Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Willem Schweiger, geboren op 25 meil871 te Amsterdam en overleden op 22 mei 1960 te Weesp. In 1952, toen de heer W. Schweiger eenentachtigjaar was geworden, werd hij gehuldigd, omdat hij gedurende zestig jaar aktief lid was van harmonie "De Adelaar". Daarvan heeft hij veertig jaar contrabas gespeeld. Bij die gelegenheid ontving de heer Schweiger de erernedaille van de stad Weesp. De manier waarop de strijkstok door hem gehanteerd werd is niet een Nederlandse maar een Duitse manier. Op een schilderij "Die Gebriider Hotteterre", geschilderd door Robert Tourrieres (1667-1752, National Gallery, London), bespeelt een der gebroeders Hotteterre een zevensnarig instrument (viola da gamba? ) en houdt de strijkstok precies zoals de heer Schweiger.

32. Het eeuwfeest van CJ. van Houten en Zoon 4 april 1928. Bij bovengenoemde gelegenheid werd deze officiele foto gemaakt, U ziet de "directie" in 't midden en daarnaast en omheen onder andere burgerneesters van Weesp en Weesperkarspel, de oud-burgemeester van Weesp, vertegenwoordigers van het personeel der fabriek, van handel en nijverheid en van de handeldrijvende middenstand van Weesp. Op de eerste rij zitten, van links naar rechts de volgende heren: Hamstra, burgemeester Bietz van Weesperkarspel, de firmanten jonkheer J.F. Berg, J.S. van Mesdag, D.J. van Houten jr., G. van Mesdag, DJ. van Houten sr. en GJ. van Mesdag; vervolgens wethouder Knaap, burgemeester Dotinga, wethouder Raadsheer en secretaris Vis; daarachter staan van links naar rechts onder meer de heren Bouhuys, Ruarus, Van Asselt, Smit, oud-burgemeester Cleveringa, Reitsma, Crull, Plaat, Oor, Van Leeuwen, Pfeifer, Mante, Wierper, Schlotz, Bosma, Zwaan, Poshuma, Hamstra, Jacobs, Nordemann, Smeets en Koudijs; geheel achteraan nog de heren Van Beek, Ten Hage en Van Leeuwen.

33. Uit het boekje , uitgegeven bij het vijfentwintigjarig bestaan (1911-1936) van de openbare leeszaal en bibliotheek te Weesp, neem ik gaarne enkele korte aantekeningen over. "De gedachte am in Weesp te geraken tot een open bare leeszaal is uitgegaan van het departernent Weesp van de maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen", De stichtingsdatum werd gesteld op 11 december 1911. In het algemeen bestuur namen toen zitting onder anderen de heren CP. van Asselt, H. ten Duis, J.C. Plaat en N. Smit. In het eerste dagelijks bestuur hadden zitting: de heren O.E. Cleveringa, burgerneester van Weesp; mr, G.A. Crol, H. Harmsen, T.S. van der Ley, L.B.A. Rolff', F.DJ.R. Storms, dominee H.C. Zwahler en de dames C.c.G. van der Veen en M.A. van der Vlugt. Het secretariaat van de lectuurcornmissie was opgedragen aan de heer G.A. Vader. Hier volgen de namen van het bestuur van de jubilerende .Bibliotheek", zittend: mejuffrouw L. Plantinga, vervolgens de heren J.Th. Hoogeveen, GJ. Douwes, G.A. Vader en S. van der Hal. Staande: de heren P. Goedhart, J. Koudijs, J.s. Deurlo en L. Mol.

34. In de gids van Weesp en Weesperkarspel door Joh. Chr. Wijnand van 1929 staat het volgende: .Liefhebbers der turnsport sluiten zich gaarne aan bij de "Weesper Volksgyrnnastiekvereeniging", welke zoowel een dames- als een heerenafdeling telt, alsook een adspiranten-afdeling. De jaarlijksche uitvoeringen der W.V.G.V.lokken steeds zeer veel publiek". Ik vind het bijzonder leuk hierbij de eerste leden-oprichters van de W.V.G.V. te kunnen voorstellen. De drie leden vooraan zijn: de heren Waarhuis, Seegers en Rebel; daarachter staan: de heren Offreins, De Bruin, Steenhuis, Barneveld, Klein, Winkelman, Post en Kos.

35. De vereniging .Dnderlinge Hulp" werd opgericht om de leden-werknemers en -neernsters bij ziekte of ongeval, wanneer door hen niet gewerkt kon worden, een ondersteuning te geven. Een voorloper, als ik het zo mag zeggen, van de vele sociale instellingen welke we nu hebben. Ik wil gaarne het bestuur van .Dnderlinge Hulp" aan u voorstellen; zittend aan tafel: de heren Scholten, Post, Ravensteyn, Batteram (voorzitter), Meijer en Luten. Daarachter staan de heren Brouwer, Kuil, Van der Plas, Offreins en Van Leeuwen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek