Kent u ze nog... de Westkappelaars

Kent u ze nog... de Westkappelaars

Auteur
:   N. Flipse-Roelse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4381-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Westkappelaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

16. De zondagsschool

Deze werd gehouden in de bewaarschool, ,,'t Gebouw" en de consistoriekarner van de hervormde kerk. Ook vroeger hebben velen zich met grate toewijding jarenlang voor het godsdienstonderwijs ingezet. Op vrijdagavond was er altijd een bijeenkomst voor de leiders, waar met de dominee de onderwerpen voor de komende zondag werden doorgenomen. Het kerstfeest van de zondagsschool werd gevierd in ,,'t Gebouw". De scheidingswand met de bewaarschool werd dan weggenomen om de kinderen, ouders en belangstellenden in een ruimte te kunnen onderbrengen. De grote kerstboom, de enige die men als kind ooit zag, stand achter in ,,'t Gebouw". De verzorging van de brandende kaarsen en de "brandwacht" geschiedde meestal door koster A. Verhage. Tussen de vertellingen door werd gezongen en kregen de kinderen chocolademelk (kopje zelf meebrengen). Verder kregen ze nog een zakje met bruidssuikers, een sinaasappel (de enige "oeranjappel" in een heeljaar) en een klein leesboekje. Bij het verlaten van de zondagsschool kreeg men op het kerstfeest van de hoogste klas een bijbeltje. Voorin schreef dominee Reus een tekst en een aansporing tot het dagelijks lezen van de bijbel. In ons geval (kerstfeest 1921) Filippenzen 4 : 9 met daaronder de handtekeningen van de dominee en van K. Huibregtse (de zondagsschoolonderwijzer).

Op de linker foto ziet men: het echtpaar A. Verhage en P. Verhage-Verhage. Op de andere toto's, van links naar rechts en van boven naar onder, enkele van de bekendst gebleven medewerkers: J. Minderhoud (Wantje), E. Roelse, S. Huibregtse Kdr., K. Roelse, M. de Kam Ldr., K. Huibregtse, R.P. Baaij (lichtwachter), W. Flipse en P. Westerbeke.

II

17. De bewaarschool

Vroeger had den de huismoeders ongetwijfeld een zwaardere taak dan tegenwoordig (wassen, strijken, mutsen opdoen, veel eigen kleren maken) en ook toen was het dus wel eens prettig als men een paar kleine handenbinders enkele men per dag kwijt kon. Men werkte toen nog niet met zulke mooie woorden als creches en peuterspeelzalen, maar men bracht de kinderen doodgewoon naar de "bewaarschool". Naast versjes leren was het matjesvlechten een bekende bezigheid. Er werd les gegeven op christelijke grondslag. Een van de vroegere leidsters was W.J. Gabrielse (Mina van Tesse). Zij huwde later met de evangelist Leterme uit Belgie en ging in Ronsse wonen. Op oudere leeftijd is Mina als weduwe weer op Westkapelle gekomen. Dan noemen we J. Minderhoud die gedurende haar vele jaren van toegewijd werken de naam "Wantje uut schooltje" kreeg. Verder P. VerhageVerhage (Pietje Bewaar), Neeltje Faasse, Maatje Lievense (M66tje Dunnit) en nog vele anderen. In de jaren dertig begon men ook al rekening te houden met diploma's voor de Ieidsters. Het schooltje lag achter op "Het Baantje". Rechts achter de buitendeur was het w.c.-tje (met aile respect voor de Ieidsters, maar ruikt u het ook nog? ); riolering was er nog niet. Achter het schot was het schoollokaaltje en daarachter het .Jcaemertje". Omdat dit laatste aan de zonzijde lag, is deze situatie later verwisseld.

De leidsters zijn: rechts J .M. Theune en links P. Huibregtse. De kinderen zijn van links naar rechts, op de bovenste rij: K. Hengst, H. van Rooijen, A. Gabrielse, M. Pouwelse, W. de Witte, L. Cijsouw, J.A. Dominicus, A.J. Dominicus en J. Dekker. Op de tweede rij: W. Minderhoud, W. Verhulst, W. Hendrikse, J. Hendrikse, A. Roelse, K. Minderhoud, J. Minderhoud, P. Gabrielse, S. Minderhoud, J. Roelse, W. van Vaardigem, A. Minderhoud, E. Theune, M. van Sighem, M. Lievense en L. Huibregtse. Op de derde rij: een onbekende, E. Minderhoud, N. Verhulst, M. Verhulst, onbekend en W. Lievense. Op de vierde rij: A. Lievense, P. Minderhoud, G. Cijsouw, L. Minderhoud, D. Lous en M. Cijsouw. Op de voorste rij: K. Heijt, H. van Rooijen, K. de Witte, P. Lous, L. Gabrielse en D. Huibregtse.

18. De "School met den Bijbel" Nadat de schoolvereniging op 26 februari 1909 was opgericht werd de nieuwe school op 2 september 1911 geopend. Het eerste schoolhoofd W. v.d. Berg werd bijgestaan door juffrouw De Hoog. In 1912 kwam mejuffrouw Davidse, in 1914 mejuffrouw Hondius. Pouwelse was van 1917 tot 1940 aan de school verbonden, Varel van 1918 tot 1922 en J. Kooiman was schoolhoofd van 1918 tot 1940. In 1918 kwam mejuffrouw De Graaf. Ook L.C.J. Kooiman (won van het hoofd; 1934 tot 1942, met onderbrekingen) en J. Bos (1933 tot 1940) hebben de school als onderwijzer gediend. Nuttig handwerken (de breik1asse) werd gegeven door L. Verstraate Pdr. (Leintje), P. Verhage-Verhage en later door haar dochter Mina.

1. W. Huibregtse Pzn., 2. L. Minderhoud Wzn., 3. A. Flipse Wzn., 4. N. de Witte Pzn., 5. A. de Kam Lzn., 6. L. Roelse Kzn., 7. F.P. Dominicus, 8. K. Lievense Azn., 9. J. Hengst Pzn., 10. P. Dekker, 11. A. Kaland Azn., 12. J. Lievense Pzn., 13. A. Faasse Pzn., 14. meester J. Bos, 15. J. Faasse Pzn., 16. meester Pouwelse, 17. B. Roelse Kdr., 18. L. Dekker Ldr., 19. E. Kleinepier Jdr., 20. A. de Buck, 21. W. Verhage Adr., 22. M. Dekker, 23. B. Westerbeke Wdr., 24. A. Sanderse Adr., 25. meester L. Kooiman, 26. E. Minderhoud Ldr., 27. L. Verhulst Ndr., 28. S. van Rooijen Jdr., 29. J. van Sluijs Pdr., 30. meester J. Kooiman, 31. W. Lievense Kdr., 32. M. Huibregtse Pdr., 33. A. Westerbeke Pdr., 34. N. van Sighem Pdr., 35. N. van Rooijen Jdr., 36. M. Brasser Ldr., 37. P. Kaland Adr., 38. A. Hendrikse Adr., 39. A. Hengst Pdr., 40. W. Roelse Kdr., 41. Z. de Witte Wdr., 42. S. Faasse Jdr., 43. M. Moens, 44. N. Lievense Sdr., 45. P. Dekker, 46. L. de Witte Pdr., 47. M. Kaland Adr., 48. T. de Buck, 49. N. Lievense Adr., 50. K. Gabrielse Adr., 51. J. Baaij, 52. Z. Dominicus, 53. H. Willeboordse Adr., 54. W. Minderhoud Wdr., 55. J. van Sighem Pdr., 56. Z. Westerbeke Jdr., 57. J. Dekker Lzn., 58. A. Roelse Jzn., 59. L. Pouwelse, 60. P. Roelse Kzn., 61. K. Wouters Lzn., 62. J. Lievense Kzn., 63. J. Faasse Jzn., 64. W. de Witte Pzn., 65. M.M. Pouwelse, 66. M. Peene Mzn., 67. K. Roelse Jdr., 68. P. Willeboordse Azn., 69. P. de Witte Pdr., 70. A. de Witte Azn., 71. P. Verhage Jdr., 72. J. Hendrikse Azn., 73. A. Verstraate, 74. P.F. Dominicus, 75. A. Pouwelse, 76. W. Roelse Kzn., 77. A. Lievense Azn., 78. A. Lous Kzn., 79. A. Kaland Azn., 80. L. Dekker Lzn., 81. S. Gabrielse Azn., 82. L. van Sighem Gzn., 83. J. Hengst Wzn., 84. A. Verhulst Dzn., 85. J. Roelse Jzn., 86. J. Peene Mzn. en 87. A. Willeboordse Azn.

19. De openbare school (I)

Als hoofd van- de openbare school kwam na Van Elsacker (zie foto 6 in "Westkapelle in oude ansichten") G. Houtekamer. In de vijfde klas gaf M. Dieleman les, terwijl in de vierde klas lange tijd W. Heijt (zoon van de uitvoerder van de dijkwerken H. Heijt) onderwijs heeft gegeven. In de derde klas en later ook nog in de vierde stond P. de Vos. Hij volgde in 1921 Houtekamer als hoofd op. Ook S. Dieleman (zoon van M. Dielernan) was verschillende jaren aan deze school verbonden. In de tweede klas stond L. de Bruin en in de eerste klas zijn de kinderen jarenlang opgevangen door juffrouw Muller. Tijdens de mobilisatie 1914-1918 lag de school vol met soldaten. Er werd toen school gehouden in kerken en in de eonsistoriekamer. Drie klassen waren ondergebracht in de hervormde kerk. De foto toont P. de Vos met zijn klas op de stoep van de kerk, genomen in 1915. De kinderen zijn, van links naar reehts; de jongens: W. Lievense Jzn., L. Louwerse Jzn., H. Cijsouw Jaczn., H. Minderhoud Wzn., J. Herman Pzn .. achter hem P. Minderhoud Lzn., N. Verhulst Azn., Jo Dekker, P. Slabber Wzn., achter hem N. Verhulst Wzn., P. Huibregtse Jzn., achter hem L. Kaland Jzn., dan van voor naar achter: R. Minderhoud Jzn., L. Kaland Lzn., P. Huibregtse Jzn., dan J. Brasser Jaczn., A. Peene Lzn., W. Cijsouw Lzn., W. Gabrielse Pzn., J. Brasser Johzn., P. van Breda Pzn., W. Verhulst Hzn., L. Huibregtse Wzn. en achter hem W. Peene Jzn. In de bovenste rij meisjes herkennen we, van links naar rechts: P. Roelse Wdr., Joh. Louwerse Bdr., J. Theune Adr., K. Minderhoud Jacdr., J. Pouwelse Pdr., P. Roelse Ldr., P. Lous Johdr., J. Heijt Kdr., Ma Dekker Jdr. en Annemarie Campert (van de dokter). Op de voorste rij: P. Roelse Kdr., W. Louwerse Adr., W. Minderhoud Wdr., P. Stoel, P. Heijt Kdr., L. Faasse Ddr., W. Janisse Ldr., J. Toutenhoofd Adr. en M. de Kam Pdr.

Op de inzet: onderwijzer M. Dielernan.

20. De openbare school (II)

Ten einde ook een andere generatie, zowel wat schoolkinderen als onderwijzend personeel betreft, te kunnen vastleggen geven we hier nog een andere foto van een recentere datum.

Op de bovenste rij: Krijn Faasse, Dommis Hendrikse, Jo Brasser Kzn., Piet van Vaardigem, Joost de Kam, Jo Brasser Mzn., Willem de Pagter, Adriaan Houmes en mejuffrouw J.J. van Eenennaam. Op de tweede rij: Adriana van Rooijen, Willemina de Kam, Adriana Verstraate, Jo Waterman, Lina Verhulst, Marie Minderhoud, Leuntje Minderhoud, Willemina Minderhoud, Neeltje Roelse en Adriana Verhulst. Op de derde rij: Leuntje Huibregtse, Marie van Peene, Jo Dekker, Neeltje Lous, Willemina Roelse, Leuntje Heijt, Dina de Pagter, Pieternella Lievense en Suzanna Huibregtse. Op de voorste rij: Piet Hengst, Hendrik Minderhoud, Adriana Huiszoon, Daniel Lievense, Adriana Gabrielse, Piet Huibregtse en Kornelis Minderhoud. Op de inzet: mejuffrouw M. de Vos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek