van Dooren hebben het blazen nimmer verleerd, want de beide Weerter harmonieën "St.-Antonius" en St.J oseph" hebben steeds talrijke Van Doorens in hun gelederen gehad. Reeds in 1898 schijnt een tijdlang een eigen Van Doorens muziekgezelschap bestaan te hebben. In de jaren vijftig van deze eeuw trokken al de Van Doorens muzikanten wel eens gezamenlijk op als speciale attractie bij diverse familiefeesten. Op 17 februari 1954 werd er zelfs een eigen Van Doorens harmonie opgericht, bestaande uit eenentwintig werkende leden, zes leerlingen en zes bestuurders, allen luisterend naar de naam Van Dooren. Vader Huub van Dooren met zijn zes zonen vormde de kern. Voorzitter was Jean van Dooren en dirigent Harry van Dooren. Dat de repetities plaatsvonden in café "Van Dooren", spreekt vanzelf. Bij de uitvoeringen (in 1954 zelfs voor de radio) stond dikwijls de Van Doorens mars op het programma, gecomponeerd door Mathieu van Dooren. Hier ziet u een kiekje van dit muziekgezelschap uit 1953, gemaakt bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van het echtpaar G. van Deoren-Verhappen. Hoewel de Van Doorens nog steeds hun partij meeblazen in de verschillende Weerter muziekverenigingen, treden zij tegenwoordig niet meer als één geheel op.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek