Kent u ze nog... de Weertenaren

Kent u ze nog... de Weertenaren

Auteur
:   J. Henkens en J. van der Velden
Gemeente
:   Weert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1230-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weertenaren'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Bij uitzondering geen foto uit grootvaders tijd: ze dateert van 1956, maar het is toch een historische foto. Ze toont zes oudjes die te zamen vierhonderdvijfentachtig levensjaren tellen, waarvan driehonderdtweeënzestig schuttersjaren bij één en dezelfde schutterij, namelijk "St. Oda", opgericht in 1885. Van schutterstrouw gesproken! Van links naar rechts ziet u: Antoon Haex, zesenzeventig jaar, en zestig jaar schutter (hij houdt de zware buks vast); Jan Jacobs, zesenzeventig jaar, en vijftig jaar schutter, Toon Ogier, mede-oprichter van de schutterij, drieënnegentig jaar, en eenenzeventig jaar schutter, Jaan Lenders, tweeëntachtig jaar, en vijfenzestig jaar schutter, Pier Stijnen, achtenzeventig jaar, en eenenvijftig jaar schutter en Ties Lenders, tachtig jaar, en vijfenzestig jaar schutter.

37. Om de jeugd de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen "tot een krachtige en gezonde jongelingenschap" werd in 1902 de rooms-katholieke scherm- en gymnastiekvereniging "Jan van Weert" opgericht. Nog steeds is deze vereniging, waarin alle geledingen van de rijk geschakeerde Weerter bevolking waren en zijn vertegenwoordigd, de grootste Weerter sportvereniging. De eerste presiden t werd P. Beelen (12) en de eerste leermeester de rijksambtenaar Timp (21). Daar bij de oprichting nog geen financiën aanwezig waren om oefenmateriaal te kopen, kreeg de secretaris opdrach t om een rekest te richten aan de minister van defensie voor afgedankt schermmateriaal. Naast Bee1en en Timp komen op deze foto uit 1908, gemaakt op de binnenplaats van het kasteel op de Biest, de volgende personen voor in de oorspronkelijke tenues: 1. Frits Coenen, 2. Martin Joosten, 3. Frans v.d. Laar, 4. Frans v.d. Eynden, 5. Adolf Hoovers, 6. Lei Trumm (na ongeval tijdens gymnastiekoefening overleden), 7. Alfons van Hoof, 8. Herman Linskens, 9. Charles Gemmeke, 10. Pierre Erkens, 11. Jas van Hoof, 12. Pierre Beelen (president), 13. Hubert Ma1landt, 14. Gerard van Glabbeek, 15. Jac. Coenen, 16. Frans Joosten, 17. Andreas Hoovers, 18. Pierre Wagemans, 19. Frans Geene, 20. Antoon Kneep kens, 21. H. Timp (leider), 22. Jos Joosten, 23. Herman Geene, 24. Antoon Lenders, 25. Harry Theys, 26. "De witte" van Theunissen , 27. Frans Hoovers, 28. No Gemmeke, 29. Meyer, 30. Louis Vineken, 31. Antoon Theys, 32. Jos Scholl, 33. Martin van Hoof, 34. Willy Hoefnagels, 35. Jacq. Brouns, 36. Jan van Hoof, 37. Emiel Gemmeke, 38. Jean Nouwen, 39. Wim Petit, 40. Antoon Heymans, 41. Frits van Hoof, 42. Emm. Stribos en 43. Godfried van Kimmenade.

38. In het kader van de feestelijkheden ter herdenking van het veertigjarig regeringsjubileum van h.m. koningin Wilhelmina in september 1938 vonden er ook grote kring-gymnastiekfeesten plaats onder auspiciën van de Weerter gymnastiek- en atletiekvereniging "Jan van der Croon". (Deze club was in 1932 ontstaan door een afscheiding van de gymnastiekvereniging "Jan van Weert"). Wij zien hier enkele van de deelnemende verenigingen bij café ,,J ilessen" op de Maaseikerweg tijdens de feeststoet naar het Wilhelmina-sportterrein, waar de wedstrijden plaatsvonden.

39. Een sportvereniging die reeds in de vooroorlogse jaren personen van beiderlei kunne onder haar leden telde, was de in de jaren dertig opgerichte en tijdens de oorlog ter ziele gegane korfbalclub "T.O.P." ("Tot Ons Plezier"). De foto toont ons de speelsters en spelers (in witte shirts) vóór de aanvang van de wedstrijd tegen "P.S.V."-combinatie Eindhoven (in gestreepte shirts) op 23 augustus 1936 op het sportterrein van de Weerter voetbalclub "Wilhelmina". Staande van links naar rechts: Henk Driessen, Jo v.d. Velden, Jacq. Everaers en Giel Meewis. Knielend en zittend van links naar rechts: Harry Hoovers, Nellie Verstappen, Mien Smeets, Fien Broos, Annie Everaers, Fien Alofs, Riek Nies, Gerard Coolen en een onbekende. De overige personen zijn leden van "P.S.V. Eindhoven".

40. Het was in het begin van 1908, dat enige jongens tussen acht en dertien jaar besloten een "heuse" voetbalvereniging op te richten, de thans nog bestaande "W.S.V. Wilhelmina 08". De wieg van deze vereniging stond in de nabijheid van de stadsbrug. Er werd gestart zonder kas en met een in lappen gedraaide varkensblaas als bal en met bonenstaken als goalpalen. De eerste contributie bedroeg twee cent per week voor de leden, die hun eerste heilige communie hadden gedaan en een cent voor de jongeren. De eerste wedstrijden vonden plaats op een terrein achter de gasfabriek, la ter op een veld bij de Biesterbrug en sinds 1919 op het huidige terrein bij de voormalige watertoren op het spoorwegemplacement. Wij zien hier het oudste "officiële" elftal van "Wilhelmina 08" uit de periode 1916/17. Staande van links naar rechts: Bèr Rutten (oprichter en dertig jaren lang penningmeester); Driek Halfers, W. Bos, H. Gerits, Am. Gerits, P. V.d. Schoor, M. Ru tten, G. Persoon en L. Preemen. In het midden knielend L. Geybels, Onder van links naar rechts: W. V.d. Schoor, Bert Halters, P. Geybels, H. Kampers en H. Laenen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek