Kent u ze nog... de Westzaners

Kent u ze nog... de Westzaners

Auteur
:   W. Couwenhoven
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0516-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Westzaners'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Kent u ze nog? De Westzaners van enige jaren vóór de eeuwwisseling tot in het begin van de jaren veertig, de ?Kroosdolkers?, genoemd naar het bijna uitgestorven kikkerras dat eertijds in groten getale de vele met kroos bedekte sloten bevolkte. Met genoegen denken wij terug aan de concerten, welke deze beestjes in de zomeravonden van vroeger ten beste gaven. Toch lijkt het er op, dat na jaren van afwezigheid, een verandering ten goede is ingetreden, want op enkele plaatsen in het weidegebied zijn ze, bij het schrijven van deze regels, wederom te horen. Dit boekje zal trachten een beeld te geven van het dorpsleven in die voorbije jaren. Natuurlijk kan het beeld in het kader van dit boekje niet compleet zijn, maar er is naar gestreefd om uit de overstelpende hoeveelheid materiaal, ons door veel vrienden ter beschikking gesteld, een zo goed mogelijk overzicht samen te stellen. Dat overzicht bestaat dan uit schoolfoto's, foto's van verenigingen, enkele foto's van algemeen bekende persoonlijkheden, alsmede enige foto's van beroepen welke vroeger ter plaatse werden uitgeoefend doch reeds lang door de tijd zijn achterhaald. Dat op meerdere afbeeldingen dezelfde namen voorkomen was natuurlijk niet te vermijden, daar verschillende families in meer dan één opzicht hun stempel op het dorpsgebeuren hebben gedrukt. In een kleine dorpsgemeenschap als de onze ziet men vanzelfsprekend altijd een groep dezelfde personen als stuwende krachten in verschillende verenigingen op allerlei gebied.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan hen die ons het materiaal ter beschikking hebben gesteld en ook aan al degenen die ons terzijde hebben gestaan bij het herkennen van de personen. Dat wij daar niet altijd volledig in zijn geslaagd is begrijpelijk en zij ons vergeven. Wij wensen u veel genoegen bij het doorbladeren van dit boekje, hoewel wij niet kunnen verhelen dat bij velen van u weemoedige gedachten zullen opkomen, daar veel op de foto's voorkomende personen reeds lang zijn heengegaan.

1. Een zeer oude foto van de Zuiderschool omstreeks 1891. Ze heeft de tand destijds goed doorstaan en de personen die erop staan zijn nog uitstekend herkenbaar. Het zijn van links naar rechts, bovenste rij: Cor Hoede, Gerrit Harrewijne, Siem Krom, Jan en Cor de Vries, onbekend, Jan May, Cor Kuyt en Jan Dresselhuizen. Daarvoor: meester Schipper, Piet Koopman, Cor Brouwer, Piet Klomp, Hendrik Klomp, Jan Kat, Klaas Brouwer, Cornelis Fray en Hendrik Rouwé. Tweede rij: Wim Dresselhuizen, Stijn Bakker, Neeltje Koopman, Aal Steyn, Fijt je v.d. Helm, Ma Louwen, Marij Bakker, Sien Duits en Anne Rouwé. Eerste rij: Cornelia Bakker, Cornelia Fray, zusjes Steyn, onbekend, Ma v.d. Helm, Griet Hoede, Cor Krom en Pietertje Bakker. Vooraan zitten nog Klaas Dresselhuizen, Dirk Kat en een onbekende jongen.

2. Nog een oude foto van de Zuiderschool, nu uit het jaar 1899. Bovenste rij van links naar rechts: Jo Schipper, Pietertje Bakker, Jans Oud kerk, Leent je Strijder, Anne Visser, Trijntje Biere, Jo Schoen en Marie Ruysink. Vierde rij: Piet Visser, Cor Oudkerk, Jan Bes, Dirk Bes, Krijn Smak, Gerrit Houwertjes, Jacob Schipper, Carel Ruysink en Roef Velthuys. Derde rij: Betje Bakker, Jans, Ka en Bertha Smak, Alie Velthuys, Antje Velthuys, Pie Schoen, Annie Fray, Jannetje Bes en Sien Kalf. Tweede rij: Jan Oudkerk, Jan Schoen, Piet Bes, Toon Schipper, Cor Fray Dzn., Ma Vooren, Marie Bes, Jans Bakker en Piet Bakker. Voorste rij: Cor Havik, Chiel Schipper, Cor Oudkerk, Adriaan Oud kerk en Cor Vooren Dzn. Rechts staat hoofdonderwijzer L. Ruysink.

3. Hier een foto van de tweede klas van de Noorderschool omstreeks 1906. Bovenste rij van links naar rechts: Piet van Leeuwen, Jacob van Leeuwen, Herman Heep, Jan Heep, Dirk Winter, C.J. Knijper en A. Kuijzer. Derde rij: A.N. Hartman, Annie Bakker, Jan Mars, Jan May, Gerard Span, Grietje Span en Bertus Volland. Tweede rij: Betje van Hoorn, Jannetje Heijnis, Guurt van Hoorn, Dina Ruska, Fred. Bontekoe en Truitje Volland. Voorste rij: Kobus v.d. Helm, Willem Alphenaar, Dirk Baas, Jacob Vlaanderen, Dirk Heijnis en T. Vleugel. Links staat juffrouw Van het Kaar en rechts meester Noach en schoolhoofd Spelberg.

4. Hier presenteert zich de gemengde zangvereniging "Harmonie", welke werd opgericht op 15 juni 1882. De leden woonden over het gehele dorp en men repeteerde in de Zuiderschool onder leiding van de hoofdonderwijzer van die school, meester L. Ruysink. Bij het vijfentwintigjarig bestaan werd op het schoolplein nevenstaande foto gemaakt. Bovenste rij van links naar rechts: J. Uljee, D. Couwenhoven, C. Fray, C. Staal, H. Oortwijn, B. Schuddeboom, Jac. Bes, J. Proper en J. Swart. Daarvoor staan: A. Schoen, B. van 't Kaar, S. v.d. Wal, St. Fray, D. Schipper, M. Ruysink, Tr. Schoen, A. Vooren en A. Wit. Tweede rij: M. Molenaar, M. Sol, W. Stuurman, Tr. Engel, J. Schipper, Tr. Rouwé, M. Ruysink-Bes, R. Sol, M. Couwenhoven, A. Couwenhoven, C. Fray, Wilh. Couwenhoven en C. Ruysink. Voorste rij: B. Bes-Strijder, G. Bartel, C. Ruysink, G. Kok, Jac. Schipper, meester L. Ruysink, C. Mars, A. Fray, C. Schuddeboom en H. OortwijnEngel. In het begin van de jaren dertig is de vereniging ontbonden.

5. Waarschijnlijk de oudste nog bestaande vereniging in Westzaan is de gymnastiekvereniging "Jahn". Ze werd opgericht in 1883, maar van de eerste jaren is weinig bekend. Men oefende in een barak naast de grote kerk, doch er was nog geen terrein voor de veldsporten. Voor de viering van het vijfentwintig jarig bestaan in 1908 besloot men een bosje te kopen en dit door de leden zelf te laten egaliseren. Nadat de bomen waren gekapt en de tronken waren verwijderd, moesten nog verscheidene dekschuiten met sintels en grond worden opgebracht. Dat dit een enorm karwei is geweest behoeft geen betoog, maar het resultaat was een keurig veld, dat naderhand ook door de korfbalvereniging R.O.D.A. werd gebruikt. Hier zien wij de gehele vereniging bij het vijfentwintigjarig jubileum. Op de bovenste rij staan van links naar rechts: J. Havik, J.A. Weytlandt, W. Tip, P. Havik, J. Oortwijn. P.H. Dierdorp, C. Jongejans, W.F. Allan, Joh. Buis, H. Rem, H. Doudart de la Grée, G.N. Molenaar en L. Dierdorp. Vierde rij: A. Gaus, Tr. Kuyt, Th. Werner, G. Molenaar, A. Bakker, Tr. Wit, M. de Vries, G. Bartel, G. Sol, H. Grootes, M. de Graaf, G. Weijman en C. Bronke. Middelste rij: G. Prikker, D.P. de Jong, C. Bank, G. Schoen, C. Sol, W. Havik, J. Klees, P. Jongejans, W. Hendriks, C. Bronke, Joh. Buis, A. Velthuys, P. Bruin, A. de Vries, G. Hartman, B. Dral en G. Buis. Tweede rij: Ant. Allan, E. Grootes, M. Jongejans, Agn. Molenaar, G. Kuyt, G. Zonderland, T. Weytlandt, C. Prikker, E. Buis, T. Harrewijne, G. Bruin, W. Molenaar, Prikker, A. Kuyt, G. Kuyt, 1. Grootes, L. Steyn en L. Boering. Voorste rij: C. Kuyt, F.F. Allan, G. van Dillen, W. Bakker, P. Rem, J.J. Allan, P. van Leeuwen, D. Bergers, C.J. Kuijper, J. Kuyt, W. van Leeuwen, W. Rem en A.N. Hartman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek