Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. In 1935 werd een f oto gemaakt van de derde en vierde klas van de rooms- ka tholieke lagere school aan de Stationsweg. Onderwijzer was in die jaren de heer Wiersma. In de k1as zijn aanwezig: 1. E. Spithoven, 2. H. Schoenaker, 3. R. Schoenaker, 4. W. Hofstede,S. T. Balster, 6. M. Kobus, 7. J. Elferink, 8. J. Journee, 9. W. van der Kolk, 10. J. Slegten, 11. G. Hunink, 12. M. Kattenbelt, 13. M. Elferink, 14.1. van der Kolk, 15. A. Dokman, 16. onbekend, 17. W. Kattenbelt, 18. onbekend, 19. onbekend, 20. A. Boerhof, 21. B. Boerdijk, 22. J. Boerdijk, 23. J. Meulhof, 24. H. van Poorten, 25. B. Spithoven, 26. H. Tijhuis, 27. B. Achterhuis, 28. M. Elferink, 29. M. Strijdveen, 30. B. Hofstede, 31. D. Haagen, 32. onbekend, 33. W. Homringhausen, 34. R. Kobus, 35. 1. Hofstede, 37. G. Kleinherenbrink. Hoofd van de rooms-katholieke school aan de Stationsweg was toen de heer J. Jacobs.

22. Voor de tweede wereldoorlog bestond het rooms-katholieke kerkkoor van de parochie Stationsweg uitsluitend uit heren. Na de oorlog werd het koor gemoderniseerd en konden ook dames als lid toetreden. Maar in de jaren dertig was men nog "met mannen onder elkaar" en eenmaal in de twee jaren maakten de leden een uitstapje van enkele dagen. De reisjes strekten zich zelfs tot in het buitenland uit en dat was me wat in de crisisjaren toen slechts weinig Nederlanders zich een buitenlandse reis konden veroorloven. De kosten van die reisjes werden betaald uit de contributies, de giften die bij kerkelijke plechtigheden in de koorkas werden gestort en uit de boetes die de leden moesten betalen bij verzuim van repetities of bij te laat komen. Op 10 augustus 1936 maakte het koor een reisje naar het Ahrdal en natuurlijk moesten de heren, ieder.voorzien van de gebruikelijke bergstok, op de foto. Van links naar rechts: G. Balster, T. Schuiling, H. Thoben, B.M. Lurvink, B. Elsbeek, H. Koenders, H. Klaasboer, Th. Homringhausen, I. Dokman en A.I.M. Nolte. Boven op het ouderwetse autobusie zit de chauffeur.

23. In 1910 werd door fotograaf Simon Frank uit Groningen een foto gemaakt van het onderwijzend personeel en van alle leerlingen van de rooms-katholieke school op Boerhaar. Op de bovenste rij ziet u van links naar rechts: De onderwijzer F. Spekman, A. Neulen, A. Groten, M. Strijdveen, M. Kistemaker, D. Strijdveen, J. Kloosterman, A. Groten, G. Mulder en het hoofd van de school A. Verkuyl. Daarvoor staan: R. Boksebeld, R. Strijdveen, M. van Riel, M. Mulder, A. Kistemaker, G. Neulen en R. Mentink. Op de derde rij ziet u: H. Strijdveen, ? Teiseling, W. Heuver, mejuffrouw Slosser (onderwijzeres),? Boksebeld, G. Mentink en W. Strijdveen, Op de tweede rij zitten: J. Groten, G. Kloosterman, H. Heerenbrink, M. Heerenbrink, G. Kistemaker en H. Heuver. Vooraan zitten: W. Roddeman, H. Neulen, W. Mulder, W. Kloosterman, J. van Riel, A. Heuver, G. van Riel en A. Boksebeld.

24. Teunis Juttenkamp was een echt dorpstype. Hij stond algemeen bekend als "T6nnis" en woonde in een woonwagen aan de voet van de Ilsseldijk, Zijn beroep was stoelenmatter en hij was algemeen bemind om zijn vriendelijkheid en geestigheid. Die humor was ondanks de hoge leeftijd van achtenzeventig jaar welke hij bereikte, niet verminderd en voor iedereen had hij een praatje klaar waarbij hij de gewoonte had om de meeste inwoners ongeacht rang of stand met de voornaam aan te spreken. Hij had een zeer gevarieerd leven ach ter de rug. Lange tijd reisde hij met opgezette dieren de kermissen af, waarbij hij veel mensenkennis had opgedaan. Iedereen luisterde graag naar zijn srneuige verhalen. Op donderdag, de wekelijkse marktdag in Wijhe, verzorgde hij de paarden van de marktbezoekers in de stal van hotel Veerman (thans "Oranje Hotel"). Enige jaren voor zijn overlijden werd hem, door de gezamenlijke marktbezoekers, een huldeblijk aangeboden in de vorm van een draagmedaille. Met die medaille kon men "T6nnis" op zondag zijn gebruikelijke gang naar de kerk zien maken. Juttenkamp kon vee 1 medegevoel opbrengen voor de minder bedeelden en in tal van noodgevallen verleende hij daadwerkelijke hulp. Hij overleed geheel onverwacht in Wijhe op 26 november 1938.

25. In de jaren dertig had Wijhe een zeer bloeiende "Motor- en Autoclub Wijhe en Omstreken" (MACWO). Op een mooi weekend in 1930 maakte de club een rit naar Amsterdam, welke tocht twee dagen in beslag nam. Ongetwijfeld zullen de motorrijders onderweg wel de nodige aanlegplaatsen hebben aangedaan. In de Langstraat voor de winkel van de firma Cambier werd een foto gemaakt van vier deelnemers, allen natuurlijk gekleed in de traditionele leren motorjassen, Van links naar rechts ziet u Wim Berkenbosch, Herman v.d. Bend, Herman Schutte en Jacob Cambier. De nummerplaten van de motoren waren toen nog provinciegewijze gemerkt. E was voor Overijssel en M. voor Gelderland. Herman Schutte woonde toen in het veerhuis aan de overkant van de IJssel, dus in de provincie Gelderland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek