Kent u ze nog... de Westkappelaars

Kent u ze nog... de Westkappelaars

Auteur
:   N. Flipse-Roelse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4381-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Westkappelaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

21. Het kinderkoor

Het kinderkoor "De Kleine Westkappelaars" werd opgericht door G. Houtekamer, hoofd van de openbare lagere school. Het koor bestond uit leerlingen van de hoogste klas(sen) van de school en ook wel uit kinderen die de school nog maar kort hadden verlaten. Het koor kreeg landelijke bekendheid. Er werd gezongen voor koningin Wilhelmina, voor prinses Juliana, in Den Haag, Goes, meerdere malen in Middelburg en in Sonsbeek en Oosterbeek. Bij uitvoeringen in Middelburg ging men na afloop met verenwagens en andere soortgelijke vervoermiddelen weer naar Westkapelle terug omdat er dan geen tram meer reed. Tijdens zo'n rit in het donker (soms Noordomme) kwamen dan de liedjes van het "Neerlands Bergje", "Het Vrouwtje van Stavoren", "De drie tamboers" en andere op het repertoir. Ging men verder weg dan werd men bij gastgezinnen ondergebracht. Toen we in Arnhem zongen werden wij met drie jongens bij de familie Raukema (die de leiding van het burgerweeshuis had) ondergebracht. Op zondagrniddag maakten de drie "boertjes" met de kinderen uit het weeshuis een wan de ling door Arnhem en

omgeving. Dat was, omstreeks 1920, voor kinderen uit Westkapelle een hele belevenis. Herinnert u zich nog "Hagelkarrels", "De Zee", "Gaeje sorns ni vane streken", "De Kleine Westkappe1aars" en "Uit de diepten der ellenden"? Of kent u aIleen nog: "Ik lOU laatst met mijn kleine zus ... "? Helaas is dit kinderkoor met het vertrek van de heer Houtekamer naar Kloetinge (in 1921) ontbonden. Een schrift met aile versjes bezitten wij thans nog.Op de foto ziet u, van links naar rechts; de jongens: A. Gabrielse Jzn., J. de Witte Wzn., W. Cijsouw Lzn., J. Brasser Jzn., J. Verhulst Jzn., W. Verhulst Wzn., H. Minderhoud Wm., J. Brasser Jaczn., W. Roelse Jzn., A. Huibregtse Lzn., H. Cijsouw Jaczn., L. Huibregtse Wzn., N. Verhulst Wzn. en L. Louwerse Jzn. De meisjes op de bovenste rij: M. de Pagter Jdr., J. Sanderse, P. Roelse, K. Leijnse, P. Minderhoud Ldr., P. Minderhoud, K. Minderhoud, W. Minderhoud Wdr., K. van Vaardigem, Joh. Westerbeke, P. Verhulst, A. Huibregtse Wdr. en J. Toutenhoofd. Op de voorste rij: J. Janisse, M. de Kam Pdr., A. Peene, M. Huibregtse Wdr., J. Louwerse Bdr., P. Minderhoud Hdr., M. Minderhoud, M. Minderhoud Jdr., J. Pouwelse Ldr., P. Roelse Wdr., M.K. Dekker, J.M. Theune en E. Roelse Adr.

22. Het dameskoor

Het "Westkappels Dameskoor" werd oorspronkelijk opgericht als gemengd koor in 1920. Dirigent was P. de Rooij (dezelfde als van het fanfarekorps). In het bestuurhadden onder anderen zitting L. Minderhoud (de goudsmid), P. de Vos (hoofdonderwijzer), mejuffrouw M. de Vos (van Kee van Bram), K. Roelse Azn. (Kees Noon), J. Cijsouw Kzn. (J an Sijs) en W.J .K. Dieleman (gemeentesecretaris). In 1926 waren nog slechts een zeer klein aantal heren overgebleven waarvan we noemen: P. Minderhoud Lzn., K. Minderhoud Jaczn., W. Roelse Azn., P. Verhage Azn., W. Minderhoud Hzn., A. Minderhoud Jzn., J. Dekker Johzn. en H. Huibregtse Azn. Wegens onvoldoende bezetting van enkele partijen is het koor toen verder als dameskoor doorgegaan. De klederdracht was toen nog een vanzelfsprekend iets. Het dameskoor is bij vele officiele gelegenheden opgetreden; denk maar aan het regeringsjubileum van koningin Juliana. En weet u nog van de reis naar Spa met Pinksteren 1931?

Op de achterste rij ziet u: P. Roelse Ldr., N. Lous Jdr., M. van Rooijen Adr., W. Minderhoud Jdr., Jac. Roelse Adr., S.N. Brasser Jdr., W. Kaland Jdr., K. Heijt Hdr., N. Roelse Jdr. en M. Minderhoud Wdr. Op de tweede rij:

Jac. Minderhoud Ldr., Joh. Minderhoud Ldr., W. Minderhoud Wdr., Joh. Minderhoud Jdr., P. Roelse Kdr., B. Hengst Sdr., P. Minderhoud Jacdr., W. de Vos, Jac. Minderhoud Jdr., K. Minderhoud Ldr., P. de Vos Ldr., E. Minderhoud Jacdr., Joh. Pouwelse, Joh. Minderhoud Jdr., Joh. Huibregtse Kdr., K. Louwerse Bdr., W. Lous Pdr., M. Roelse Ldr. en J. Lous Jdr. Zittend: E. Roelse Adr., P. de Vos (hoofdonderwijzer en bestuurslid), P. de Rooij (dirigent), L. Minderhoud (goudsmid en bestuurslid), M. de Vos en L. Huibregtse Wdr. Vooraan: W. Lous Jdr., Kath. Dekker Ldr., M. Minderhoud Ldr. en M. Dekker Jdr. Zo ooit, dan blijkt hier wel zeer duidelijk dat men zonder bijnamen op Westkapelle niet kan leven. Iedere insider zal bij het controleren dan ook direct zeggen: ,,0, dat is Piete van ... die van ... die" enzovoort. De vier dames Minderhoud Ldr. zijn allen dochters van de goudsmid. De dames De Vos zonder nadere aanduiding kent ieder als "de meisen van Kee van Bram",

23. De "muziek"

Het fanfarekorps .Defening Kweekt Kunst" werd opgericht op 26 november 1908. De muzikanten traden voor het eerst in het openbaar op met een mars van de hofstede van Lein Cijsouw naar het dorp. Het eerste bestuur werd gevormd door: M. Dieleman (onderwijzer}, L.M. Verheul (opzichter kustverlichting), J. Roelse (molenaar), L. Minderhoud (de goudsmid) en enkele anderen. De eerste dirigent was de brievengaarder H. de Vos (organist in de hervormde kerk). De eerste uitvoeringen werden gegeven in de openbare school. Er was toen weinig publieke belangstelling, waarschijnlijk vanwege het feit dat in de school geen sterke drank kon worden verstrekt. Men is later met de uitvoeringen naar .Het Kasteel van Batavia" gegaan. Daar was, met het oog op het geven van muziekuitvoeringen, de zoldering inmiddels omhoog gebracht, Deze overgang betekende het vertrek van de eerste dirigent die werd opgevolgd door M.A. Romijn, onderwijzer te Domburg. Vanaf die tijd concerteerde men am beurten in .Het Kasteel van Batavia", .Het Koffiehuis" en "Tramzicht". In 1912 kwamen de eerste uniformpetten die de muzikanten zelf moesten betalen. De petten werden geleverd door een firma uit Vlissingen die voor eigen reclame een foto van het korps maakte op het station te Vlissingen (zie foto 30 in .Westkapelle in oude ansichten"). De foto die u hier van het korps ziet werd gemaakt op een festival te Domburg in 1925.

U ziet hierop van links naar rechts, staand: J. van Eijzeren (begeleider) uit Domburg, J. Roelse Kzn., K. van Rooijen Azn., A. Huibregtse, P. Huibregtse Jzn., J. lanse JPzn., K. Roelse Jzn., L. Minderhoud Pzn., P. Minderhoud Hzn., W. Minderhoud Hzn., P. Minderhoud Lzn., A. Minderhoud Jzn., J. Herman Pzn., K. Huibregtse Azn., J. Huibregtse Wzn., 1. Adriaanse Jzn, en J. van Rooijen Azn. Zittend: K. Roelse Azn., L. van Peene Pzn., B. Louwerse Azn., C. Herman Pzn., J. Brasser Wzn., J. Huibregtse Wzn., W. Lievense Jzn., A. van Sighem Lzn. en W. Roelse Lzn. De bijnarnen (van allen) zijn ons gelukkig bekend, anders zouden wij er ook niet uit wijs kunnen worden.

24. Onafhankelijkheidsfeest

Hoewel niet met zulk een algehele vernieling en groot leed als na de Duitse bezetting van 1940-1945, had ook de Franse tijd zijn sporen in het dorp Westkapelle achtergelaten. Uit overlevering horen we vader nog zingen: .Vivat Oranje, Hoezee; de Fransen komen niet meer." Daar festiviteiten in het begin van deze eeuw voor de bewoners zeer schaars waren vanwege de grote armoede, zag men toch kans om de honderdjarige herdenking in 1913 tot een feestdag te maken. Het feestterrein voor de schoolkinderen was de weide van W. Minderhoud Kzn. (Willem van Kees van Plat). Ouderen spreken nog altijd over "de weje van Noute". Helaas bleken de koeien pas in de vroege morgen uit deze wei verwijderd te zijn zodat zich bij de verschillende kinderspelen nog wel eens onverwachte narigheden voordeden. Zaklopen en andere kinderspelen, vlaggetjes, limonade, muziek, lampionoptocht en muziek in de cafe s vormden de feestverhogende elementen. Vooral voor de kinderen was dit herdenkingsfeest een geweldig gebeuren. De foto van de optocht is genomen ter hoogte van de openbare school tegenover de zaak van H. Gabrielse (Ube van Kris).

Op de foto zien we: W. Flipse Wzn., P. van Sighem Adr., M. de Vos Pdr. (de latere onderwijzeres Ma de Vos), P. de Kam Pdr., achter hen onderwijzer W. Heijt Hzn. (een zoon van de uitvoerder van dijkwerken H. Heijt). Vooraan: A. Clarisse (Joone Clarisse), achter haar de zusters J. en F. (Wanne en Siene) de Lange en naast hen B. Minderhoud Adr. (Berre van Noute). Rechts van de lampion Jerina Verhage Pdr., naast haar L. Lievense. Achter de laatste J. Joosse. Rechts van de vorige (met lampion) K. Huibregtse en naast haar Klara Lous, dan M. Roelse Wdr. en uiterst rechts P. Minderhoud (Pietje van Noach).

25. De kermis (1)

De kermis werd gevierd op de vrijdag, zaterdag en maandag volgend op de eerste woensdag in julio Naast een carrousel ("kuresel") en enkele tenten bestond het feest vroeger uit het bekende ringrijden ("rienkrieen") en het gaaischieten ("g66ieschieten"). Verder was er vanzelfsprekend veel vertier in de verschillende cafes. Bij de ringrijders werd op zondagavond tevoren de rol geschreven en moest 's woensdags het inleggeld worden gebracht. Dan werden twee deelnemers benoemd die bij de notabelen prijzen moesten vragen. Het is wel voorgekomen dat een van de twee verstek liet gaan en de ander, die het voor de eerste keer deed, bij de notaris in Middelburg naar de deelnemerslijst werd gevraagd die hij niet kon tonen. Gelukkig ging hij toch niet onverrichterzake terug. Vroeger reden alleen ongehuwden mee, maar later zijn, door te geringe deelname, ook gehuwden mee gaan rijden. Gewoonlijk was drie ringen prijs, maar als het te lang duurde ging men over op twee ringen. De groep met de minste ringen kampte om de troostprijs (de pollepel). De ringpasser had een belangrijke functie, namelijk de afgestoken ring door een andere vervangen. De ring zit immers verend in een bus geklemd, die met twee ogen aan een strak gespannen touw hangt, dat tussen twee naar boven spreidend staande palen is gespannen. Met een haak trekt de ringpasser het touw omlaag, steekt de ring in de bus en laat het touw weer langzaam omhoog.

Op de tweede foto van links bij .Kermis II" ziet u dit uitvoeren door J. Cijsouw Lzn. (Joop Pruis), terwijl P. Huibregtse Izn. gespannen toekijkt. De bus met ring moet op de juiste plaats op het touw worden geschoven, afhankelijk van rechts- of linkshandige rijders en ook afhankelijk van de richting waarin wordt gereden. De twee foto's rechts boven bij .Kerrnis II" geven de ringpassers A. Verhulst (Arjoontje van Bette) en A. Verhulst (Bram de Kurjuit) weer. Tegenwoordig heeft het ringrijden niet meer plaats tijdens de kermis, maar het wordt op een andere zaterdag in het zomerseizoen georganiseerd door de plaatselijke V.V.V., waarbij ook rijders van buiten Westkapelle deelnemen.

Op de foto ziet u, in de "kuresel", van links naar rechts: P. Brasser-Huibregtse, haar dochter Pieternella, J. Huibregtse-Minderhoud, J.P. Janse (Janpiet), A. Kaland-Huibregtse, haar zoon Adriaan en dochter Pieternella.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek