Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op 15 februari 1926 vierde de toenmalige burgemeester van Wijhe, mr. G. Schimme1penninck, zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Wijhe vierde die dag een enorm groot feest. Het he1e dorp was versierd met erebogen en dergelijke en natuurlijk werd die dag ook een p1echtige buitengewone raadsvergadering gehouden welke ook door het gezin van de burgemeester werd bijgewoond. Om de tafel zitten van links naar rechts: A. Mentink, G. Pruis, W. Beldman, J. v.d. Weerd, A. Fikse, secretaris H. Arends, wethouder J .H. Ogink, burgemeester Schimmelpenninck, wethouder P. Bakhuis, J. Kattenwinkel, A. v. Gorsel, G. Nijenberg, J. Keukenkamp en D. Kraaijenbrink. Op de tweede rij links staan de echtgenoten van de raadsleden en van de secretaris, terwijl u op de tweede rij aan de rechterkant onder anderen kunt herkennen: pastoor Boekhorst, G. Wagteveld, G. Meester, Bakhuis Sf., W. van Made, W. Kattenwinkel en gemeenteontvanger B. Kattenwinkel. Op de derde rij links ziet u als nummer drie pastoor Van Driel staan van de parochie Boerhaar, verder gemeentebode B. Schurink, ambtenaar ter secretarie H. Hammer, gemeenteveldwachter J. Jansen, volontair ter secretarie H. Hengeveld, ambtenaar ter secretarie G. Hollander, volontair ter secretarie H. Huiberts en keurmeester E. Weelink. Op de derde rij rechts staan: keuringsveearts G.W. Brink, aannemer A. van Ommen, W. van Oene, onbekend, C.D. Albering, onbekend, B.M. Lurvink en J. Beldman. Rechts achter de burgemeester staat zijn echtgenote, mevrouw Schimmelpenninck- Van Vloten.

7. Op de p1aats van het tegenwoordige postkantoor stond aan het begin van deze eeuw de gemeente1ijke frobelschool. Deze school had een aardige puntgevel en een drietal boogvensters in de voorgevel. Omstreeks 1910 werd de frobelschool overgeplaatst naar het gebouw Stationsweg 2. Het karakteristieke schoolgebouwtje werd afgebroken en vervangen door het huidige postkantoor. Nevenstaande foto is waarschijnlijk in 1915 gemaakt en laat u het PTT-gebouwtje zien met natuurlijk de in die tijd in de mode zijnde Lancastergordijnen voor de ramen. Voor het gebouw staan de beide postbestellers opgesteld. Het zijn de heren Rozeboom (links) en Virrke (rechts). Tussen hen in staat de juffrouw die zorgde voor het schoonhouden van de lokaliteiten in het postkantoor: Aartje van Weeghel. De bomen langs het trottoir in de Oranjelaan zijn in de loop der jaren heel wat groter geworden. Ze staan voor het hek van de villa met de vijver welke enige jaren geleden plaats moest maken voor de nieuwe boerenleenbank.

8. In het begin van deze eeuw was op het platteland de handel in eieren van grote betekenis. De eieren werden door plaatselijke handelaren bij de landbouwers gekocht en voor een groot deel naar Duitsland doorverkocht. Na de tweede wereldoorlog kwam in deze voordelige gang van zaken echter langzamerhand een ongunstige wending. Weliswaar heeft ook nu nog een beduidende uitvoer van eieren naar Duitsland plaats, doch doordat de Duitse landbouwers zelf kippenfokkerijen gingen exploiteren kon daar de Iandelijke behoefte voor een groot deel uit eigen produktie worden gedekt. Maar in de jaren twintig bloeide in Wijhe de eierenhandel nog. De Wijhese firma Mallon zamelde met haar, in die jaren moderne, Ford in de hele orngeving van Wijhe de eieren in. De foto is in Raalte genomen. Aan het StUUf van de Ford zit H. Mallon. Geheel links staat Th. Tijhuis en de jonge man met de handen over elkaar is een zekere J onkman. De overige op de foto voorkomende personen zijn waarschijnlijk Raaltenaren.

9. Onder leiding van mevrouw Weijenberg, secretaresse van de "Vereniging voor Wijkverpleging", werd in 1927 een poppententoonstelling georganiseerd in lunchroom Veerman aan de Langstraat. De opbrengst van de entreegelden was bestemd voor versteviging van de kas van de Wijkverpleging, Als extra attractie stelde een aantal Wijhese dames zich beschikbaar om de tentoonstelling met historische boerenkostuums op te luisteren en natuurlijk moest de groep achter de lunchroom even op de foto. Hier poseren op de bovenste rij van links naar rechts: Annie Jacobs, Mies v.d. Sluis, Hennie Harner, Rens Leemans en mejuffrouw Van Darn. Daarvoor staan: Eef Sieswerda en Annie van Keulen. Vooraan ziet u: Jo Koldewee, Reintje van Rijssen, Riek Ilbrink, Dina v.d. Worp, Anna IJsendoorn en Marie Goossen.

10. In 1923 was er van een motorpont in de verste verte nog geen sprake. In die tijd werden de voetgangers, fietsers, paarden en wagens en de enkele auto die naar de Ge1derse oever van de IJssel moesten, nog overgezet met een ouderwetse houten pont met handbediening. Pachter van het pontveer was in die jaren de heer Schutte, die aan de overzijde van de rivier in het veerhuis woonde. De pont werd bediend door twee veerknechten die u beiden op de foto ziet. Links staat J. Danen en rechts zit A. Ordelman. De oude houten pont werd enige jaren later door een ijzeren vervangen. De nieuwe pont werd in Coevorden gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek