Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Nag een foto welke in de strenge winter van 1929 werd genomen. De enkele beroepsvissers welke Wijhe in die jaren kende, konden door de ijsgang op de rivier de IJssel maandenlang hun werk niet meer verrichten. Om tach nag aan een weekloon te kunnen komen werden op enkele plaatsen in de rivier grate wakken gehakt. In die wakken werden netten neergelaten en op die manier gelukte het de vissers dikwijls am nag een goede vangst te maken. Van links naar rechts ziet u op de foto: Berend ten Have (bijgenaamd "Slappe Ka"), H.J. Schutte, Kees Ringenier, Gait Ringenier en Jan Eisink. Aleen de drie laatstgenoemden waren beroepsvissers. De beide andere heren hielpen een handje.

17. Dominee H. Matzer van Bloys werd geboren in 1871 en werd in 1911 beroepen a1s hervormd predikant in Wijhe. Hij vo1gde a1s zodanig de predikant A.W.L. P1anten op die hier werkzaam was van 1884 tot zijn emerita at in 1909. Dominee Matzer van Bloys was een zeer gezien predikant. Hij was in Wijhe werkzaam tot aan zijn overlijden en heeft voor de hervormde gemeente van Wijhe zeer vee1 en goed werk verricht. Hij richtte in 1912 onder andere de christelijk gemengde zangvereniging "Excelsior" op, welke vereniging ook thans nog een zeer bloeiend bestaan leidt. Vee1 vruchtbaar werk heeft dominee Matzer van Bloys ook verricht voor het christelijk lager onderwijs in Wijhe, we1k werk werd bekroond met de stichting van de hervormde school op de Peperkamp. Dominee Matzer had ook landelijke bekendheid en talrijk waren de functies welke hij in het kerkelijk leven heeft vervuld.

18. Op 25 september 1972 vierde de christelijke gemengde zangvererugmg "Excelsior" haar zestigjarig bestaan. In 1912 werd de vereniging opgerich t door wijlen dominee H. Matzer en nog steeds is de vereniging zeer actief. Zij bezoekt jaarlijks verschillende zangconcoursen en geeft regelmatig druk bezochte concerten. Op hemelvaartsdag 1930 organiseerde "Excelsior" in Wijhe een groot zangconcours op het landgoed "De Gelder" in de omgeving van de zogenaamde "II skelder". In de pauze van het concours gaf het stedelijk orkest uit Zwolle een concert. Na afloop van het uitstekend geslaagde concours werd de concourscommissie op het landgoed gefotografeerd. Staande ziet u, van links naar rechts: de heren W. Berkenbosch, D. Grouwstra, W. van Oene, B. IJsendoorn, H. Potasse en J. Huisman. Zittend, van links naar rechts: de dames Jo Olthuis en Dina Smits, de heer E. Kronenberg en mejuffrouw Geertje Huisman.

19. Aan het eind van de jaren dertig werd in Wijhe een cornite opgericht dat be1ast was met de verzorging van een jaarlijks uitstapje voor de plaatselijke ouden van dagen, Verschillende plaatsgenoten ste1den bereidwillig hun auto's die dag ter beschikking van het comite. Algemene 1eiding had de heer A. Boerhof, die zich ook nu nog bijzonder druk maakt voor deze uitstapjes. Nu echter wordt de reis met autobussen gemaakt en niet meer met particuliere auto's. Het eerste reisje ging onder andere naar de "Echoput" bij Apeldoorn, waar de meegebrachte boterham werd opgegeten. U ziet van links naar rechts: de dames Van Poorten, Nolte, Linthorst, Wallegie, Schurink en Nienhuis. Beha1ve Diena Schurink drag en alle dames nog de ouderwetse boerendracht met knipjesmuts,

20. De openbare kleutersehool aan de Stationsweg (toen sprak men nog van frobelschool) had nooit te klagen over gebrek aan leerlingen. Geen wonder, want het was de enige kleutersehool in de gemeente. Op een mooie zomerdag in 1933 werd een foto gemaakt op de speelplaats. Natuurlijk moeht het in die jaren praktiseh enige speelgoed, de kruiwagens en de sehopjes, niet ontbreken. Op de aehterste rij ziet u van links naar reehts: kleuterleidster mejuffrouw Dijkslag, Alette van Merle, Henk Wagteveld, Hylke Visser, Wim Kok, Joop Schuiling, Nieo v.d. Vegte, Marietje Hofmeijer, Wim van Oene, Janna Veldhuis en hoofdleidster rnejuffrouw Rietveld. Daarvoor staan:

Klaartje v.d. Zee, Grietje Potkamp, Roelf ten Veen, Dinie ten Veen, Minie Hofstede, Karel Mulder, Mina Wonink, Gerrit Dokman, Kees Geerts, Mies Nolte, Hein Elferink, Louis Nijenhuis, Annie v.d. Maaten, Wim Schurink en Johan Boerhof. Op de tweede rij poseren: Appie Wissink, Wim Bannink, Andries Werda, Minie Haagen, Dinie Haagen, Wim Stegeman, Wim Wonink, Angela Geerts, twee jongetjes Mulder, Bertus Klaasboer, Johan Sehurink, Marietje Berendijk en een jongetje Berendijk. Vooraan ziet u: Jan Kleinherenbrink, broer en zusje Kroes, Femmie v.d. Linde, Jo van Aefst, Bertus Nijland, Rikie Nijland, broer en zus Eilander en Mientje Maat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek